Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.01.2016

 • Tytuł: Powtórzenie; Przedmowy
 • Autor: Kierkegaard Søren
 • Tłumacz: Świderski Bronisław
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: duński
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): KKwiat
Jak poradzić sobie z odepchniętą miłością i niespełnioną ambicją, nie ulegając pokusie zgorzknienia, cynizmu ani lekkomyślności? Duński filozof Søren Kierkegaard (1813-1855), zerwawszy zaręczyny, zadał sobie pytanie, czy można powtórzyć nieszczęśliwą miłość, aby stała się szczęśliwa. Tak powstało jego słynne "Powtórzenie". W "Liście otwartym Constantina Constantiusa do Pana Profesora Heiberga" Kierkegaard broni "Powtórzenia" przed zarzutami heglisty, ulubieńca intelektualnych kopenhaskich sal...
Czytaj więcej

25.01.2016

Autorzy tej monografii podejmują jeden z ważnych tematów współczesnej filozofii, czyli kwestię zwierząt. Próbują odpowiedzieć na pytania związane z ochroną zwierząt: jak wygląda ona w prawodawstwie, czy jest wystarczająca, czy ogranicza cierpienie zwierząt i wpływa na poprawę ich dobrostanu, dlaczego chronimy tylko wybrane gatunki zwierząt. Autorzy podejmują dyskusję z antropocentrycznym podejściem do ochrony przyrody. Analizują znaczenie empatii i współodczuwania w trosce o jakość życia zwierzą...
Czytaj więcej

14.01.2016

Czytaj więcej
Książka "Inna Boskość" to próba przybliżenia współczesnemu czytelnikowi perspektyw myślenia o Bogu, człowieku i świecie, które otwierają się w mistycznej myśli Mistrza Eckharta. Celem projektu jest próba pokazania alternatywnych wobec kultury masowej ścieżek, którymi może podążać nowoczesny człowiek. Myśl Eckharta jest w tym projekcie przedstawiona jako w pełni aktualna, odpowiadająca na "kryzys nowoczesności" w sposób równie inspirujący, co myśl Nietzschego i Heideggera. Istotnym celem projektu...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Tropy myślenia religijnego
 • Autor: Tarnowski Karol
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Książka podejmuje szeroko dyskutowane obecnie problemy wiary chrześcijańskiej w obliczu głębokich przemian społecznych oraz cywilizacyjnych i stara się odnaleźć odpowiedź na pytanie o miejsce wiary w kulturze współczesnej. [Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2009]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Książka zawiera rozważania, które wychodząc od analizy relacji między myśleniem i złem, zmierzają do poszukiwania innej niż podmiotowa formuły myślenia. Rozważania oparte o konkluzje, które napotkał autor u Kanta i Tischnera dają możliwość nowego, intersubiektywnego paradygmatu myślenia religijnego. Szczególną uwagę autora przykuwa doświadczenie zła, w obliczu którego myślenie staje się wprawdzie bezradne, ale i zarysowuje możliwości wyjścia z impasu i beznadziei. [Instytut Myśli Józefa T...
Czytaj więcej
"Krzysztof Mech na serio i z wielką odpowiedzialnością bierze na warsztat najbardziej zasadnicze wątki filozofii religii, tak jak rysują się one zarówno w świetle obecnej duchowej sytuacji, jak w świetle najlepszej kontynentalnej literatury przedmiotu. Mamy więc pogłębioną analizę problematyki relacji między »naturą« a »nadnaturą« z całą dwuznacznością tego rozróżnienia; mamy znakomite analizy doświadczenia religijnego w jego relacji do języka; mamy analizę kluczowego pojęcia transcendencji; ana...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Człowiek poza istnieniem
 • Autor: Hernas Adam
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
"Jak dobrze wiadomo, aby mówić o człowieku przedmiotowo, trzeba by najpierw samemu przestać nim być. Ta perspektywa nieodpartego zaangażowania jest tu kluczowa i decyduje o tym, że również my, piszący książki, jako ludzie z konieczności występujemy zawsze we własnej sprawie. Jeśli jakakolwiek definicja słowa »człowiek« miałaby być możliwa, to należałoby zacząć od tej pierwszoplanowej charakterystyki: to ten, kto zawsze występuje w swojej sprawie, bezwarunkowo zaangażowany, przymusowy uczestnik. ...
Czytaj więcej

13.01.2016

Czytaj więcej

07.01.2016

Zapraszamy do lektury zamieszczonych w książce materiałów. Ich celem jest wszechstronna i kompetentna pomoc w uzyskaniu wiedzy o problemach, stanowiskach i koncepcjach wypracowanych w filozofii europejskiej począwszy od starożytnej Grecji aż po czasy najnowsze, ale także szkoła krytycznego myślenia. Ta książka nie jest zbiorem gotowych prawd, lecz zachętą do ich przyswojenia lub przekroczenia. Bo kto zdobędzie dość dużo wiedzy, ten przy okazji nauczy się tego, jak wiedzę rozwijać, poszerzać i po...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Znaczenie ludzkiego istnienia
 • Autor: Wilson Edward Osborne
 • Tłumacz: Baran Bogdan
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Amerykański zoolog Edward O. Wilson (ur. 1929) jest znany przede wszystkim jako jeden z twórców współczesnej socjobiologii i autor samego tego terminu. Kontrowersyjna socjobiologia jest właśnie bardziej bio/zoologią niż socjologią. Zajmuje się badaniem uwarunkowanych biologicznie społecznych zachowań zwierząt. Uwarunkowania te kształtuje proces ewolucji biologicznej. I tak np. „interes genu”, jego dziedziczenia, stanowi o zachowaniach altruistycznych. Inaczej (i w niejakim uproszczeniu) mówiąc, ...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: