Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.08.2013

Krzysztof Andrzej Jeżewski, poeta, tłumacz, eseista i norwidolog działający od roku 1970 w Paryżu, autor szeregu przekładów dzieł Norwida przy współpracy wybitnych poetów francuskich (m.in. "Vade-mecum", "O Szopenie", "Kleopatra i Cezar", "Poezje 1839-1883", antologia "Światła Królestwa"), stawia w niniejszej pracy, po raz pierwszy w dziejach norwidologii, fascynującą hipotezę o wpływie myśli i poetyki starożytnych Chin na polskiego poetę. W jakiej mierze był to wpływ bezpośredni, a w jakiej wyn...
Czytaj więcej

24.08.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej

23.08.2013

Czytaj więcej

22.08.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej

18.08.2013

"»Chwyt metafizyczny« jest (...) książką, którą Leszek Engelking powinien był, a nawet w końcu musiał napisać, swego rodzaju autorską sumą badawczą, krytyczną, wreszcie czytelniczą. Z pewnością nie ja jeden cieszę się, że ten zasłużony polski komentator Nabokova zebrał w jednej książce odkrycia i odczytania rozproszone dotychczas w przedmowach, posłowiach i opracowaniach publikowanych na przestrzeni wielu lat (...). Rozprawa (...) pozostaje (...) klasyczną monografią akademicką ze wszystkimi cha...
Czytaj więcej

17.08.2013

 • Tytuł: Konstelacje: Wybór tekstów
 • Autor: Benjamin Walter
 • Tłumacz: Lipszyc Adam, Wołkowicz Anna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Ard_
Dzieło Waltera Benjamina (1892–1940) stanowi jeden z zasadniczych punktów odniesienia dla całej współczesnej humanistyki. Niniejszy wybór obejmuje najważniejsze szkice teoretyczne autora "Pasaży", jak również jego najdonioślejsze prace krytycznoliterackie, często obdarzone potężnym ładunkiem filozoficznym. Tom wypełniają niezwykłe rozważania nad językiem, mitem i historią, zadaniem tłumacza i krytyka literackiego, a także mistrzowskie analizy dzieł Goethego, Krausa, Kafki i Baudelaire’a. ...
Czytaj więcej

15.08.2013

 • Tytuł: Teatralność jako medium
 • Autor: Weber Samuel
 • Tłumacz: Burzyński Jan
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2004
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Ard_
Od czasów Platona w zachodnich koncepcjach teatru usiłowano podporządkować medium inscenizacji teatralnej jego narracyjnej funkcji. Samuel Weber w świetnie napisanej, skłaniającej do myślenia książce śledzi zmieniającą się relację między teatrem, etyką oraz filozofią, badając alternatywy wobec panujących założeń na temat narracji w teatrze. W odczytaniach Platona, Arystotelesa, Sofoklesa, Szekspira, Kierkegaarda, Freuda, Benjamina, Artauda i wielu innych Weber analizuje teksty, które opierają si...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Fragmenty
 • Autor: Schlegel Friedrich
 • Tłumacz: Bartl Carmen
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Ard_
Tom zawiera pierwsze, długo oczekiwane, integralne tłumaczenie tekstów założycielskich nowoczesnej teorii literatury. Friedrich Schlegel (1772-1829) należał do najbardziej wpływowych filozofów i badaczy literatury romantyzmu niemieckiego. Jego eseje, studia i wykłady, oparte na gruntownej znajomości pokantowskiej filozofii niemieckiej, zapoczątkowały nowoczesne podejście do literatury, do dziś uznawane za aktualne. Oryginalność punktu widzenia i stylu kazała jednemu z dwudziestowiecznych badaczy...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Mityngi myśli
 • Autor: Damrosch David
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Ard_
"Wspaniała książka, dowcipna, refleksyjna, kompetentna i pożyteczna, ujęta w formę fikcji, stawiająca pytania o literaturę i sugerująca drogi do uzyskania na nie odpowiedzi. Pokazuje... czym jest myślenie i skłania do myślenia. Tytuł pasuje doskonale: mowa tu o mityngach myśli, o spotkaniach, które w dzisiejszych czasach być może zdarzają się tylko w przestrzeni umysłu. Wyłącznie tak czujnego i tak podzielnego, jak umysł Davida Damroscha". Michael Wood "Książka może stać się dla nas...
Czytaj więcej

14.08.2013

Refleksja nad literaturą adresowaną do młodych odbiorców podejmowana ze świadomością przewartościowań współczesnych postaw czytelniczych. Czy dzieci i zbuntowane nastolatki chętnie emigrują od książki do sfery nowych mediów? Jeśli tak, co wpływa na tę migrację? Autor podejmuje temat nowoczesności literatury dziecięcej zdając sobie sprawę z kontrowersyjności stawianych tez, ale i z wiarą, że książki żyją wtedy, gdy towarzyszą im żywe dyskusje... [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012...
Czytaj więcej

12.08.2013

Czytaj więcej

08.08.2013

Słownik zawiera wyrazy przestarzałe występujące w lekturach szkolnych, a także w niektórych klasycznych pozycjach z polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Hasła ilustrowane są cytatami z lektur i objaśniane w przystępny sposób. Oprócz archaizmów językowych, czyli dawnych nazw przedmiotów i dziś używanych (np. aeroplan), słownik obejmuje też archaizmy rzeczowe, np. łuczywo lub karczma. Książka powstała w wyniku systematycznej ekscerpcji kilkudziesięciu pozycji lekturowych. [PWN, 2001]
Czytaj więcej

05.08.2013

 • Tytuł: Eros w symbolizmie rosyjskim
 • Autor: Malej Izabella
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Intencją dokonanego przez autorkę przeglądu historii kultury europejskiej w jej wymiarze erotycznym jest podkreślenie odmienności oficjalnej rosyjskiej kultury seksualnej. Choć chyba raczej należałoby mówić o jej ubóstwie czy wręcz o braku spowodowanym przez swoistą zmowę milczenia na temat spraw płci, seksu, męskości i kobiecości, trwającej w Rosji przez wiele wieków. Korzenie rosyjskiej tradycji erotycznej, tak samo jak i zachodnioeuropejskiej, sięgają starożytności. Z drugiej jednak strony Ro...
Czytaj więcej

03.08.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: