Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.09.2007

Czytaj więcej
"Estetyka jako polityka" – pierwsza opublikowana w Polsce książka Jacques’a Rancière’a – to najczęściej dyskutowana w ostatnich latach na świecie praca poświęcona sztuce współczesnej. Według Jacques’a Rancière’a, nie da się oddzielić szeroko rozumianej sfery estetyki od obszaru polityczności. Każda walka polityczna jest bowiem walką o określony obraz świata, widzialny układ jego elementów. Z drugiej strony, każde działanie artystyczne jest ingerencją w porządek postrzegania świata i może modyfik...
Czytaj więcej

29.09.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Spór o Aelreda
 • Autor: Groń Ryszard
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): filozof1984
Czytaj więcej

28.09.2007

Czytaj więcej
 • Tytuł: Podług nadziei: Odczyty, szkice, studia
 • Autor: Ricoeur Paul
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1991
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej
 • Tytuł: O kulturze symbolicznej
 • Autor: Kmita Jerzy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1982
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Filozofia okazjonalistyczna kojarzy się przede wszystkim z nazwiskiem N. Malebranche'a, który bez wątpienia był postacią najwybitniejszą i najbardziej znaczącą w tym kręgu filozoficznym. Niemniej jednak nie można właściwie zrozumieć samego Malebranche'a, jak też nie można zrozumieć genezy i ciągu rozwojowego okazjonalizmu, jeśli nie pozna się stanowiska filozoficznego Geulincxa. Chodzi tu o zrozumienie, w jaki sposób dokonało się przejście od sformułowanej przez Geulincxa tezy o okazjonalistyczn...
Czytaj więcej

27.09.2007

 • Tytuł: Boży kram: Kazania
 • Autor: Sedlak Włodzimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): 00761
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.09.2007

Język jest zestawem społecznie wpojonych dyspozycji do reagowania na społecznie obserwowalne bodźce. Willard Van Orman Quine, znany filozof i logik, z tej właśnie perspektywy bada pojęcie znaczenia oraz językowe mechanizmy obiektywnego odniesienia. W trakcie dyskusji profesor Quine zauważa trudności związane z przekładem, wydobywa na światło dzienne anomalie i konflikty, które przenikają „odniesieniowy aparat” naszego języka, wyjaśnia semantyczne problemy związane z przypisywaniem istnienia i ze...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Katolicyzm: Ewolucja ideologii
 • Autor: Tanalski Dionizy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1978
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1978
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trivium
Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.09.2007

Czytaj więcej
O Królowej Kunti niełatwo jest opowiedzieć w kilku słowach. Jej tragiczna i zarazem heroiczna postać wyłania się z bogatego w wydarzenia okresu historii starożytnych Indii. Była ona jedną z głównych postaci złożonego konfliktu politycznego, do którego doszło pięć tysięcy lat temu i który doprowadził do bratobójczej walki o tron. Mimo wszystkich przeciwności losu, Królowa Kunti odnalazła w sobie wewnętrzną mądrość i siłę, które pomogły jej pokierować rodziną w najtrudniejszym dla niej okresie. ...
Czytaj więcej
(...) mamy do czynienia z książką, beż której obejść się nie może żaden badacz historii filozofii średniowiecznej. Książka daje bowiem więcej, niż obiecuje jej tytuł: stanowi wprowadzenie do studiów filozoficznych nad myślą średniowieczną, nie tylko nad dziełem Tomasza, co więcej, pobudza do badań historycznych w dziedzinach dziś bardzo żywych, a nie sięgających chętnie po inspirację do epok odległych: do takich dziedzin należy np. współczesna filozofia języka, antropologia filozoficzna, a także...
Czytaj więcej
Dzieło Marsyliusza z Padwy noszące tytuł "Obrońca pokoju" (Defensor pacis) należy niewątpliwie do najoryginalniejszych i najciekawszych średniowiecznych utworów poświęconych problemom państwa i polityki. Uznane zrazu za antykościelny pamflet napisany dla doraźnych politycznych celów w walce Ludwika Bawarskiego z Janem XXII, krytykowane za swe radykalne sformułowania nawet przez takich stronników cesarza, jakim był Ockham, i rychło zapomniane, doczekało się ponownego odkrycia i niezwykłego uznani...
Czytaj więcej
"»Wprowadzenie do filozofii przyrody« to interesująca i nakreślona z dużym znawstwem imponująca panorama współczesnych stanowisk i teorii dotyczących zagadnienia przyrody. Szczególna wartość tej książki leży w tym, że wytycza ona i toruje, poprzez gąszcz różnych, nieraz sprzecznych poglądów, drogę do uprawiania właściwej filozofii przyrody. Autor uważa, iż przyrody nie da się sprowadzić wyłącznie do mechanicystycznych funkcji i matematycznego formalizmu. Jego zdaniem na metafizycznej pustyni, w ...
Czytaj więcej

24.09.2007

Czytaj więcej

23.09.2007

 • Tytuł: Ucieczka z dowolności
 • Autor: Mitterer Josef
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: