Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.12.2006

Czytaj więcej
Książka jest pierwszą w polskiej literaturze historycznej próbą kompleksowego ujęcia udziału lotnictwa w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920 r. Materiał oparty na archiwalnych dokumentach i nielicznych wycinkowych publikacjach dotyczących tego okresu, jest napisany w formie popularnej. Działanie lotnictwa pokazano na szerszym tle: powstania niepodległej Polski, narodzin i organizacji lotnictwa wojskowego, głównych operacji Wojska Polskiego, a także ogólnej charakterystyki i oceny działań lotni...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

30.12.2006

Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wielkie loty w dziejach świata
 • Autor: Turner John Frayn
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2003
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): BE747
Czytaj więcej
 • Tytuł: Marszałek Żukow
 • Autor: Simonow Konstantin (Simonow Konstanty)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: rosyjski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1989
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

29.12.2006

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Autorka ukazuje dzieje dynastii Wazów – rodu królów elekcyjnych, wpisane w czasy największego rozwoju terytorialnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na tym tle ukazuje środowisko dworskie, społeczne, polityczne i religijne panujących i ich rodzin. Pozycja przeznaczona dla studentów studiów historycznych, prawa i administracji, filologii polskiej i słowiańskich, dziennikarstwa i nauk politycznych, a także dla uczniów szkół średnich i hobbystów. Książka: * przedstawia wyniki najnowszych b...
Czytaj więcej
Pierwsze igrzyska sportowe odbyły się ponad dwa i pół tysiąca lat temu. W starożytności były one ważną częścią życia społecznego i politycznego. Dzisiejszy widz oceniłby je jako niezwykle brutalne, walki zapaśników i bokserów nierzadko kończyły się bowiem śmiercią lub kalectwem, a za przekroczenie obowiązujących zasad karano chłostą. W swojej książce Stephen G. Miller opisuje przebieg i charakter starożytnych igrzysk, opowiada o profesjonalistach i amatorach, odtwarza kult ciała i etos współ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.12.2006

 • Tytuł: Dynastie Europy
 • Autor: < praca zbiorowa / wielu autorów >
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1997
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Isil
Urok badania dynastii jako rodu tkwi w tym, że ma ona swe własne życie, ambicje i sposoby działania. Jest jednym z członów państwa, ale sięga zarazem poza jego ramy. Powstaje czasem układ, w którym dynastia wykorzystuje siły królestwa dla osadzenia swych członków na innych tronach, budując w ten sposób system sojuszy opartych na związkach krwi [...]. Współczesne skojarzenia z pojęciem "dynastia" są negatywne: kiczowate "dynastie" rekinów kapitału, czy to autentycznych Kennedych, Hearstów, czy...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.12.2006

Zbiór dokumentów przedstawiający wielostronną aktywność Stefana Starzyńskiego, prezydenta miasta stołecznego Warszawy, od 2 VIII 1934 r. do 27 X 1939 r. Z ich lektury wyłania się obraz człowieka z żelazną wolą realizującego porywającą wizję Warszawy przyszłości – miasta nowoczesnego, pięknego, skąpanego w zieleni, przyjaznego mieszkańcom, głęboko zakorzenionego w polskiej tradycji, doskonale przygotowanego do wypełniania funkcji stolicy Rzeczpospolitej. Poznajemy także szerokie spectrum dzia...
Czytaj więcej

25.12.2006

Napisana z pasją, przedstawiona na szerokim tle historycznym relacja o dramatycznych wydarzeniach w Budapeszcie w październiku 1956 roku, których 50. rocznica przypada w 2006 roku. Victor Sebestyen wyjechał z Węgier jako dziecko, kiedy jego rodzice zostali zmuszeni do opuszczenia kraju po powstaniu. Wychował się jednak, jak sam przyznaje, na opowieściach o rewolucji węgierskiej. "Starannie udokumentowana, a zarazem fascynująca relacja o szlachetnej, gwałtownej i skazanej na klęskę rewol...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Polskie symbole narodowe
 • Autor: Borucki Marek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Perun
Książka opowiada o polskich symbolach państwowych i narodowych. Polskie symbole można podzielić na konstytucyjne i historyczne zwyczajowe. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymienia symbole państwowe: barwy (flaga państwowa), godło (Orzeł Biały na czerwonym polu), hymn (Mazurek Dąbrowskiego) i stolicę (Warszawa). Inne ustawy mówią o świętach państwowych. Te zwyczajowe, zrodzone w ciągu dziejów, przywodzące pamięć o naszej walce o wolność, o dokonaniach naszych przodków i staraniach o zachowa...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Mohikanie znad Dźwiny
 • Autor: Sawicz Czesław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Perun
Nie doczekała się Ziemia Wileńska jakiegoś bardziej wyczerpującego, historycznego czy epickiego, przedstawienia jej dziejów. Wojna, okupacja i ponad półwieczna dyktatura komunistyczna nie stwarzały warunków do tego rodzaju przedsięwzięć. Wprawdzie sporadycznie podejmowano próby szerszego omówienia zakazanych tematów, ale zakres ich wciąż był bardzo skromny i dotyczący raczej zagadnień peryferyjnych. [Veris, 2000]
Czytaj więcej
Czytaj więcej

24.12.2006

Andrzej Buko, archeolog, kierownik Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Zdobywał doświadczenia wykopaliskowe na terenach Polski, Francji, Norwegii i we Włoszech. Opublikował w kraju i za granicą około 200 prac naukowych, w tym jako autor (lub współautor) 9 książek. Od 2003 roku realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze dotyczące pograniczy etnicznych i kulturowych, w kontekście...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

23.12.2006

 • Tytuł: Wileńszczyzna 1919-1939
 • Autor: Sawicz Czesław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2003
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Perun
Słowo wstępne: Celem niniejszej pracy, podobnie jak i poprzednich moich prac, pt. "Zanim czas pochłonie" oraz "Mohikanie znad Dźwiny" - jest uratowanie od zapomnienia ludzi i czynów - uratowanie prawdziwej historii Ziemi Wileńskiej, którą w okresie ostatniego półwiecza tak bardzo zniekształcano, a często wręcz fałszowano. Wszystkie moje książki pisałem pod presją czasu. Czasu było niewiele, a zadanie niewyobrażalnie duże. Ginęły dokumenty, odchodzili na wieczną wartę ludzie, świadkowie hi...
Czytaj więcej
Wileńszczyzna - kraina lasów, w której żywioł polski mieszał się z białoruskim i litewskim - była matecznikiem Litwy, a potem gwiazdą polskości świecącą jasnym blaskiem na kresach Rzeczypospolitej. Po drugiej wojnie światowej odeszła w cień. Zachowała się tylko w ludzkiej pamięci, we wspomnieniach przekazywanych dzieciom i wnukom. Dziś jest częścią wolnej Republiki Litewskiej, dominuje tam język litewski, a o polskości świadczą tylko zabytki, zatarte napisy na wileńskich ulicach i niewielka pols...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

22.12.2006

Książkę otwiera obszerna rozmowa z Władysławem Bartoszewskim, w czasie II wojny światowej członkiem Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom i Rady Pomocy Żydom "Żegota". Tematem rozmowy jest sytuacja ludności żydowskiej w Polsce w czasie okupacji, a także formy działania tych struktur organizacyjnych Polskiego Państwa Podziemnego, które niosły pomoc Żydom, dokumentowały zbrodnie okupanta i informowały o nich światową opinię publiczną. Rozmówcy szczególnie wiele miejsca poświęcili działalności Rady Po...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Słowiańszczyzna zachodnia
 • Autor: Leciejewicz Lech
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1976
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Nimue Grafell
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: