Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.12.2014

 • Tytuł: Podatki a etyka
 • Autor: Gomułowicz Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Rbit
Andrzej Gomułowicz - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wykładowca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; członek Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego; członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych; autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego. - Monografia jest pierwszym na polskim rynku...
Czytaj więcej

27.12.2014

Czytaj więcej

25.12.2014

 • Tytuł: Filozofia bizantyńska
 • Autor: Tatakis Bazyli
 • Tłumacz: Tokariew Sergiusz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 1959
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): matty
Monografia Bazylego Tatakisa o filozofii bizantyńskiej to pierwsze całościowe opracowanie na temat postaci, dzieł i problemów filozofii krzewionej we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim od VI do XV wieku. Ten wybitny uczony grecki zapoczątkował zupełnie nowy dział historiografii filozofii. Książka to efekt jego benedyktyńskiego trudu, bowiem przebadał on obszerny, rozproszony i w przeważającej mierze niewydany materiał źródłowy. "Filozofia bizantyńska" ukazała się po francusku w 1949 roku, ale do d...
Czytaj więcej

22.12.2014

 • Tytuł: Wybierz więc życie
 • Autor: antologia; < praca zbiorowa / wielu autorów >
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
"...wybierz więc życie" - świadectwa i artykuły o obronie życia z "Miłujcie się!", encyklika Evangelium vitae oraz film "Syndrom". Wielu z nas ulega manipulacji i dezinformacji – jesteśmy po prostu oszukiwani co do prawdziwej natury ludobójczych praktyk, legalizowanych w całej Europie. Nie mamy jednak żadnej wymówki, ponieważ ciąży na nas odpowiedzialność za to, by poznawać Prawdę: "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyz...
Czytaj więcej

15.12.2014

Czy można pogodzić socjalizm z Ewangelią? Wydaje się to mało prawdopodobne, jednak wszystko zależy od tego, jak się rozumie socjalizm. Kazimierz Studentowicz, przedwojenny ekonomista, publicysta i myśliciel katolicki, członek Stronnictwa Pracy i organizacji „Unia”, więzień stalinowskich kazamatów, uczestnik ożywionych dyskusji w Polsce Ludowej – dziś nieco zapomniany, był myślicielem oryginalnym i twórczym. Socjalizm pojmował jako swoistą rzeczywistość społeczną, sposób patrzenia na świat,...
Czytaj więcej

10.12.2014

 • Tytuł: Rozmowy z T. G. Masarykiem
 • Autor: Čapek Karel
 • Tłumacz: Godlewski Piotr
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: wywiad, rozmowa
 • Język oryginalny: czeski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1935
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Tomás Masaryk i Karel Čapek - filozof i polityk oraz pisarz i dziennikarz - te dwa nazwiska już w latach międzywojennych, a także po doświadczeniach niemieckiej okupacji i późniejszej zależności od ZSRR, stały się wręcz symbolami czeskiej kultury i demokracji. Obydwaj pozostawili po sobie trwały ślad w czeskim społeczeństwie, dla wielu byli wzorami godnymi naśladowania. Opowiadania, dramaty i powieści Karela Čapka już od stu lat przekładane są na wiele języków, również na język polski. Spory ...
Czytaj więcej

09.12.2014

Niniejszy zbiór esejów jest znakomitym wprowadzeniem do myśli filozoficzno-politycznej Leo Straussa (1899–1973). Ten wybitny myśliciel polityczny – uznawany za jednego z twórców amerykańskiej tradycji neokonserwatywnej – pozwala nam zrozumieć czym jest filozofia polityczna w klasycznym, a więc sokratejskim sensie. Napotkamy tu wszystkie ważne dla Straussa tematy: źródeł cywilizacji zachodniej; ostatecznych uzasadnień myślenia filozoficznego i wiary religijnej; antagonizmu pomiędzy sferą polityki...
Czytaj więcej

06.12.2014

Stanisław Brzozowski (1878-1911) – poeta e filosofo, jak określił się przedśmiertnie, swą pasję filozoficzną i krytyczną poświęcił służbie osobowości twórczej, polskości nowoczesnej, ludzkości wyzwolonej. Filozofia dojrzałości dziejowej, którą stworzył, oznaczała świadomą postawę krytyczną wobec wszelkich demonów przyrody i historii, to znaczy natury ubóstwionej i historii urzeczowionej. Nie uznawał żadnych praw "obiektywnych", odkrywał poza nimi zawsze ludzką sprawczość. Filozof i krytyk,...
Czytaj więcej

01.12.2014

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: