Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

15.03.2006

Czytaj więcej

14.03.2006

Przedmiotem książki Jacques'a Le Goffa i Nicolasa Truonga jest pojmowanie i traktowanie ludzkiego ciała w średniowieczu. Z jednej strony ciało stanowiło przedmiot pogardy i było potępiane. Z drugiej zaś ówczesny Kościół nadał mu rangę niezwykłą - wcielenie Jezusa stanowiło zasadniczy wymiar historii zbawienia. W tamtym czasie ciało miało także wymiar metaforyczny - ciało to Kościół, wspólnota wiernych. To przechodzenie z jednej skrajności w drugą wyznacza miejsce ciała w średniowiecznej wyobraźn...
Czytaj więcej

13.03.2006

Czytaj więcej

12.03.2006

 • Tytuł: Sprawa Galileusza
 • Autor: Namer Emile
 • Tłumacz: Galica Adam
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 1975
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1985
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): illerup
Kościół zamierza powrócić do "sprawy Galileusza" i przyznać oficjalnie rację wielkiemu uczonemu. Sprawa ta jest tym ważniejsza, iż nie chodzi tu bynajmniej tylko o jakiś historyczny spór czy nawet o rehabilitację niewinnie skazanego - chodzi o pewien stale w rozwoju myśli ludzkiej istniejący wątek: wątek postawy uczonego wobec "zastanego paradygmatu" i wobec władzy politycznej, o relacje między ideologią i nauką, o społeczne znaczenie prawdy naukowej i o wiele innych problemów. Problemy te nie t...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

10.03.2006

Wyobraźmy sobie, że potrafimy stworzyć z niczego dowolną rzecz: befsztyk, diamenty, soczystą gruszkę, rollsroyce’a, silnik rakietowy... Bez nakładu pracy i nie wydatkując na to żadnej energii. Science fiction? Czarna magia? Alchemia? Ależ nie. Nanotechnologia. Nowa dziedzina z pogranicza nauki i techniki, dziedzina, która może zmienić naszą przyszłość w sposób niewyobrażalny. Wyprorokował ją już pod koniec lat pięćdziesiątych Richard Feynman. Zaczął tworzyć w latach dziewięćdziesiątych K. Eric D...
Czytaj więcej
Steven J. Dick - astronom i historyk nauki, pracownik Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, autor wielu książek na temat życia pozaziemskiego. Brał udział w realizowanym przez NASA programie poszukiwania inteligencji pozaziemskiej (SETI). "Życie w innych światach" w sposób zrozumiały i przystępny przedstawia historię dwudziestowiecznej debaty nad życiem pozaziemskim. W przeciwieństwie do innych książek prezentuje dyskusję na tle historycznym, pokazując, że konc...
Czytaj więcej

09.03.2006

Książka Andrzeja Bednarza jest bardzo szczegółowym i rzetelnym przewodnikiem po różnych technikach medytacyjnych. Dokładne opisy pozycji do medytacji pomogą wybrać najlepszą z nich. Planowanie czasu i tematów medytacji ułatwi podjęcie praktyki początkującym. Zaawansowanym zaś pomoże pozbyć się wątpliwości i wejść na wyższy poziom praktyk medytacyjnych. [Studio Astropsychologii, 2002]
Czytaj więcej
Podstawowym założeniem "Przewodnika" jest jego praktyczna użyteczność przejawiająca się m.in. w prezentacji sposobów korzystania z zasobów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz sposobów pokonywania problemów i trudności warsztatowych w trakcie opracowywania materiałów do pracy magisterskiej i jej pisania. Liczne przykłady służą ukazaniu metod konstruowania aparatu naukowego i sporządzania maszynopisu pracy magisterskiej, także z wykorzystaniem komputera. Opracowanie wzbogacają obszer...
Czytaj więcej

08.03.2006

Czytaj więcej

07.03.2006

Ta książka należy do kanonu namysłu nad współczesnym światem drugiej połowy XX wieku, i to nie tylko od strony ekonomicznej. Jest chyba najgłębiej sięgającym traktatem o współczesnej gospodarce. Opublikował go w 1973 roku jako niemal manifest swej filozofii ekonomii Ernst Friedrich Schumacher (1911–1977), urodzony w Niemczech obywatel brytyjski. Autor, pracując jako doradca w organach rządowych i międzynarodowych, dogłębnie poznał bolesne strony gospodarczej nowoczesności, które bez wkładu takic...
Czytaj więcej
Wizje zagłady świata lub katastrofalnych zniszczeń na powierzchni Ziemi, spowodowanych działaniem destrukcyjnych czynników kosmicznych i kataklizmów, wzbudzają coraz szersze zainteresowanie świata nauki, rządów państw, ruchów ekologicznych, jak i opinii publicznej. Spektrum tych zagrożeń jest dość szerokie: od zderzenia Ziemi z dużymi ciałami niebieskimi, przez czarne dziury, przebiegunowanie naszej planety, globalne zlodowacenie, efekt cieplarniany, przeludnienie, głód, aż do katastrof naturaln...
Czytaj więcej
Życie na Ziemi przebiega w określonych etapach zgodnie z "zegarem wszechświata". Obecny cykl dziejowy wchodzi w kolejną fazę, którą poprzedzają znaki w postaci ostrzegających wydarzeń. Czekają nas więc dramatyczne wypadki, które wprowadzą odnowione duchowo społeczeństwo w Wiek Wodnika. W historii ludzkości wszystkie ważniejsze momenty zostały wcześniej przepowiedziane mniej lub bardziej czytelnie. Epoka współczesna posiada największą ilość proroctw i przepowiedni. Wszystkie zbiegają się w tym...
Czytaj więcej

05.03.2006

 • Tytuł: Sztuczne złoto
 • Autor: Hoffmann Klaus
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1979
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1985
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Czytaj więcej

04.03.2006

 • Tytuł: Zagłada
 • Autor: Łuczak Czesław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1989
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): joanna.syrenka
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Brak monografii naukowej na temat rozwoju gospodarczego Poznania w okresie zaborów skłonił autora niniejszej rozprawy do podjęcia się opracowania tego zagadnienia. W pracy przedstawiony zostanie proces przekształcania się grodu Przemysława z małego miasteczka feudalnego w miasto kapitalistyczne. Proces ten dokonywał się w okresie rządów pruskich i z tego powodu przybrał on szereg zasługujących na uwagę cech specyficznych. Zakres rzeczowy pracy obejmować będzie zatem stosunki ekonomiczno-społeczn...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Prawdziwa historia w "Kodzie Leonarda da Vinci"
 • Autor: Newman Sharan
 • Tłumacz: Hornowska Ewa, Hornowski Tomasz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): nikeska
Czytaj więcej

03.03.2006

Czytaj więcej
Pomysł „Słownika” wyrósł z doświadczeń przeciwstawnych: z poczucia bogactwa i poczucia niedostatku. Z jednej strony bowiem coraz bardziej powiększa się terytorium schulzologii, z drugiej – coraz powszechniej zaczyna się odczuwać brak na nim jakiegoś punktu orientacyjnego, wyraźnego odniesienia, miejsca wspólnego, gdzie spotkać by się mogły indywidualne wysiłki interpretatorów i badaczy dzieła Schulza. „Słownik” będzie próbą porządkowania. Swym zasięgiem ogarnie wszystkie dziedziny i domeny s...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wszechświat Lema
 • Autor: Jarzębski Jerzy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2003
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): joanna.syrenka
Autor, historyk i krytyk literatury, zajmuje się w swoim studium pisarstwem i filozofią Lema, w których odszukuje pewną wizję połączonej ze sobą ściśle humanistyki i techniki, fabuły i filozofii człowieka naszej ery. [Wydawnictwo Literackie, 2003]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

02.03.2006

 • Tytuł: Księga imion
 • Autor: Wiśniewska Anna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): monika82
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: