Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

29.11.2013

Palimpsest to pergamin, z którego wydrapano pierwszy tekst, by nanieść w jego miejsce inny, który jednak nie całkiem go zakrywa, tak że ten dawny, prześwitując, daje się wciąż odczytać. W znaczeniu przenośnym palimpsestami (a dosłowniej: hipertekstami) nazywa Gérard Genette wszystkie utwory wywiedzione – przez przekształcenie lub naśladowanie – z jakiegoś utworu wcześniejszego. Na ogół nie docenia się miejsca i siły sprawczej owej literatury drugiego stopnia, którą pisze się, czytając. Ta ks...
Czytaj więcej

28.11.2013

 • Tytuł: Język, umysł, kultura: Praktyczne wprowadzenie
 • Autor: Kövecses Zoltán
 • Tłumacz: Kowalcze-Pawlik Anna, Buchta Magdalena
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): benten
Jak nadajemy sens naszym doświadczeniom? Aby zrozumieć sposób, w jaki tworzymy znaczenie, musimy najpierw pojąć naturę zróżnicowanych, złożonych związków między językiem, umysłem a kulturą. Językoznawcy kognitywni zwykle badają poznawcze aspekty języka, a antropolodzy języka skupiają się na języku i kulturze: "Język, umysł, kultura" jest pierwszą książką, która łączy wszystkie te trzy obszary badawcze i wyjaśnia proces tworzenia znaczeń w języku i kulturze dzięki analizie wielu operacji poznawcz...
Czytaj więcej

26.11.2013

Czytaj więcej

21.11.2013

 • Tytuł: Powlekać rosnące
 • Autor: Mueller Joanna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Listopad ze szkicami otwiera w Biurze Literackim zbiór esejów Joanny Mueller "Powlekać rosnące". Druga po "Stratygrafiach" krytycznoliteracka książka warszawskiej autorki, będąca zapisem niespełna dekady jej literackiego życia (szkice powstawały od 2004 roku do października tego roku) właśnie powędrowała do rąk czytelników. To zbiór scalający w sobie doświadczenie macierzyństwa z rozważaniami o literaturze, gatunek z pogranicza autobiografii i eseistyki, łączący intymne z uniwersalnym. Przyg...
Czytaj więcej

18.11.2013

Czytaj więcej

17.11.2013

 • Tytuł: Pieśniarz i jego opowieść
 • Autor: Lord Albert B.
 • Tłumacz: Majewski Paweł
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1960
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): wila
Książka "Pieśniarz i jego opowieść" składa się z dwóch części. W pierwszej z nich autor zarysowuje ogólny model struktury i dynamiki twórczości ustnej, oparty na formule jako podstawowym czynniku komponowania opowieści przez pieśniarza i jednocześnie wiązania ich z tradycją. W drugiej części znajdują się próby zastosowania tego modelu do konkretnych przypadków historycznych - do eposów homerowych i do dzieł epiki średniowiecznej. Uzupełnieniem całości jest obszerny zbiór streszczeń ludowych pieś...
Czytaj więcej
Publikacja ukazuje ciekawy związek między oralnością, piśmiennictwem oraz epiką ludową a kształtowaniem się tożsamości narodowej na Bałkanach ─ wśród Albańczyków i Serbów. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest funkcjonowanie wśród tych narodów pieśni ludowych, które mogły istotnie wpłynąć na postrzeganie przez mieszkańców państw bałkańskich własnej tożsamości narodowej oraz ich motywacje polityczne, a z drugiej strony dały elitom państwowym możliwość manipulowania świadomością obywateli. ...
Czytaj więcej

12.11.2013

Czytaj więcej

09.11.2013

Praca niniejsza jest pierwszą próbą całościowego ujęcia głównych kierunków rozwoju literatury dla dzieci i młodzieży w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Nie jest to jeszcze pełna synteza, ale ogólny zarys. [...] W chwili obecnej – mimo znacznego postępu badań nad tą dziedziną piśmiennictwa w Polsce – dysponujemy stosunkowo niewielką wiedzą o procesach rozwojowych literatury dla dzieci i młodzieży w okresie międzywojennym. Próbujemy jednak wstępnie – opierając się na publikowanych rozprawach, zar...
Czytaj więcej

06.11.2013

 • Tytuł: Prosta sztuka zabijania
 • Autor: Kraska Mariusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Książka ta jest próbą spojrzenia na niezwykły fenomen popularności powieści kryminalnej. Jej autor odchodzi jednak od tradycyjnych strukturalnych analiz i podziałów tego typu prozy. Wychodząc z założenia, że w literaturze popularnej prawdziwym "sensem" dzieła jest przede wszystkim efekt jego oddziaływania, interesuje się przede wszystkim doświadczeniem czytania dla przyjemności, a więc zagadnieniem zwykle niedostrzeganym i marginalizowanym w badaniach literackich. Uznając czytanie za swoisty rod...
Czytaj więcej

05.11.2013

Czytaj więcej

04.11.2013

Przedmiotem rozprawy "Współczesna powieść dla dzieci i młodzieży po roku 1990" są tematy, problemy, bohaterowie, wartości w powieściach społeczno-obyczajowych, powieściach dla dziewcząt, powieściach fantastycznych, powieściach psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Monografia zawiera siedem rozdziałów. Występują w niej tematy: rodzina, szkoła i pozarodzinne i pozaszkolne środowiska wychowawcze oraz problemy psychologiczne, moralne, socjologiczne, wartości wychowawcze i estety...
Czytaj więcej

01.11.2013

 • Tytuł: Literatura w teorii
 • Autor: Culler Jonathan D.
 • Tłumacz: Maryl Maciej
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Ard_
Czytaj więcej
W 1973 roku Maria Janion uznała, że jedno z najważniejszych pytań ówczesnej epoki brzmiało: "Jak uprawiać humanistykę w drugiej połowie wieku XX". Po 40 latach Michał Paweł Markowski powraca do tego pytania, zastanawiając się nad sytuacją uniwersytetu i humanistyki w epoce post-liberalnej. Główny argument książki wspierają trzy tezy. Po pierwsze, humanistyka nie powinna konkurować z naukami ścisłymi i w ogóle nie powinna uważać się za naukę, gdyż roszczenie takie osłabia jej siłę. Po drugie, jej...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: