Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.03.2014

"Słownik językowego savoir-vivre'u" jest pierwszym w polskiej leksykografii słownikiem gromadzącym wyrazy i wyrażenia o funkcji grzecznościowej. Zamierzeniem autorki było zgromadzenie najczęściej używanych przez Polaków wszystkich pokoleń na przełomie XX i XXI wieku zwrotów grzecznościowych oraz sklasyfikowanie ich według pełnionych przez nie funkcji grzecznościowych, takich jak powitania, życzenia, pozdrowienia, pożegnania, oraz reakcje na nie. W słowniku znalazły się więc zarówno zwroty grzecz...
Czytaj więcej

24.03.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Siedzenie przy biurku, przed czystą kartką papieru lub pustym dokumentem w laptopie dla wielu osób może być prawdziwą gehenną. Poprawiane po raz setny pierwsze zdanie wydaje się ciągle brzmieć niedoskonale. Termin oddania pracy zbliża się niepokojąco, a proces przelewania myśli na papier trwa coraz dłużej i wymaga ogromnego wysiłku. Nie musi tak być! – przekonuje Howard S. Becker – przedstawiając bezpretensjonalny i prosty zestaw rad, jak unikać problemów z pisaniem, które trapią studentów, prof...
Czytaj więcej

22.03.2014

Czytaj więcej

21.03.2014

Jest to książka o średniowiecznej pieśni, która wciąż nie przestała rozbrzmiewać. Średniowiecze, czas żarliwej wiary - nie przeminęło, jest w zasięgu ręki, piękne, wielobarwne, często ubogie grzechem, lecz za to bogate Bogiem. Chorał gregoriański, modlitwy trubadurów, polska Bogurodzica - jeśli tylko zechcemy, ożyją w nas i pomogą odnaleźć się we współczesnym świecie, ustawić właściwe hierarchie wartości, ujrzeć piękno stworzenia i Stwórcy. Jacek Kowalski - ur. 1964. Historyk sztuki, Sa...
Czytaj więcej

20.03.2014

Czytaj więcej
Książka stanowi przyczynek do badań nad staropolską homoseksualnością. Jej autorzy analizują odkryte do tej pory teksty źródłowe, jak również omawiają literackie reprezentacje i kulturowe dyskursy dotyczące "seksualności nienormatywnych". Przedstawiają też dotychczasowy stan badań i kreślą ramy metodologiczne dla współczesnych studiów nad tym zjawiskiem. Opracowanie liczy 570 stronic, zawiera 35 ilustracji i obszerną antologię tekstów staropolskich. [Collegium Columbinum, 2012]
Czytaj więcej
Analizując polskie tłumaczenia utworów z literatury francuskiej, hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, autor omawia elementy warsztatu translatorskiego, wskazuje - na przykładach - aspekty i warstwy tekstu, które w trakcie pracy tłumacz powinien brać pod uwagę. Szkice Swobody dotykają najważniejszych zagadnień teorii przekładu, takich jak kwestia wierności oryginałowi i konieczności dostosowania strategii przekładowej do charakteru tłumaczonego dzieła oraz intertekstualności literatury współczesne...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

11.03.2014

 • Tytuł: Mickiewicz a Lermontow
 • Autor: Żytomirski Eugeniusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1970
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej

10.03.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej

08.03.2014

"Między indywidualizmem a kolektywizmem. Jednostka a zbiorowość w literaturze romantycznej" to książka dwuczęściowa: w pierwszej części przedstawiona została historia idei jako dziedzina i metoda badawcza. Omówiono jej powstanie oraz rozwój za granicą i w Polsce, a także związek z komparatystyką. W drugiej części zarysowano problematykę stosunku jednostki do zbiorowości w literaturze XIX wieku; szczegółowej analizie przy użyciu zaproponowanej metody poddana została porównawczo twórczość takic...
Czytaj więcej

07.03.2014

Czytaj więcej

06.03.2014

Podręcznik klasyfikuje i zestawia formy i gatunki twórczości słownej, funkcjonujące we współczesnej kulturze polskiej lub będące dla niej ważnym odniesieniem - od aforyzmu do zinu przez kołysankę, komiks, powieść i wiele innych gatunków. Autorzy proponują ujęcie etnocentryczne, skupiając się na współczesnej kulturze lokalnej, polskiej oraz tych gatunkach, które mają do niej odniesienie i stanowią jej nieodłączną część. [Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013]
Czytaj więcej

05.03.2014

Celem niniejszej publikacji jest próba ujęcia znaczenia słowa w rozbudowaną, dynamiczną formę o strukturze narracyjnej. Motywem przewodnim książki jest interpretacja jednej z najpiękniejszych i najbardziej inspirujących, a zarazem niejednoznacznych i trudnych do zdefiniowania kategorii ludzkiego świata wewnętrznego – marzenia we współczesnej polszczyźnie. Autorka, opisując językową strukturę MARZENIA, odwołuje się do koncepcji schematu narracyjnego, który pomaga "ujawnić" wpisaną w znaczenia słó...
Czytaj więcej

04.03.2014

 • Tytuł: Literatura nowogrecka 1453-1983
 • Autor: Chadzinikolau Nikos
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1985
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: