Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.12.2009

Czytaj więcej

30.12.2009

Czytaj więcej
 • Tytuł: Pisma semantyczne
 • Autor: Carnap Rudolf
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
Czytaj więcej
 • Tytuł: Oksfordzki słownik filozoficzny
 • Autor: Blackburn Simon
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1994
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
"Blackburn przedstawia hasła swego słownika w sposób maksymalnie obiektywny. Nie ma w nim tego, co byśmy mogli nazwać indoktrynacją czy nawet perswazją, zmierzającą do nakłonienia czytelnika, by przyjął punkt widzenia autora za swój własny. Słownik napisany jest żywym językiem, klarownym stylem, przystępną, lecz nie symplifikującą metodą. Jednym słowem, nie jest to techniczny słownik filozoficzny, lecz szeroko humanistyczny wykład podstawowych kategorii filozoficznych, traktowanych nie in abstra...
Czytaj więcej

28.12.2009

Czytaj więcej
 • Tytuł: Wprowadzenie do metafizyki
 • Autor: Berti Enrico
 • Tłumacz: Facca Danilo
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1993
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2002
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Powrót do Parmenidesa
 • Autor: Severino Emanuele
 • Tłumacz: Sokołowski Mikołaj
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1995
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
Czytaj więcej
 • Tytuł: Zmysł praktyczny
 • Autor: Bourdieu Pierre
 • Tłumacz: Falski Maciej
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1980
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
Antropologia może zaistnieć jako nauka tylko wtedy, gdy przedmiotem swych badań uczyni akty i narzędzia praktyki naukowej, a mówiąc ściślej – stosunek badacza do przedmiotu. Tak więc myśl "pierwotna", "prelogiczna" lub "nieoswojona" jest jedynie logiką praktyczną, zarazem użyteczną i nastawioną na działanie. Posługujemy się nią codziennie w naszych działaniach oraz sądach o innych i o świecie; kiedy klasyfikujemy polityków bądź malarzy, postępujemy tak samo jak "pierwotni", którzy – chcąc uporzą...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.12.2009

"Książka ta powinna być podstawową lekturą dla drugiego roku studiów w zakresie socjologii i studiów kulturowych [...]. Jest ona syntezą podstawowej literatury i prowadzi przez zawiłe dyskusje, a jednocześnie jest przystępna, wciąga i inspiruje [...]. Ułatwi studentom spojrzenie na świat materialny i zobaczenie go w zupełnie nowym świetle oraz zapoznanie się z najważniejszymi dyskusjami teoretycznymi". Keith Tester, profesor teorii społecznej, Portsmouth University - Jakie relacje łączą...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Magia, nauka, religia a zakres racjonalności
 • Autor: Stanley Jeyaraja Tambiah
 • Tłumacz: Hlebowicz Bartosz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1990
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
Większość antropologów, którzy próbowali wyznaczyć granice między magią, nauką i religią – rozumianymi jako kategorie międzykulturowe – nie zdawała sobie sprawy z istnienia długiej i bogatej historii intelektualnej myśli zachodniej, która ukształtowała ich własną twórczość. W niniejszej książce profesor Tambiah poddaje magię, naukę i religię ponownej analizie z perspektywy owej historii, łącznie z religią judaistyczną, wczesną nauką grecką, filozofią renesansu, reformacją protestancką oraz rewol...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Tradycja wynaleziona
 • Autor: Hobsbawm Eric, Ranger Terence
 • Tłumacz: Godyń Mieczysław, Godyń Filip
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1983
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
Wiele tradycji, które uważamy za odwieczne, wymyślono całkiem niedawno. Autorzy niniejszej książki analizują przykłady takiego wymyślania tradycji, obejmujące stworzenie walijskiej i szkockiej "kultury narodowej", wypracowanie brytyjskich obrzędów królewskich w XIX i XX wieku, początki imperialnych rytuałów w Indiach i Afryce oraz próby zbudowania przez radykalne ruchy społeczne własnych kontrtradycji. To fascynujące, szeroko zakrojone studium rytuału i symbolu ukazuje skomplikowane, wzajemne od...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wyspy historii
 • Autor: Sahlins Marshall
 • Tłumacz: Kołbon Izabela
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
"Marshall Sahlins w niniejszych szkicach koncentruje się na wyspach – Hawajach, Fidżi i Nowej Zelandii – których dzieje skrzyżowały się z dziejami Europy. Interesuje go także zaściankowy sposób myślenia, obecny w zachodniej nauce, który tworzy fałszywe przeciwstawieństwa pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pomiędzy strukturą a wydarzeniem, pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Prowokacyjne rozmyślania Sahlinsa stanowią krytykę zachodniej historii i antropologii. W »Wyspach historii« (co zna...
Czytaj więcej
"Michael Herzfeld wykazał ponad wszelką wątpliwość, że »intymność kulturowa« jest w życiu codziennym zasadniczym aspektem polityki narodowej. Równie przekonująco pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób zażyłość kulturowa kształtuje praktykę etnograficzną w przestrzeni tożsamości wytworzonej przez naród. Implikacje tej pracy dla antropologii i – bardziej ogólnie – dla teorii politycznej są nadzwyczaj bogate i moralnie złożone". Andrew Shryock, profesor antropologii na Uniwersytecie Michigan, auto...
Czytaj więcej

26.12.2009

"Oryginalna i inspirująca wizja, bardzo osobista, a zarazem niezwykle przystępna. Podróż, jaką Hastrup odbywa w towarzystwie współczesnych myślicieli, przedstawicieli filozofii i teorii społecznej sprawi, że antropolodzy znów wyruszą w drogę". Marilyn Strathern, profesor antropologii społecznej, Uniwersytet w Cambridge Postmodernistyczna krytyka obiektywizmu, realizmu i esencjalizmu dość mocno wstrząsnęła fundamentami antropologii i tym samym postawiła pod znakiem zapytania zasadność bad...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Europa i ludy bez historii
 • Autor: Wolf Eric Robert (1923-1999)
 • Tłumacz: Usakiewicz Wojciech
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
"Zamiarem Wolfa jest pokazanie, że ekspansja Europy nie tylko zmieniła trajektorię historyczną społeczności pozaeuropejskich, lecz również przewartościowała relacje historyczne tych społeczności dotyczące ich samych sprzed europejskiej ingerencji. (...) Pisze ze zdumiewającym rozmachem historycznym i analitycznym, przywiązując niemal taką samą wagę do historycznych »zwycięzców« i »zwyciężonych«". Michael S. Kimmel, "American Journal of Sociology" "Wolf stworzył raczej historię powiązań...
Czytaj więcej
"Saskia Sassen pogłębia naszą wizję teraźniejszości, skupiając się na pewnych niezwykle ważnych – choć często źle rozumianych – politycznych, gospodarczych i kulturowych wymiarach globalizacji. W swoich książkach przedstawia nowy system miast globalnych (nie tylko Nowy Jork i Londyn, lecz także Bombaj, São Paulo i Hongkong) oraz nowe rodzaje regionów gospodarczych (nie tylko Dolinę Krzemową, lecz także strefy przemysłowe na pograniczu meksykańsko-amerykańskim). Niniejsza książka zawiera spostrze...
Czytaj więcej
"Imponująca praca poruszająca temat, który staje się coraz ważniejszy". "Choice" Granice państwowe to te miejsca, na których zaczynają się wojny – napisał kiedyś Primo Levi. Lecz mogą także stać się pomostami, czyli miejscami, gdzie dochodzi to ciągłej wymiany kulturowej. Każdy, kto zajmuje się badaniami nad tym, jak narody i państwa podtrzymują swe odrębne tożsamości adaptując się jednocześnie do nowych idei i doświadczeń, zdaje sobie sprawę, że granice państwowe znacznie ułatwiają prowad...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Kultura: Model antropologiczny
 • Autor: Kuper Adam
 • Tłumacz: Kołbon Izabela
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): vitred
Napisana z pasją i inteligencją, niniejsza książka przedstawia jeden z przełomowych okresów we współczesnej historii intelektualnej. Adam Kuper prezentuje argumenty przeciwko determinizmowi kulturowemu i twierdzi, że siły polityczne i ekonomiczne, instytucje społeczne oraz procesy biologiczne muszą uczestniczyć w pełnym wyjaśnieniu problemu, dlaczego ludzie myślą i zachowują się tak, a nie inaczej. Adam Kuper jest profesorem antropologii społecznej na Brunel University w Wielkiej Brytanii ora...
Czytaj więcej

19.12.2009

Mija sto lat od momentu powstania jednego z najważniejszych kierunków współczesnej filozofii - filozofii analitycznej, który wywarł wielki wpływ na wszystkie nauki humanistyczne. Niniejszy leksykon, zawierający około 500 haseł rzeczowych i osobowych, pomaga czytelnikowi zarówno zrozumieć problemy tej gałęzi filozofii, jak i szybko i sprawnie uzyskać podstawowe informacje. Do każdego z nich jest podana literatura. Autorzy tekstów pochodzą z Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Korzystanie ze słownika u...
Czytaj więcej

18.12.2009

Jest to książka zamykająca cykl zwany "projektem Dziedzictwa cnoty" ("Krótka historia etyki", "Dziedzictwo cnoty", "Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?") i stanowi moment kulminacyjny w dorobku MacIntyre'a. Autor jeszcze raz powraca do "klęski rozumu", przeciwstawiając się zdecydowanie "dewastowaniu środowiska duchowego", dbając o to, aby nie wysychały "źródła kultury". [WAiP, 2009]
Czytaj więcej

17.12.2009

Czytaj więcej

16.12.2009

 • Tytuł: Etyka i polityka
 • Autor: antologia; MacIntyre Alasdair (MacIntyre Alasdair Chalmers)
 • Tłumacz: Adam Chmielewski
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Heraklit
Zebrane w tomie eseje z lat 1985-1999 są świadectwem niepowtarzalnej umiejętności MacIntyre'a łączenia rozważań stricte pojęciowych z konkretnymi zagadnieniami natury moralnej i społecznej. Filozoficzna etyka, polityka i szeroko pojęta kultura tworzą wspólne uniwersum problemów, dylematów i zagrożeń. Polemika z niektórymi interpretacjami Arystotelesa wprost prowadzi do kluczowego pojęcia złego człowieka. Z kolei doktryna Tomasza z Akwinu analizowana jest na tle polityczno-obyczajowego sporu p...
Czytaj więcej

15.12.2009

 • Tytuł: Odkrycie ducha
 • Autor: Snell Bruno
 • Tłumacz: Onysymow Agna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1946
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
"Odkrycie ducha" to do dziś "kultowe" dzieło europejskiej humanistyki, choć jego autor, Bruno Snell (1896-1986), niemiecki filolog klasyczny, napisał je w połowie XX wieku. Snell spędził swoje akademickie życie w Hamburgu, a na początku lat pięćdziesiątych został tam rektorem Uniwersytetu. Był autorem zaledwie kilku książek, ale zainicjowana przez niego działalność jest nadal kontynuowana, a od 1989 roku przyznaje się dorocznie nagrodę jego imienia za wybitne osiągnięcia filologiczne. W "Odk...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Człowiek wobec wartości
 • Autor: Kot Elżbieta
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
W maju 2005 odbyły się w Krakowie piąte Dni Tischnerowskie. Program tradycyjnie obejmował konferencję naukową "Człowiek wobec wartości", w której wzięli udział Elżbieta Wolicka-Wolszleger, Aleksander Bobko, Jacek Filek, Włodzimierz Galewicz, ks. Jarosław Jagiełło, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Antoni Szwed, Karol Tarnowski, Adam Węgrzecki i ks. Władysław Zuziak. Ksiądz arcybiskup Józef Życiński wygłosił w cyklu Colloquia Tischneriana wykład pt. "Aksjologiczna perspektywa dialogu Kościoła ze świ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

14.12.2009

Czytaj więcej

12.12.2009

Czytaj więcej

10.12.2009

Każdy z nas pragnie usłyszeć: Jesteś kochany! Bez względu na wszystko. W każdej chwili i na zawsze. Bóg mówi nam to codziennie. W tych krótkich historyjkach zawarte są praktyczne wskazówki, jak żyć po chrześcijańsku. Za każdym razem, gdy miłość czynimy sposobem na życie, ukazujemy innym miłość Boga. [WAM, 2009]
Czytaj więcej
Legenda
 • - książka oceniona przez Ciebie - najedź na ikonę przy książce aby zobaczyć ocenę
 • - do książki dodano opisy lub recenzje
 • - książka dostępna w naszej księgarni
 • - książka dostępna u innych użytkowników (wymiana, kupno)
 • - książka znajduje się w Twoim schowku
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: