Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.12.2016

 • Tytuł: Kościół i fałszywi prorocy
 • Autor: Kowalczyk Dariusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
„W każdym pokoleniu nie brakuje fałszywych proroków, którzy przekręcają znaczenie słów i pod pozorem dobra wprowadzają zamieszanie i czynią zło. (…) W XXI wieku wielu przeciwników Kościoła nie walczy z nim wprost (…), lecz próbuje go rozmiękczyć hasłami tolerancji, swoiście rozumianych praw człowieka, poprawności politycznej itp”. (fragm. wstępu) Ks. Dariusz Kowalczyk jest dziekanem Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie. Książka to zbiór jego refleksji na ...
Czytaj więcej
„Jam jest św. Antoni. Mam to z woli Najwyższego Pana, abym tobie opowiedział, iż na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, ślepi, chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce bez łaski nie odejdą”. Słowa te wypowiedział św. Antoni Padewski do Szymona Tkacza na Łysej Górze 8 maja 1664 roku i obietnicy swej dotrzymuje. Książka z...
Czytaj więcej

23.12.2016

„Świadomość istnienia świata duchowego i jego wpływu na każdego z nas, a także znaczenia więzów rodzinnych dla kształtowania naszego życia duchowego nie powinna prowadzić do tego, że będziemy się doszukiwali win u swoich przodków. Ta świadomość jest nam potrzebna po to, by zachować czujność. Powinna nas mobilizować do większej dbałości o nasze życie duchowe”. fragment Grzegorz Bacik każdego dnia wspiera modlitwą osoby zniewolone przez Szatana. W rozmowie z Emilią Jakubowską opisuje mec...
Czytaj więcej

22.12.2016

 • Tytuł: Szatan w Starym Testamencie
 • Autor: Zając Roman
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Rosco
Czytaj więcej
 • Tytuł: Fatima: Światło dla świata
 • Autor: Sorg Anton
 • Tłumacz: Biczyk Leszek
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1986
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1992
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): krzywousty
Czytaj więcej

19.12.2016

 • Tytuł: Era protestancka
 • Autor: Tillich Paul
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1948
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Książka Tillicha jest szczególnie ważna z tego powodu, że ukazuje ona teologię, która nie może budować swej struktury na marginesie rozwoju kulturalnego, społecznego i politycznego. Teologia, o której mówi myśliciel wchodzi w interakcje z innymi dziedzinami wiedzy, a zwłaszcza z zastaną rzeczywistością. Innymi słowy, teologia, którą proponuje Tillich, nie buduje swych relacji ze światem jedynie w oparciu o wiarę, lecz w łączności z kulturą danego okresu. Co więcej, jest to teologia, która słucha...
Czytaj więcej

17.12.2016

Czytaj więcej

16.12.2016

W związku ze zbliżającym się w roku 2015 jubileuszem 300-lecia istnienia przebudowanego kościoła pw. św. Jana Kantego zrodziła się myśl, aby to ważne dla społeczności kęczan wydarzenie uczcić w sposób godny osoby Patrona naszego miasta i Patrona Polski. Kościół św. Jana Kantego ma piękną i bogatą architekturę, a także fascynującą historię. Niestety, nie było jak dotąd żadnego opracowania, które w sposób całościowy ujmowałoby architekturę i dzieje tej budowli, należącej do najpiękniejszych obi...
Czytaj więcej
Publikacja niniejsza powstała jako kolejne przedsięwzięcie upamiętniające dorobek i materialną spuściznę, jaka zachowała się do naszych czasów po ks. Grzegorzu Janie Zdziewojskim z Łasku (1609 – ok. 1685). Ten niezwykły człowiek i kapłan, primus inter pares, pozostawił po sobie w Tłuczani pomnik-wotum. W roku 2014 minęła właśnie 350-rocznica (1664-2014) wzniesienia i ufundowania przez niego, przy materialnym wsparciu kolatora Franciszka z Bibersztyna Starowiejskiego, małego kościółka wotywnego p...
Czytaj więcej

13.12.2016

 • Tytuł: Rewolucja duszpasterska
 • Autor: Vignelli Guido
 • Tłumacz: Zielińska Agnieszka
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
W czasach, gdy fundamenty zaczynają się chwiać, a autorytety zdają się gubić na drogach prawdy, napomnienie jest niczym światło latarni dla dryfującego statku. Szczególnie Kościołowi i Jego Pasterzom wydaje się ono być potrzebne. Dziś coraz częściej duszpasterstwo staje się antyduszpasterstwem. Duchowni nauczają pokrętnych doktryn, które prowadzą do stylu życia sprzecznego z wolą Bożą. Stawianie ducha tego świata za wzór staje się normą. Usprawiedliwia się przy tym życie w sprzeczności z wolą Bo...
Czytaj więcej

08.12.2016

 • Tytuł: Człowiek Boga: U źródeł życia zakonnego
 • Autor: Špidlík Tomáš
 • Tłumacz: Gancarz Bruno Adam
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Rok pierwszego wydania: 2003
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): krzywousty
"Człowiek Boga" – w taki sposób św. Atanazy określa św. Antoniego, uznanego za protoplastę generacji mnichów, którzy po nim nastąpili. Ale czyż określenie "człowiek Boga" nie jest uniwersalną metaforą powołania chrześcijańskiego? Życie zakonne, które w tradycji pojmowane jest jako radykalizacja eschatologiczna przyrzeczeń chrzcielnych, odbierane jest dlatego jako przykładowe dla wszystkich chrześcijan. W tradycji antycznej, przede wszystkim wschodniej, monastycyzm nie jest stanem oddzielnym, ...
Czytaj więcej

07.12.2016

Socjograficzna analiza powołań kapłańskich oparta na drobiazgowych badaniach, zawierająca prócz rozważań autora również tabele i dane statystyczne. Autor od dawna specjalizuje się w socjologicznych badaniach Kościoła katolickiego w Polsce. Józef Baniak, profesor socjologii, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszary jego zainteresowań badawczych obejmują: socjologię religii, Kościoła, parafii, powołań duchownych, moralności, ...
Czytaj więcej
„Recenzowana praca wynikami badań, bogatymi zestawieniami tabelarycznymi dokumentuje dokonujące się współcześnie zmiany i przewartościowania w życiu religijnym Polaków. Polscy katolicy coraz częściej sięgają do wzorców zaczerpniętych z kultury Zachodu i z Ameryki. Święta religijne stają się głównie okazją do spotkań rodzinnych i towarzyskich, do wspólnego »biesiadowania«. Praca pokazuje jacy jesteśmy, co oznacza polski katolicyzm, jaka jest jego specyfika, co w nim wieczne i trwałe, a co ulotne ...
Czytaj więcej

04.12.2016

Jest wiele świąt religijnych, które nadają rytm naszemu życiu, jednak dla sporej większości z nas utraciły swoje znaczenie. Celem niniejszej publikacji jest odnalezienie tego znaczenia i przybliżenia go Czytelnikowi w prosty i jasny sposób. Chodzi o to, aby dotrzeć do prawdziwej istoty każdego święta, gdyż często zostają z nich jedynie zewnętrzne oznaki i kształt. [Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2014]
Czytaj więcej
„Rozprawa (...) dr Idaliany Kaczor wypełnia lukę w badaniach naukowych, koncentrujących się na rekonstrukcji archaicznych kultów rzymskich. W polskiej literaturze naukowej nie ma dotychczas pełnego, monograficznego opracowania archaicznych rytów Rzymian (...). Praca Idaliany Kaczor stanowi (...) kompendium wiedzy na temat starożytnych uroczystości religijnych, o których dzisiaj tak mało wiemy, a wiedzieć powinniśmy...” Z recenzji Profesor dr hab. Lucyny Stankiewicz [Wydawnictwo Uniwersytet...
Czytaj więcej

01.12.2016

Książka prezentuje ideał kobiety wykreowany przez najwybitniejszych twórców czwartowiecznej patrystyki greckiej. Bogata spuścizna literacka Ojców Kapadockich i Jana Chryzostoma pozwala na szerokie ujęcie tematu. Bohaterkami prezentowanej publikacji są zarówno postaci kobiece znane ze Starego i Nowego Testamentu, na czele z Ewą, mieszkanką rajskiego ogrodu, jak i krewne samych biskupów, ich matki i siostry, wreszcie – wpływowe przyjaciółki duchownych. Autorka stawia również pytanie o źródło poglą...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: