Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.10.2006

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Kolejny tom cyklu podręcznych słownikowych syntez historii literatury polskiej. Adresowany jest głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przy jego pomocy mogą sobie przypomnieć konkretny utwór literacki, twórczość pisarza czy istotny element z dziejów wybranych epok. Słownik składa się z trzech części poświęconych literaturze doby średniowiecza, renesansu i baroku; zawiera także spis zalecanych lektur i indeks nazwisk. [Videograf II, 1999]
Czytaj więcej
Encyklopedia została wydana po raz pierwszy pod tytułem "Encyklopedia wiedzy o języku polskim". Encyklopedia wydana pod redakcją Stanisława Urbańczyka; opracowali: Marian Kucyła, Roman Laskowski, Krystyna Pisarkowa, Walery Pisarek, Kazimierz Polański, Józef Reczek, Stanisław Urbańczyk. Encyklopedia języka polskiego, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wrocław, 1991
Czytaj więcej

30.10.2006

Wnikliwe studium liryki Jarosława Iwaszkiewicza od jej początków do r. 1939 zawiera analizę kolejnych etapów rozwoju twórczości poetyckiej tego autora, rozpatrywanej na tle prądów artystycznych epoki. Bogate i różnorodne filiacje tej twórczości, inspirowanej zarówno przez modernizm, jak klasycyzm, odbijającej też wielostronne zainteresowania filozoficzne pisarza i jego głęboką znajomość muzyki i malarstwa, zostały w książce Kwiatkowskiego naświetlone z pełnią wiedzy i intuicji krytycznej. Studiu...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Poetyka Nowej Fali
 • Autor: Tokarz Bożena
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1990
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): infrared
Czytaj więcej

29.10.2006

Czytaj więcej

27.10.2006

Czytaj więcej

26.10.2006

Czytaj więcej

23.10.2006

 • Tytuł: Pożegnanie z Jugosławią
 • Autor: Wierzbicki Jan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1992
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): wila
Czytaj więcej
Czytaj więcej

22.10.2006

 • Tytuł: Słowo - Wartość - Kultura
 • Autor: Puzynina Jadwiga
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Magi
Czytaj więcej
Czytaj więcej

20.10.2006

 • Tytuł: Szkice
 • Autor: Wilson Edmund
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1973
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej

19.10.2006

Czytaj więcej
Czytaj więcej

17.10.2006

Książka Gosk to coś, czego bardzo w polskiej powojennej krytyce literackiej brakowało. Jest tu mowa i o krakowskich latach edukacji Lipskiego, i o jego wojennej tułaczce po Bliskim Wschodzie, a także o postępującej chorobie i nieustającej mimo tej choroby twórczości. Leo Lipski opisany przez Hannę Gosk to człowiek żywy, żywo komentujący dwudziestowieczne katastrofy człowieczeństwa i moralności, a także ktoś, kogo wypada i warto porównywać z autorami dzisiejszymi. W swojej wysoce esencjonalnej...
Czytaj więcej
Książka zawiera spojrzenie na wybrane przykłady postaci literackich o rysach ludzi współczesnych, które zaistniały w powojennej prozie polskiej. Mieści się ono w aurze końca wielkiej narracji Historii i kompensacyjnie doświadczanej kultury, w aurze inwazji symboli uniwersalnych szukających sobie miejsca między mitem, stereotypem, kiczem. Ukazuje współistnienie różnych, traktowanych jako równoprawne, typów wrażliwości; wzmożone zainteresowanie kategoriami inności, obcości, podstawami bytu człowie...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

15.10.2006

Andrzej Franaszek: Wstęp I - Jan Błoński: Zbigniew Herbert II - Kazimierz Wyka: Składniki świetlnej struny - Jerzy Kwiatkowski: Imiona prostoty - Jan Błoński: Tradycja, ironia i głębsze znaczenie - Ryszard Przybylski: Między cierpieniem a formą - Karl Dedecius: Uprawa filozofii. Zbigniew Herbert w poszukiwaniu tożsamości - Tomasz Burek: Herbert - linia wierności III - Jan Józef Lipski: Między historią i Arkadią wyobraźni - Stanisław Barańczak: O czym myśli Pan Cogito - ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

14.10.2006

„Nowe »Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce« to książka przeznaczona dla wszystkich, którzy pragną rozwijać praktyczną umiejętność posługiwania się językiem ojczystym i pogłębiać wiedzę o nim Jest ona znacznie poprawioną i uzupełnioną o opis nowych zjawisk językowych wersją poprzedniego wydania tej publikacji, z którego od niemal 15 lat korzystali adepci polonistyki, dziennikarstwa, studiów translatorskich oraz innych kierunków, na których naucza się kultury języka polskiego. Jes...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Intencją tej pracy jest naszkicowanie rozmaitych wzajemnych powiązań między tekstem kulinarnym a tekstem literackim, ukazania "literackości" przepisu kulinarnego zarówno w perspektywie jego historycznego rozwoju oraz swoistej poetyki, jak i – obszerniej – w konkretnej epoce. [Instytutu Badań Literackich PAN, 2004]
Czytaj więcej

12.10.2006

Czytaj więcej

09.10.2006

"Można czasem odnieść wrażenie, że właśnie w Polsce pisarze języka niemieckiego odbierają splendory, których próżno by oczekiwali w swoim kraju. W Polsce szanuje się kontrowersyjnych Handkego i Jüngera; Hermann Broch zadomowił się nie w teatralnym Wiedniu, ale w Krakowie i Wrocławiu. Thomas Bernhard w Polsce kochany, w Austrii jest nienawidzony. Tomasza Manna można zobaczyć na scenie nie w Niemczech, lecz w Polsce (m.in. "Doktor Faustus"). Polska recepcja Kleista, którego w Niemczech niezbyt się...
Czytaj więcej

08.10.2006

 • Tytuł: Od mitu do konkretu
 • Autor: Kornhauser Julian
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1978
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): wila
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: