Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.07.2006

Ostatni cykl wykładów telewizyjnych prof. Kołakowskiego emitowanych przez program 2 TVP. W trzeciej serii pytania zadają nam tacy mistrzowie, jak Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Jaspers i... Plotyn - na zakończenie swych prezentacji Kołakowski wraca do starożytności, uważając myśl Plotyna za rdzeń europejskiej metafizyki. [Wydawnictwo Znak, 2006]
Czytaj więcej
Dobrych podręczników, słowników i encyklopedii jest pod dostatkiem. Nie zamierzam "streszczać" Platona, Kartezjusza czy Husserla, byłaby to śmieszna ambicja. Chciałbym mówić o wielkich filozofach w taki sposób, by u każdego wyłowić jedną myśl, która dla niego samego jest ważna, należy do filarów domu, jaki zbudował, a zarazem dla nas, teraz jest zrozumiała, jakąś strunę w naszym umyśle potrąca. (Od Autora) [Wydawnictwo Znak, 2005]
Czytaj więcej
 • Tytuł: Sen lalkarza Jonatana
 • Autor: Shennan Christopher
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: opowiadanie / nowela
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1990
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): kasienkat007
Czytaj więcej
 • Tytuł: Rewolucje sceniczne XX wieku
 • Autor: Bablet Denis
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1980
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.07.2006

 • Tytuł: To jest mój Bóg: Judaizm: Wiara, prawo, etyka
 • Autor: Wouk Herman
 • Tłumacz: Lisowicz Ida
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1988
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2002
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): czarna wdowa1
Czytaj więcej
 • Tytuł: Nowoczesny mit: O rzeczach widywanych na niebie
 • Autor: Jung Carl Gustaw
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1958
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1982
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): errator
Czytaj więcej

27.07.2006

Dwudziestego piątego października 1946 roku w ferworze filozoficznej dyskusji w Klubie Etyki na uniwersytecie w Cambridge Ludwig Wittgenstein zamierzył się pogrzebaczem na Karla Raimunda Poppera. Ale właśnie – czy rzeczywiście się zamierzył, czy tylko potrząsnął pogrzebaczem? No i przede wszystkim – dlaczego tak uczynił? Taki punkt wyjścia przyjęli autorzy książki, by rozpocząć dociekliwe śledztwo w celu rozwikłania genezy tego niezwykłego incydentu, kiedy to dwaj giganci sfery ducha stanęli oko...
Czytaj więcej
Ludzie byli - i są - zbyt płytcy i tchórzliwi, by znieść fakt przemijania wszystkiego, co żyje. Przyozdabia się go więc różowym optymizmem postępu, w który w istocie nikt nie wierzy, zasłania się literaturą, ukrywa pod powłoką ideałów, żeby tylko niczego nie widzieć. Lecz przemijanie, powstawanie i zanikanie jest formą wszystkiego, co rzeczywiste: od gwiazd, których losu nie potrafimy odgadnąć, aż do nie uformowanej masy ludzkiej na naszej planecie. Jednostkowe życie zwierzęcia, rośliny czy czło...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Myśl Dantego: Cztery studia
 • Autor: Vasoli Cesare
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej

26.07.2006

Lucyfer - szatan, diabeł, synonim zła. A przecież jego imię znaczy "Niosący Światło", oświecający, duch ludzkiego postępu, walki o wiedzę i duchową wolność. Pierwotnie Lucyfer był personifikacją gwiazdy porannej, planety Wenus; był boginią, wcieleniem miłości i światła. Ujawniając prawdziwą historię Lucyfera, Lynn Picknett ujawnia prawdziwe role kobiet związanych z Jahwe, Adamem i Jezusem. Początkowo odgrywały one role prawie tak ważne, jak ich partnerzy, z czasem jednak zostały oczernione pr...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.07.2006

 • Tytuł: Komentarz do Ewangelii Jana
 • Autor: Tomasz z Akwinu św.
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: łaciński
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2001
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): dzony
Czytaj więcej
Komentarz Teodoreta do czternastu listów św. Pawła Apostoła jest jedynym w całości zachowanym jego dziełem egzegetycznym związanym z Nowym Testamentem. Obecne tłumaczenie jest pierwszym przekładem na język nowożytny "Komentarza do Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian", pióra Teodoreta z Cyru. [Wydawnictwo WAM, 1997]
Czytaj więcej
Święty Hieronim był nazywany "Księciem egzegetów" z powodu ogromnej pracy tłumaczenia i komentowania Pisma Świętego. Komentarz do proroka Jonasza jest jednym z najciekawszych jego dzieł. Książka zawiera również obszerny współczesny komentarz do tej księgi biblijnej, pozwalający równocześnie ocenić i docenić nieprzemijającą wartość wyjaśnień Hieronima i zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauk biblijnych. [Wydawnictwo WAM, 1998]
Czytaj więcej
 • Tytuł: Uwagi o kolorach
 • Autor: Wittgenstein Ludwig
 • Tłumacz: Reszke Robert
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1977
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ma_da21
Ludwig Wittgenstein (1889–1951), austriacki filozof analityczny znany głównie z dwóch dzieł: wczesnego "Tractatus logico-philosophicus" (1921, jedyna jego książka wydana za życia) i późnych "Dociekań filozoficznych" (1953), w ostatnich miesiącach przed śmiercią wiele pisał i część prac pozostawił niedokończonych. Do tego okresu należą: tom "O pewności" (Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014) i niniejsze "Uwagi o barwach" spisywane prawdopodobnie w latach 1950–1951. Wittgenstein w typowej dla si...
Czytaj więcej
I. PRÓBY KONTAKTU 1. Studia krytyczne - Żeromskiego "Sułkowski" - Berenta "Żywe kamienie" - O Borowym, o Kasprowiczu i o niektórych kłopotach z ocenami estetycznymi - Rabindranath Tagore jako poeta liryczny - Tagorego kilka dzieł prozą - Rolland, Duhamel, France - Villiers de l'Isle-Adam, Maeterlinck, Claudel - Anatol France - Rolland, Malraux, Aragon, Mauriac - Gide, Valéry, Malaraux - Boy, Rogowicz, Kołoniecki jako tłumacze - "Próby" Montaigne'a - Martin du Gard, Vercors, Rons...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Moja droga do wiary
 • Autor: Hallesby Ole
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: norweski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): zamileo
Czytaj więcej
 • Tytuł: Błogosławieństwo ciszy
 • Autor: Hallesby Ole
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: norweski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): zamileo
Czytaj więcej

24.07.2006

 • Tytuł: Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki?
 • Autor: Margolis Joseph
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Sztuka jest jedną z podstawowych aktywności, dzięki której czynimy nasz obcy świat swojskim i – poprzez interpretacje – bezpiecznym. Ale jest to niekończąca się walka polegająca na reinterpretowaniu naszej historycznej przeszłości – a fortiori, która faktycznie zmienia znaczenie historycznej przeszłości, a tym samym także znaczenie nagromadzonych zbiorów dzieł sztuki – i dlatego wymaga kongenialnej logiki, by wysiłek ten uczynić sensownym. Cztery zebrane wykłady śledzą zasadnicze zagadki, za...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Pismo filozofii
 • Autor: Derrida Jacques
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1992
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Celem niniejszej książki jest analiza procesów religijnych zachodzących w starożytnej Grecji, dokumentująca obecność różnych nurtów i różnych typów religijności w jej obrębie. W tym celu materiał historyczno-religijny poddaje próbie typologizacji w oparciu o propozycje współczesnej socjologii i psychologii religii. Wreszcie więc, co jest rzadkie w polskiej literaturze przedmiotu, warsztatu historyka religii zostaje wzbogacony metodologią innych dyscyplin religioznawczych po to, by móc rozstrzyg...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

23.07.2006

 • Tytuł: Tryumf śmierci: Antropologia żałoby
 • Autor: Nola Alfonso M. di
 • Tłumacz: Kornecka Jolanta
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Rok pierwszego wydania: 1995
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Zetknięcie się z bezlitosnym, fizjologicznym zdarzeniem śmierci jest traumatycznym, dezintegrującym doświadczeniem dla jednostki, jak i dla całej społeczności. Reaguje się na nie serią zachowań o znaczeniu symbolicznym, wyrażającym solidarność za zmarłym i zanegowanie jego odejścia. Z tego punktu widzenia żałoba, we wszystkich swych odmianach kulturowych i historycznych, jawi się jako uniwersalny wyraz cierpienia i staje się rytualnym i tradycyjnym systemem, dzięki któremu człowiek i społeczność...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: