Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.10.2018

 • Tytuł: Mowa słowa: Szkice o literaturze
 • Autor: Leiris Michel
 • Tłumacz: Swoboda Tomasz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2018
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Tom mniejszych i większych, ale zawsze ważnych tekstów Michela Leirisa o literaturze to niezwykły wgląd w kilka pasjonujących dekad literatury francuskiej. To także wyrafinowana opowieść o literaturze i języku w ogóle, opowieść, której bohaterami są m.in. Jean-Arthur Rimbaud, Raymond Roussel, Raymond Queneau. "Wskutek jakiejś monstrualnej aberracji ludzie sądzą, że język powstał po to, żeby ułatwić im wzajemne relacje" – pisze Leiris, zachęcając do poszukiwania "prawdziwego sensu słowa, to zn...
Czytaj więcej

25.10.2018

Unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słynnego bałaku, z którego słynęło to piękne miasto w okresie II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez rodowitego Lwowiaka, który „ni tyłku w gadaniu, ali nawyt w pisaniu" zaciąga jeszcze tamtą mową. Oprócz tłumaczenia bałakowych wyrazów słownik zawiera też zebrane z różnych źródeł przykłady ich użycia w potocznej mowie galicyjsko-lwowskiej, zarówno tej żywej, codziennej, jak również w utrwalonej na piśmie przez sławnych...
Czytaj więcej
Ile jest świętości w horrorze, a ile horroru w świętości? Czy przełożenie badań nad religią protestanckiego teologa, Rudolfa Otto do dzieł znanego z głęboko materialistycznego ateizmu mistrza horroru jest pomysłem równie karkołomnym jak pozornie może się wydawać? W jakim stopniu mitologia Cthulhu jest dziełem Lovecrafta, a w jakim jego przyjaciół i czy w ogóle możemy mówić w tym przypadku o mitach? Książka Mikołaja Kołyszki to skrupulatny i obszerny zapis procesu poszukiwania struktury obejmu...
Czytaj więcej

22.10.2018

 • Tytuł: Poezja późnego baroku
 • Autor: Prejs Marek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1989
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Andronik
Czytaj więcej
 • Tytuł: Strukturalizm i semiotyka
 • Autor: Hawkes Terence
 • Tłumacz: Sieradzki Ignacy
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: rozprawa naukowa / zbiór rozpraw
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1988
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Andronik
Czytaj więcej
 • Tytuł: Marksizm i literatura
 • Autor: Williams Raymond
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1989
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Andronik
Czytaj więcej

21.10.2018

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Renesans. Manieryzm. Barok
 • Autor: Klaniczay Tibor
 • Tłumacz: Cygielska-Guttman Elżbieta
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: węgierski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1986
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Andronik
Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.10.2018

Bogato ilustrowany przewodnik po dramatycznych zmaganiach sił dobra i zła w świecie Tolkienowskiego Śródziemia Książka "Bitwy w świecie Tolkiena" przywołuje największe starcia, jakie miały miejsce na przestrzeni trzech er istnienia Ardy, a także przed jej stworzeniem. David Day zwięźle opisuje ludy i bohaterów zaangażowanych w poszczególne konflikty, omawia stosowaną w nich taktykę i przedstawia plany bitew oraz dokładnie umiejscawia je w czasie, najwięcej miejsca poświęcając Trzeciej Erze, a...
Czytaj więcej

15.10.2018

Wolność i pisanie to książka poświęcona polskiej postkolonialności oraz teorii i praktyce lektury postkolonialnej. Autorka proponuje oryginalną definicję polskiej postkolonialności, odnosząc ją do takich pojęć i zjawisk, jak idea przedmurza cywilizacji, polskie poczucie gorszości, mit kresowy, kwestia żydowska, pamięć o wypędzeniach, pozycja w zglobalizowanym świecie, wewnętrzna kolonizacja oraz idea kolonialna i wiążące się z nią (post)kolonialne imaginarium. Praktycznym celem pracy jest prz...
Czytaj więcej

12.10.2018

 • Tytuł: Żeromski w niepodległej
 • Autor: Kowalczykowa Alina
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): gisbernec
Czytaj więcej

10.10.2018

Czytaj więcej

09.10.2018

Procesy przeciw pornografii literackiej, a później również filmowej i artystycznej, które rozpoczęły się od słynnej sprawy Pani Bovary i trwały przez prawie cały wiek XX, dotykają problemu prawnych, formalnych i gatunkowych wyznaczników pornografii. Czy dzieła pornograficzne mają jakąś wspólną cechę? Pomimo rozlicznych problemów definicyjnych można wyodrębnić jedną – pornografia nie jest i nie była nigdy formą seksualności spotykaną w naturze. Innymi słowy – pornografia jest dziedziną kultury. D...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

08.10.2018

Czytaj więcej
 • Tytuł: Awareness: Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim
 • Autor: Vacis Gabriele
 • Tłumacz: Woźniak Katarzyna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Czytaj więcej
Zapowiadany tytułem "Portret podwojony" objawia się w książce na wielu planach. Dwaj badacze literatury spotykają się tutaj z osobą pisarki Bogusławy Latawiec, dyskurs naukowy konfrontowany jest z literaturą, krytycznoliterackie analizy dopełniają się autotematycznymi wyznaniami poetki, historycznoliteracki opis przegląda się w osobistych wspomnieniach autorki. W podwojonym wymiarze prezentowana jest także twórczość Bogusławy Latawiec ukazana w postaci antologii poezji (wybór Joanny Grądziel-Wój...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Temat »trzeciego pokolenia« po Zagładzie, mimo iż na Zachodzie opisywany już od dłuższego czasu, jest wciąż słabo rozpoznany na gruncie polskim. Nieliczne krajowe teksty, omawiające owo zagadnienie, oscylują przede wszystkim wokół kwestii psychologicznych skutków Zagłady i jej wpływu na generację wnuków ocalałych. […] Książka pod redakcją Jagody Budzik ma inne cele, co zostało oddane nie tyko na poziomie treści poszczególnych rozdziałów, ale w ogóle w całej strukturze, a nawet dynamicznym tytul...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Autorka umieszcza poezję polską w sieci porównań złożonej z przekładów na język bułgarski, a także z twórczości własnej tłumaczy, listów i wypowiedzi metaliterackich. Celowość tego zabiegu służy refleksji nad słowiańskimi przekładami, stanowiąc dowód na podobieństwa i różnice kulturowe w ramach języków blisko spokrewnionych, co podkreśla wagę tożsamości jednostkowych (osób i zbiorowości) w porozumieniu międzykulturowym. Opisy wybranych faktów z historii przekładu poezji polskiej w Bułgarii w la...
Czytaj więcej
Magdalena Barbaruk opisuje różnorodne i wielotorowe wędrówki trasą Don Kichota, rozumianą jako mnemotopos - ewokujący pamięć i będący pamięcią osadzoną w przestrzeni. Jednocześnie "Sensy błądzenia" prezentują w pogłębiony i wszechstronny sposób jedną z najbardziej intrygujących praktyk współczesnych - podróże literackie, dzięki którym czytelnicy wychodzą z Biblioteki, by za sprawą literatury doświadczyć świata, uprawiać namiętną pogoń za Rzeczywistością. Książka pokazuje kulturowe i historycz...
Czytaj więcej

05.10.2018

Książka "Henryk Sienkiewicz w obrazkach" składa się z dwóch Sienkiewiczowskich studiów ikonologicznych, wypełniających mniej dotąd zbadane obszary związane z twórczością autora "Quo vadis". "Rysunki Henryka Sienkiewicza" to próba uporządkowania i omówienia twórczej aktywności pisarza, jaką była uprawiana przez całe jego życie działalność rysownicza. Wykonywane na swój użytek, w celach towarzyskich i stanowiące integralny element osobistej korespondencji rysunki, szkice oraz karykatury własne,...
Czytaj więcej

03.10.2018

 • Tytuł: Czarne słońca romantyków
 • Autor: Śniedziewski Piotr
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2018
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Romantycy lubili się smucić. Czasami trochę udawali, co trafnie opisał Chateaubriand w "Pamiętnikach zza grobu", śledząc recepcję Renégo. Czasami zaś z ogromną intuicją potrafili dostrzec i opisać obawy, które budzą się w nas wszystkich, kiedy słońce traci swój blask. Nie bez powodu zatem jedną z ich ulubionych metafor była metafora czarnego słońca. Odnajdywali ją w odległej tradycji - w Apokalipsie św. Jana, na rycinie "Melencolia I" Albrechta Dürera czy też w "Mowie wypowiedzianej przez umarłe...
Czytaj więcej

02.10.2018

Książka jest propozycją dla tłumaczy tekstów artystycznych, ich badaczy, dydaktyków i studentów. Podpowiada spojrzenie na przekład tekstu artystycznego jako na rekonstrukcję zawartego w nim niestandardowego językowego obrazu świata, który wyłania się z obrazu standardowego, czyli z interpretacji świata powszechnej w danym języku i kulturze. Niestandardowy JOS jest jak wierzchołek góry lodowej, wznoszący się ponad zanurzonymi głębiej podstawami JOS standardowego. Metaforą dwóch gór lodowych autor...
Czytaj więcej
Legenda
 • - książka oceniona przez Ciebie - najedź na ikonę przy książce aby zobaczyć ocenę
 • - do książki dodano opisy lub recenzje
 • - książka dostępna w naszej księgarni
 • - książka dostępna u innych użytkowników (wymiana, kupno)
 • - książka znajduje się w Twoim schowku
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: