Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.09.2017

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

29.09.2017

– Marian Chachaj: Wykształcenie Tarłów od połowy XVII do końca XVIII wieku – Marian Chachaj: Jeszcze o wykształceniu Tarłów od połowy XV do połowy XVII wieku – Witold Kłaczewski: Kariery urzędnicze Tarłów w XVII-XVIII wieku – Wiesław Bondyra: Dobra ziemskie Tarłów w Małopolsce w czasach saskich – Dariusz Kupisz: Tarłowie jako fundatorzy klasztoru Benedyktynek w Radomiu – Jacek Pielas: Sprawy rodzinne i majątkowe Teofili z Tarłów Ostrogskiej (zm. 1635) – Leszek Andrzej Wierzbicki: Dzi...
Czytaj więcej
– Jacek Pielas: Dzieje szczekarzowickiej linii Tarłów herbu Topór w XVI wieku – Witold Kłaczewski: Kariery urzędnicze Tarłów w XVI wieku – Marian Chachaj: Wykształcenie Tarłów od połowy XV do połowy XVII wieku – Wiesław Bondyra: Tarłowie i szlachta województwa lubelskiego w pierwszej połowie XVIII wieku – Hubert Mącik: Fundacja wojewody sandomierskiego Jana Tarły dla oo. Pijarów w Opolu Lubelskim – Henryk Gmiterek: Tarłowie w świetle druków lubelskich – Sebastian Piątkowski: Dobra che...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Za grobem: Historia życia po śmierci
 • Autor: Almond Philip C.
 • Tłumacz: Kunicka Anna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): hetman11
Australijski historyk Philip C. Almond przedstawia w tej książce „historię życia po śmierci”, to znaczy rozumienie życia pozagrobowego i wyobrażenia o nim od epoki starożytnej po chrześcijańską ze szczególnym uwzględnieniem przełomowego dla nowożytności XVII i XVIII wieku. Te zagadnienia z opisywanej przezeń historii idei mają u podłoża dwa bieguny, wokół których skupia się chrześcijańskie myślenie minionych stuleci o życiu po śmierci: zmartwychwstanie ciała i nieśmiertelność duszy. Na niezwykle...
Czytaj więcej

28.09.2017

– Witold Kłaczewski: Mecenat kulturalny Firlejów na tle mecenatu w Polsce w XVI wieku – Jerzy Deneka: Mecenat literacki Firlejów w XVI i XVII wieku – Marian Chachaj: Z dziejów propagowania przeszłości rodu Firlejów w Europie XVI-XVII wieku – Marian Chachaj: Nowe szczegóły dotyczące wykształcenia Firlejów – Teresa Zarębska: Działalność urbanistyczna Firlejów w XVI w. – Jerzy Kowalczyk: Santi Gucci w służbie Firlejów w Janowcu – Irena Rolska: Mecenat artystyczny prymasa Henryka Firleja...
Czytaj więcej
– Anna Sochacka: Posiadłości Lewartów w Lubelskiem w średniowieczu – Grzegorz Jawor: Społeczności chłopskie w lubelskich dobrach Firlejów w późnym średniowieczu – Paweł Jusiak: Dzierżawcy dóbr domeny królewskiej z rodziny Firlejów w XIV-XVI wieku – Ryszard Szczygieł: Działalność urbanizacyjna rodziny Firlejów w XVI wieku – Marian Chachaj: Fundacje szkolne Firlejów (Lewartów i Kock) – Małgorzata Mazurek: Firlejowie w tradycji lokalnej Lubartowa [Towarzystwo Przyjaciół Janowca, 2000]
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.09.2017

– Wacław Urban: Rodzina Firlejów – Marian Chachaj: Wykształcenie Firlejów w XVI i XVII wieku – Witold Kłaczewski: Kariery urzędnicze rodu Firlejów – Eugeniusz Janas: Działalność wojskowa Firlejów w XVI-XVII wieku – Henryk Gmiterek: Biskup Henryk Firlej (zm. 1635) jako bibliofil – Józefa Ewa Leśniewska: Testamenty Józefa Stanisława na Dąbrowicy Firleja i jego żony Elżbiety z Frąckiewiczów Firlejowej [Towarzystwo Przyjaciół Janowca, 1999]
Czytaj więcej

26.09.2017

– Paweł Klint: Hieronim Radomicki herbu Kotwicz – Dorota Matyaszczyk: Rodzina Radomickich i jej fundacje w Wielkopolsce – Joanna Dziubkowa: Dany przez przedniego malarza konterfekt osoby nieboszczykowskiej Hieronima Radomickiego oraz portrety trumienne najbliższej rodziny wojewody – Anna Drążkowska: Suknia Zofii Radomickiej z Ujejskich, wydobyta z krypt w kościele ewangelickim imienia Żłóbka Chrystusowego we Wschowie, na tle mody odzieżowej i zwyczajów pogrzebowych w XVII w. – Dariusz Cz...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Stalin i naukowcy: Historia geniuszu i szaleństwa
 • Autor: Ings Simon
 • Tłumacz: Kurek Krzysztof
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Fascynująca opowieść o geniuszu, szaleństwie i ludziach, którzy tworząc przerażającą potęgę Związku Radzieckiego stali się pośmiewiskiem naukowego świata. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku garstka geniuszy, niewydarzonych profesorów i naukowych szarlatanów zawarła pakt z komunistyczną władzą w celu stworzenia światowego supermocarstwa. Fascynująca opowieść o tym, do jakich nadużyć i zbrodni dochodzi, kiedy nauka staje się sługą polityki. A także o powikłanych losach uczonych, którzy stawal...
Czytaj więcej

23.09.2017

Czytaj więcej
– Angela Z. Sołtys: Archiwalia sanguszkowskie w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie – Wiesław Filipczyk: Archiwalia sanguszkowskie w zasobach Archiwum Państwowego w Krakowie. Historia i stan obecny – Kazimierz Bańburski: Początki rodu książąt Sanguszków herbu Pogoń Litewska – Ewa Dubas-Urwanowicz: Proces w sprawie o zabójstwo Jarosława Sanguszki w 1565 roku – Andrzej Józef Baranowski: Między Księstwem Litewskim a Koroną Polską. Wzrost roli rodu Sanguszków w Rzeczypospolitej na pocz...
Czytaj więcej

22.09.2017

Wydarzenia Sierpnia '80 zwieńczone zarejestrowaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" były dla większości Polaków początkiem nadziei na demokratyzację kraju. Odbywały się jednak pod czujnym okiem Służby Bezpieczeństwa. Grzegorz Majchrzak opisuje wybrane działania SB podejmowane w związku ze strajkami z lipca i sierpnia 1980 roku, I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ "Solidarność", posiedzeniem Prezydium Komisji Krajowej i przewodniczących zarządów regionalnych NSZZ "Soli...
Czytaj więcej
"Atlas Historyczny Świata" jest pierwszą polską ilustracją kartograficzną dziejów powszechnych. W "Atlasie" dominują mapy rozwojowe, ilustrujące przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze poszczególnych kontynentów i państw odgrywających rolę wiodącą w danych epokach historycznych. Uzupełniającą ilustracją są liczne kartony obrazujące przebieg większych kampanii czy bitew oraz plany miast. W obecnym wydaniu zwiększono ilość map do 160 stron. Opracowano nowe mapy z okresu prehistorii, a ta...
Czytaj więcej

21.09.2017

Czytaj więcej

20.09.2017

Czytaj więcej
Najciekawsza podróż to podróż przez historię. Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuala Lumpur, Singapur, Mauritius, Tasmania, Nowa Zelandia, Teksas, Nowy Jork, Madera i Frankfurt. Co łączy te wszystkie miejsca? Oczywiście podróż. I to nie byle jaka, ale dookoła świata. Nie byle jaki jest też podróżnik – wybitny historyk i pisarz Norman Davies. Na globie oglądanym przez Normana Daviesa znajdują się kontynenty fascynujących historii. Na kartach książki poznajemy urzędniczkę paszpor...
Czytaj więcej

19.09.2017

O bezpiece cywilnej, znanej jako UB (Urząd Bezpieczeństwa) i SB (Służba Bezpieczeństwa) – słyszał każdy Polak. Wojskową Służbę Wewnętrzną większość z nas kojarzy tylko z kontrwywiadem wojskowym. W istocie, organa WSW były typową bezpieką wojskową, policją polityczną, która na co dzień ściśle współpracowała z bezpieką cywilną. – sowiecki rodowód i zbrodnie założycielskie – szkoły janczarów – tajne i jawne struktury organizacyjne – kontrola nad Wojskiem Polskim – współpraca i rywaliz...
Czytaj więcej
Kontynuacja niezwykle poczytnych „Alkoholowych dziejów Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej”. Wiek XIX to czasy przełomu cywilizacyjnego, także w produkcji i piciu alkoholu. Staropolskie biesiadowanie odchodziło w niepamięć, węgrzyna zastępował coraz częściej szampan, w dobrym towarzystwie nie wypadało pić wódki, arak zaś najczęściej dolewano do herbaty. Jerzy Besala barwnie opisuje, jakie były nowe wzorce, mody i trunki w różnych warstwach i grupach społecznych, w jaki ...
Czytaj więcej

17.09.2017

 • Tytuł: Polscy krzyżowcy
 • Autor: Teterycz-Puzio Agnieszka
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
W epoce średniowiecza Polacy, tak jak inni Europejczycy, wędrowali do Ziemi Świętej jako waleczni krzyżowcy lub pobożni pielgrzymi. Te elementy wypraw wzajemnie się przeplatały. Motywacje podjęcia tak dalekich eskapad były różne: od religijnych poprzez chęć przeżycia przygody, wypełnienie zobowiązań sojuszniczych, a nawet żal po złamanym sercu… Polacy wracali odmienieni, o czym świadczą świadectwa ich energicznych działań: nowe fundacje, budowle i instytucje. Podróżowali polscy władcy, dygnit...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Złoto UPA
 • Autor: Podhajecki Adam
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ilia
Opowieść o złocie, wojnie i miłości. O niezdrowej fascynacji i dziwnych przypadkach. Autor odtwarza kontrowersyjne dzieje radykalnych ukraińskich narodowców, którzy w ostatnim okresie II wojny światowej wywieźli na Zachód złoto i kosztowności zrabowane Polakom, Żydom, Rosjanom, Ormianom, Węgrom i innym narodowościom. [Oficyna Wydawnicza Rytm, 2017]
Czytaj więcej

16.09.2017

 • Tytuł: Rodowód Słowian
 • Autor: Kosiński Tomasz Józef
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ilia
Pochodzenie Słowian, w tym Polaków, budzi gorące spory. Historycy uniwersyteccy przyjmują, że ludy słowiańskie pojawiły się w Europie Środkowej dopiero w VI wieku po Chrystusie w wyniku migracji z azjatyckich stepów. Tomasz Kosiński, autor książki "Rodowód Słowian", uważa, że stało się to kilka tysiącleci wcześniej, wraz z pierwszą falą osadnictwa indoeuropejskiego. Na potwierdzenie przytacza wyniki najnowszych badań DNA, które podważają przekłamaną z powodów politycznych wiedzę historyczną ...
Czytaj więcej

15.09.2017

Kim byli piraci – romantycznymi morskimi włóczęgami czy też straszliwymi zbrodniarzami bez zasad? Jak często pirat sięgał po kordelas lub pistolet? Czy chętnie ruszał do ataku na równie dobrze uzbrojone okręty jak jego? W jakich warunkach wolał ostrzeliwać przeciwnika z daleka, a kiedy decydował się na abordaż? Odpowiedzi na wszystkie te pytania z mistrzowską dociekliwością udziela Benerson Little, a kiedy odpowiedź na wątpliwości wydaje się niejednoznaczna, przytacza fakty, prowadzące zwykle do...
Czytaj więcej
Mocarstwo, przed którym karki zginają wszyscy sąsiedzi. Podboje, które przejdą do legendy. Tysiącletnia chwała człowieka, który zbudował Polskę. Jego imię budziło grozę w całej Europie. Jego armia siała postrach od Łaby po Kijów. Niemcy widzieli w nim syna samego szatana. Czesi pałali do niego nienawiścią. Dla Polaków był jednak ojcem nowego mocarstwa. Imperatorem Słowian. Zdobył Kraków, podbił Pragę, spustoszył Połabie i zagarnął Kijów. Szydził z niemieckiego cesarza, wbijając słupy granic...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: