Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.07.2015

 • Tytuł: Etyka: Dramat życia moralnego
 • Autor: Jaroszyński Piotr
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: rozprawa naukowa / zbiór rozpraw
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1992
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): runaway08
Czytaj więcej

28.07.2015

Prezentowane opracowanie pt. „Współczesne wyzwania bioetyczne” jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 28-29.4.2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim. Autorzy nadesłanych referatów poddali analizie kwestię o szczególnej doniosłości – problem dylematów bioetycznych – która w świetle ostatnich wydarzeń polityczno-społecznych staje się wyjątkowo aktualna. Publikacja wyróżnia się wielostronnością poglądów i różnorodnością stanowisk. Zagadnienia bioetyczne zostały podjęte przez te...
Czytaj więcej

27.07.2015

 • Tytuł: Dialog o wartości człowieka
 • Autor: Reale Giovanni, Scola Angelo
 • Tłumacz: Zieliński Edward Iwo
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: wywiad, rozmowa
 • Język oryginalny: włoski
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czy w postmodernistycznej rzeczywistości da się obronić wartość osoby? Czym jest prawdziwa wolność i co ją odróżnia od samowoli? Dlaczego człowiek, choć bardzo pragnie, nie potrafi kochać? Czy przesłanie chrześcijańskie może być odpowiedzią na niepokoje współczesności? Czy ludzie potrzebują Boga i czy On potrzebuje ich? Dwie wybitne postaci – Giovanni Reale i Angelo Scola – podejmują dialog o rzeczach w życiu najważniejszych. Czyniąc punktem odniesienia nauczanie Jana Pawła II, poruszają tak...
Czytaj więcej

19.07.2015

Czytaj więcej

18.07.2015

Czytaj więcej

17.07.2015

 • Tytuł: Strategie zapominania
 • Autor: Borowski Mateusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
„Jeśli zatem chcemy wyjść z impasu binarnego myślenia, musimy potraktować zapominanie jako rodzaj performatywnego działania, jako określony zestaw możliwych do zidentyfikowania i opisania strategii, które towarzyszą produkcji pamięci w określonym miejscu i czasie. Tylko wtedy bowiem można będzie opisać jego koncepcje, funkcje oraz możliwe konsekwencje i pożytki, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, w określonych historycznych i kulturowych kontekstach. Dzięki temu uda się być może...
Czytaj więcej

11.07.2015

 • Tytuł: Myślunki
 • Autor: Filipowicz Stefan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): knigi_carewny
Czytaj więcej

09.07.2015

Wybór pism konserwatywnego myśliciela, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikującego m.in. na łamach stańczykowskiego „Przeglądu Polskiego”. W swych erudycyjnych tekstach zajmował się on m.in. zagadnieniami wolności, postępu, narodu i władzy politycznej. Ukazywał idee, które dominowały w myśleniu o polityce i państwie w drugiej połowie XIX wieku, do wielu z nich odnosząc się krytycznie, poszukując – wzorem wielu konserwatywnych myślicieli epoki – równowagi między wolnością a porządkiem –...
Czytaj więcej

06.07.2015

"Czas milczenia powinien mieć pierwszeństwo; nigdy nie można dobrze mówić, jeśli wcześniej nie nauczyło się milczeć". "Pierwszy poziom mądrości to umiejętność milczenia, drugi – mówienia niewiele i powściągania się w wypowiedziach, trzeci zaś – mówienia dużo, ale mądrze i bez przesady". "Sztuka milczenia" to traktat filozoficzny opublikowany po raz pierwszy w 1771 r. w Paryżu. Autor, Joseph Dinouart, francuski duchowny i myśliciel, w kilku rozdziałach przedstawia swe rozważania na temat ...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: