Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.10.2016

Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.10.2016

Czytaj więcej

20.10.2016

 • Tytuł: Komiks na świecie i w Polsce
 • Autor: Traczyk Michał
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): wwwojtusOpiekun BiblioNETki
Niniejsza książka to próba opisania w prostej formie bogactwa świata komiksu. W pierwszej części zaprezentowano bohaterów i superbohaterów, twórców i tendencje, a także perypetie komiksu. Ukazano narodziny undergroundu i nowych kierunków poszukiwań, które zaowocowały dziełami skoncentrowanymi na trudnych zagadnieniach, m.in. Holokauście, wojnie i chorobach. Część druga poświęcona jest polskiemu komiksowi - od początków sięgających XIX wieku po czasy nam współczesne, zmieniające się dynamic...
Czytaj więcej

19.10.2016

Tyle widzimy w świecie, ile potrafimy nazwać. Słowami poznajemy świat, słowami myślimy i mówimy. Jedne słowa są trudne, inne mają znaczenie, które wydaje się nam obce. Są i takie, których używamy na co dzień, ale nie umiemy powiedzieć, co znaczą. Ta książka zaprasza do tego, by wędrując po różnych tekstach rozpoznawać ważne słowa – takie, które pozwalają nam zrozumieć siebie, innych ludzi i świat, w którym żyjemy. Zaprasza do wędrówki po języku, bo słowa należą do języka, a także po literatu...
Czytaj więcej

18.10.2016

 • Tytuł: J. W. Goethe
 • Autor: Milska Anna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Rok pierwszego wydania: 1953
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): zi
Czytaj więcej
"Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu" jest pierwszą na polskim gruncie próbą omówienia sposobów profesjonalnego badania elementów kompozycyjnych komiksu z perspektywy kognitywistyki, czyli nauki, którą interesują procesy poznawcze, emocje i potencjał ludzkiego mózgu mierzącego się z ogromem docierających doń informacji. Paweł Gąsowski, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, badacz i znawca komiksu, ale i prawdziwy fan tej formy popkultury, za cel postawił sobie odpowiedź na py...
Czytaj więcej
Odkąd Will Eisner użył terminu „powieść graficzna”, jawi się on niemalże jako komiksowy święty Graal – stanowiąc cel poszukiwań zarówno twórców, jak i badaczy opowieści obrazkowych. Nie każdy komiks jednak jest lub miał być powieścią graficzną. Chodzi tu i o artystyczną świadomość, i o cechy formalne. A bardzo często czegoś utworom brakuje bądź cechuje je jakiś nadmiar, w obu przypadkach uniemożliwiając, mimo pozorów łatwości, przyporządkowanie do najważniejszej (a przynajmniej za taką uchodzące...
Czytaj więcej

17.10.2016

Czytaj więcej
Książka pomocnicza do nauki języka polskiego. – sięgnij po tę książkę, jeśli jesteś uczniem starszej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej – znajdziesz w niej wiele przydatnych na lekcjach języka polskiego wiadomości, które dotyczą rodzajów najważniejszych gatunków literackich, najczęściej spotykanych środków stylistycznych, zagadnień wersyfikacyjnych – liczymy na to, że zaproponowana w tym opracowaniu nowa, przejrzysta forma przekazania wiedzy ułatwi Ci poznanie, zapamięt...
Czytaj więcej
"Ortografia na bardzo dobry" autorstwa Barbary i Krzysztofa Gierymskich to książeczka, która powinna się znaleźć na półce każdego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum. Oprócz reguł i zasad interpunkcyjnych publikacja zawiera słowniczek wyrazów często używanych, których pisownia może sprawiać trudność. Na ostatnich stronach znalazły się dyktanda pochodzące z wybranych lektur. [Agencja Wydawnicza Gram, 1994]
Czytaj więcej
"Słownictwo i frazeologia na bardzo dobry" – wyjaśnia uczniom starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i liceów większość zagadnień z dziedziny słownictwa i frazeologii objętych programem nauczania. Terminy takie jak: antonimy, synonimy, homonimy, neologizmy, archaizmy i inne znajdują w tym opracowaniu rzetelne i przystępne omówienie. [Agencja Wydawnicza Gram, 2007]
Czytaj więcej

13.10.2016

Trudno sobie wyobrazić pisanie o komiksie bez dostrzeżenia w jakimś, choćby nikłym stopniu także najważniejszej, bo najbardziej widocznej komiksowej warstwy – ułożonych sekwencyjnie obrazków z ich bogactwem, różnorodnością przedstawień i całą gamą niuansów odsłaniających się stopniowo, wprost proporcjonalnie do lekturowych doświadczeń czytelników. Przed autorami został postawiony problem (bardzo ogólnie zarysowany) do pokonania – zmierzyć się z opisem, analizą, interpretacją skupioną na rysun...
Czytaj więcej

12.10.2016

„Joanna Grądziel-Wójcik podjęła się zgłębienia problematyki, która wpisuje się w aktualizowany ostatnio intensywnie, lecz często dość jednostronnie, nurt badań nad somatycznością i psychosomatycznością nowoczesnego podmiotu. […] Kluczem do pomysłowych analiz i oryginalnych interpretacji autorki okazuje się pojęcie formy – jej percepcja zarówno zmysłowa, jak i ściśle artystyczna. Grądziel-Wójcik bada i z powodzeniem wynajduje niejawne i nierzadko zaskakujące paralele między porządkami – somatyczn...
Czytaj więcej

11.10.2016

 • Tytuł: Szekspirowskie miasto: Eseje
 • Autor: Auden W. H. (Auden Wystan Hugh)
 • Tłumacz: Pokojska Agnieszka
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1962
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): sowa
W.H. Auden, jeden z najwybitniejszych poetów i eseistów XX wieku, w swoim najważniejszym zbiorze szkiców poświęcił Szekspirowi odrębną część, „Szekspirowskie miasto”, którą niniejszym prezentujemy jako książkę. Z siedmiu składających się na nią tekstów aż pięć ukazuje się po polsku pierwszy raz. Są to rzeczy najwyższej próby literackiej i krytycznej: na wskroś oryginalne odczytania „Otella” i „Kupca weneckiego”, prowokujące do refleksji syntezy oraz omówienia powieści amerykańskiej i francuskiej...
Czytaj więcej

08.10.2016

Czytaj więcej

07.10.2016

 • Tytuł: O literaturze: Wykłady w Berkley, 1980
 • Autor: Cortázar Julio
 • Tłumacz: Krupecka Iwona
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: hiszpański
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Anna125
Jesienią 1980 roku Julio Cortázar przybył na uniwersytet w Berkeley, aby wygłosić cykl wykładów dla studentów. Wykłady te szybko przekształciły się w przyjacielskie rozmowy o literaturze, o doświadczeniach pisarskich Cortázara, genezie jego tekstów, a także o powinnościach pisarzy wobec społeczeństw, w których żyją. Skąd się wzięły kronopie? W jaki sposób powstawały opowiadania "Ciągłość parków", "W nocy", "Twarzą ku niebu" i inne? Dlaczego "Gra w klasy" ma taką niezykłą strukturę? I w jakim ...
Czytaj więcej

03.10.2016

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: