Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.06.2019

Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.06.2019

W tym roku wśród monografii historycznych miast dolnośląskich pojawiła się długo oczekiwana książka wrocławskich historyków pt: "Pieszyce - od czasów najdawniejszych do końca XX wieku". Prace nad jej powstaniem rozpoczęły się już w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, a podjęli się jej Leszek Ziątkowski, Mateusz Goliński oraz wywodzący się właśnie z Pieszyc - Jan Kęsik. Całość materiału gotowa była już w 1994 roku, jednak ówcześni włodarze miasta nie wyrazili zgody na jej publikację. Zielone ś...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Jeszcze żyjemy: Lato '39
 • Autor: Zaborski Marcin
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Marcin Zaborski wraca do upalnego lata 1939 roku. Próbuje odtworzyć świat ostatnich miesięcy poprzedzających wojenny dramat. Przywołuje zapachy i smaki. Pokazuje codzienne życie Polaków, zabiera nas na przedwojenne ulice wielu miast i miasteczek, opisuje z jakimi problemami zmagają się w tamtym czasie ich mieszkańcy. Towarzyszy im w podróżach do popularnych kurortów i "badów". Przygląda się turystom na plażach nad polskim Bałtykiem, śledzi modowe trendy zaglądając do walizek i szaf polskich kobi...
Czytaj więcej

24.06.2019

 • Tytuł: Czarownice: Niezwyciężona siła kobiet
 • Autor: Chollet Mona
 • Tłumacz: Królak Sławomir
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 2018
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Historia czarownic: od procesów czarownic po wypowiedzi Donalda Trumpa. Fascynujący, erudycyjny esej poświęcony figurze czarownicy będącej zazwyczaj narzędziem wykluczenia kobiet, ale niekiedy też ich orężem w walce z patriarchatem. Analiza mechanizmów wykluczania kobiet (odważnych, starszych, bezdzietnych etc.), które nie chciały wpisać się w tradycyjne modele społeczne. Przykłady z historii, literatury, filmu, pop-kultury, polityki oraz życia codziennego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ksią...
Czytaj więcej
Podobnie jak setki tysięcy turystów przyjeżdżasz w 1938 roku do Niemiec. Na parkingu we Frankfurcie podchodzi do ciebie Żydówka i prosi, byś zabrał stąd jej nastoletnią córkę, bo tu nie przeżyje. Co robisz? Życie codzienne w Trzeciej Rzeszy poznajemy oczami przyjezdnych turystów, pisarzy, studentów, biznesmenów, dyplomatów, sportowców, działaczy komunistycznych, celebrytów, naukowców, dziennikarzy, a także tureckiego sułtana i indyjskiego maharadży. To z ich relacji - często opublikowanych...
Czytaj więcej

19.06.2019

Czytaj więcej

18.06.2019

Wiosna 1945 roku. Trzecia Rzesza dogorywa. Uciekający z Auschwitz Anioł Śmierci, doktor Mengele, krąży wzdłuż obecnej polsko-czeskiej granicy, przeprowadzając selekcje w kobiecych obozach należących do Gross-Rosen. W końcu dociera do Sieniawki, małej miejscowości położonej na Dolnym Śląsku. Sieniawka to jeden z podobozów Gross-Rosen, potwornej maszyny śmierci składającej się ze stu podobnych miejsc rozrzuconych na terenach Polski i Czech. Tu dokonano masowej zagłady, niewolniczo wykorzyst...
Czytaj więcej
Horror zbrodni, ludobójstwo na polskim narodzie i komunistyczne zdziczenie. Twierdzili, że to nie inwazja, tylko wyzwolenie od polskich kułaków i imperialistów. "Państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć" – ogłosił komisarz Wiaczesław Mołotow. Tuż przed tym, jak czerwone dywizje wbiły nóż w plecy Rzeczpospolitej. O napaści z 17 września 1939 roku przez całe dekady trzeba było milczeć. O tym, że Sowieci uznali polskie ziemie za "zachodnią Ukrainę" i "zachodnią Białoruś" mówio...
Czytaj więcej

17.06.2019

"Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni, nasza przewaga daje nam wszystkie prawa". - ostatnie przemówienie Hitlera przed atakiem na Polskę "Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. (…) Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu w najcięższych warunkach". - orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego po napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Rok 1939. II RP istnieje na mapie ś...
Czytaj więcej

16.06.2019

 • Tytuł: Termopile Michała Jagły
 • Autor: Kania Jerzy (ur. 1935)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej

15.06.2019

 • Tytuł: Fritz Bauer: Auschwitz przed sądem
 • Autor: Ronen Steinke
 • Tłumacz: Ewertowska-Klaja Iwona
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): knigi_carewny
Fritz Bau­er ‒ czło­wiek któ­ry nie po­zwo­lił Niem­com za­po­mnieć o prze­szło­ści Pra­cu­jąc w wy­mia­rze spra­wie­dli­wo­ści ro­dzą­cej się Nie­miec­kiej Re­pu­bli­ki Fe­de­ral­nej, pro­ku­ra­tor Fritz Bau­er sta­rał się być gło­sem jej su­mie­nia. Wię­zień obo­zów, zbie­gły żyd, któ­ry w 1949 r. po­wró­cił do Nie­miec, by ob­jąć sta­no­wi­sko pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go He­sji we Frank­fur­cie nad Me­nem. Za jego spra­wą zre­ha­bi­li­to­wa­no uczest­ni­ków za­ma­chu na Hi­tle­ra z ...
Czytaj więcej

13.06.2019

 • Tytuł: Wojenne losy przedwojennych gwiazd
 • Autor: Kienzler Iwona
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): celticspirit
Życiem przedwojennych gwiazd kina, teatru i artystów kabaretowych nie pasjonowały się wyłącznie nastoletnie panienki. Wiele osób śledziło doniesienia prasy i plotki o swoich ulubieńcach, do aktorki Jadwigi Smosarskiej przychodziły listy pisane krwią jej wielbicieli, a ściany na klatkach schodowych domów, w których mieszkali Bodo i Żabczyński, pokrywały wyznania miłosne pisane przez zakochane w nich kobiety. Przedwojenne gwiazdy kina i kabaretu były celebrytami swoich czasów, ikonami stylu i eleg...
Czytaj więcej

11.06.2019

Czytaj więcej
Hitlerjugend, w której otwarcie wyznawano darwinowską zasadę wyższości najsilniejszych, zachęcała do indywidualnego oraz zbiorowego sadyzmu, fizycznych i psychicznych tortur oraz wszelkich form znęcania się nad rówieśnikiem przez grupę. Przeprowadzano obowiązkowe testy na odwagę, które polegały m.in. na skakaniu z wysokości pięciu metrów do wody – bez względu na umiejętności pływackie – wspinaczce po stromych ścianach skalnych bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz wykonywaniu niekończących się s...
Czytaj więcej

08.06.2019

Warszawiak Bolesław Prus na pierwszej w Polsce maszynie do pisania wystukiwał reportaż z Krakowa: „Stanąłem w hotelu nieopodal Rynku i byłbym spał spokojnie, ale jakiś wariat co godzinę grał z wieży na trąbie”. W Wilnie uczeń gimnazjalny prał kałamarzem w portret cara. W Galicji ulubiony maszynista cesarza Franciszka Józefa Jakub Haas chwalił się ze wzruszeniem, że salonkę cesarską łączy z parowozem linka przyczepiona do nogi maszynisty. W przeraźliwie solidnym na wzór pruski Poznaniu hrabia Edw...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ulm 1805
 • Autor: Barkowski Robert F.
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): siberianwinter
8-20 października 1805 roku doszło pod miastem Ulm do wielu krwawych walk pomiędzy francuską Wielką Armią dowodzoną przez cesarza Napoleona I a siłami austriackimi. Kulminacyjnym momentem tych walk, nazwanych bitwą pod Ulm, było rozstrzygające starcie pod Elchingen 14 października 1805 roku. Jeden z dwóch dowodzących armią austriacką, generał Karl Mack von Leiberich, powiedział później, że te 12 dni było wypełnione nieustającym pasmem bitew, potyczek i starć. Bitwa pod Ulm zakończyła się sromotn...
Czytaj więcej
O książce: „King Philip’s War”, „Metacomet’s War”, „Metacom’s War, „Metacom’s Rebellion” – to nazwy, jakimi w Stanach Zjednoczonych określa się wielki i krwawy konflikt pomiędzy białymi, anglosaskimi kolonistami a ludami tubylczymi, jaki miał miejsce w II połowie XVII wieku na obszarze tzw. Nowej Anglii. Wielkie powstanie plemion Nowej Anglii przeciwko anglosaskim kolonistom, ogromne straty, tak ludzkie jak i materialne, jakie przyniosła krwawa wojna oraz postać charyzmatycznego przywódcy Ind...
Czytaj więcej
 • Tytuł: 1444: Krucjata polskiego króla
 • Autor: Foryt Artur
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): siberianwinter
10 listopada 1444 roku pod Warną miała miejsce jedna z najsłynniejszych bitew średniowiecznej Europy. Wojska koalicji antytureckiej, pod dowództwem polskiego króla Władysława III i wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hunyadyego, starły się z wojskami tureckimi, dowodzonymi przez sułtana Murada II. Autor skrupulatnie opisuje przebieg kampanii wojennej z lat 1440–1444 oraz analizuje jej konsekwencje dla narodów bałkańskich i całej Europy. Jednocześnie osadza opisywane wydarzenia w kontekście wypraw kr...
Czytaj więcej
Laureat nagrody komandora Johna Barry’ego, Ligi Marynarki Stanów Zjednoczonych za rok 2017. Historyk, o którym mówi się, że "robi dla marynarki wojennej to, co Stephen Ambrose dla armii", przedstawia bezprecedensowy opis nadzwyczajnej kampanii powietrznej, lądowej i morskiej, która doprowadziła Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych na szczyt potęgi i wyznaczyła powstanie USA jako globalnego supermocarstwa. "Hornfischer jest liderem w dziedzinie morskiej historii drugiej wojny światowej (…...
Czytaj więcej
Po niszczycielskich nalotach na Pearl Harbor w dniu 7 grudnia 1941 r., błyskawicznych postępach sił japońskich na całym Pacyfiku i Dalekim Wschodzie oraz desperackiej walce aliantów w Holenderskich Indiach Wschodnich stało się oczywiste, że atak na Australię to raczej kwestia „kiedy”, a nie „czy”. 19 lutego 1942 r., zaledwie jedenaście tygodni po nalotach na Pearl Harbor i dwa tygodnie po upadku Singapuru, ta sama japońska grupa bojowa, która zaatakowała Hawaje, dostała rozkaz uderzenia na źle p...
Czytaj więcej

05.06.2019

To kolejna książka tego autora opisująca wydarzenia z okresu wojny na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej. Poprzednie: "Nieopisana zbrodnia" wydana w styczniu 2015 dotyczyła okoliczności spalenia mieszkańców Przyrowa 8 stycznia 1945 roku, następna "Kapitan Paweł" wydana w styczniu 2016 przedstawiała na przykładzie losów dowódcy partyzanckiego jednego z oddziałów skomplikowane stosunki pomiędzy AL, AK i NSZ. Następne książki w przygotowaniu. Zawsze cieszy fakt, jeśli ktoś obiektywny, niezwiąz...
Czytaj więcej
W wojnie jądrowej nie ma zwycięzców. 6 sierpnia 1945 roku, godzina 8.15, Hiroszima. Na tle nieba pojedynczy samolot zrzuca bombę. 43 sekundy później miasto wraz z mieszkańcami wyparowuje, znika z powierzchni ziemi. Tak zaczyna się nowa era w dziejach świata. Czas atomu. Ludzkość dostaje do rąk broń, która jest w stanie unicestwić planetę. Świat rozpada się na części. Rozpoczyna się wyścig zbrojeń. Pełni zaangażowania naukowcy rozgryzają tajemnice natury. Posłuszni wojskowi skrupulatnie pla...
Czytaj więcej

04.06.2019

Czytaj więcej

02.06.2019

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: