Dodany: 2019-11-21 15:58|Autor: Małgorzata_Opiekun BiblioNETki

4 osoby polecają ten tekst.

„Umieranie to parszywa robota” – nowa antologia Fantazmatów już dostępna


Ekipa Fantazmatów z dumą ogłasza premierę 7. antologii opowiadań: „Umieranie to parszywa robota”! Na blisko 500 stronach znalazło się miejsce na 20 opowiadań 21 autorów i autorek. Teksty zostały ozdobione ilustracjami 15 artystów. Dzięki trwającej blisko 2 lata pracy wolontariuszy cała publikacja, jak wszystkie poprzednie i następne książki Fantazmatów, jest dostępna bezpłatnie w 4 elektronicznych formatach.

Z przedmowy autorstwa Karoliny Grzeszczak:

„Nie mie­li­śmy po­ję­cia, co z tego wyj­dzie, ale wie­dzie­li­śmy, że chce­my wy­dać świet­ną an­to­lo­gię o umie­ra­niu.

Pra­ce trwa­ły po­nad rok. W tym cza­sie od­by­li­śmy set­ki roz­mów o tym, czy opis mun­du­ru żoł­nie­rza armii fran­cu­skiej pa­su­je do epo­ki albo czy kon­kret­ny ga­tu­nek ośmior­ni­cy wy­stę­pu­je na wy­brze­żach Chor­wa­cji. Dzi­siaj z dumą pre­zen­tu­je­my Wam dwa­dzie­ścia wy­śmie­ni­tych, sta­ran­nie wyselekcjonowanych opo­wia­dań z mo­ty­wem śmier­ci. Znaj­dzie się coś dla ama­to­rów wart­kich hi­sto­rii przygodowych, mi­ło­śni­ków cięż­kich kli­ma­tów, a na­wet fa­nów ab­sur­du.

Próż­no szu­kać tu­taj wtór­nych hi­sto­rii o ko­sia­rzach czy dra­ma­tów na siłę wy­ci­ska­ją­cych łzy z oczu. Przy­go­tuj­cie się na zam­ki roz­pa­mię­tu­ją­ce zmar­łych, lu­stra uka­zu­ją­ce sce­ny zbrod­ni oraz do­rad­ców poli­cyj­nych, któ­rzy słu­żą radą dłu­go po wła­snym ter­mi­nie przy­dat­no­ści. Po­znaj­cie umie­ra­ją­ce mity i potwo­ry ce­nią­ce ludz­kie ży­cie. Uwierz­cie, że jed­no sło­wo może dzie­lić Was od śmier­ci.

«Umie­ra­nie to par­szy­wa ro­bo­ta», ale pra­ca nad zbio­rem – wręcz prze­ciw­nie. A czy Wam się spodoba”?

Publikację można pobrać bezpłatnie, w całości, z oficjalnej strony FANTAZMATÓW. Dostępne są 4 formaty: ePub, mobi, PDF oraz RTF.

Jest też możliwość zapisania się na wersję papierową. Wypełniamy formularz i czekamy, aż zbierze się liczba chętnych do druku. Koszt to ok. 25 zł + wysyłka.

Lista opowiadań:

 1. Jedenaste słowo – Katja Tomczyk
 2. T4N2M1 – Marek Zychla
 3. Gniew inspektora – Jakub Sokołowski
 4. Szarość, odcień czerni – Olga Niziołek
 5. Pamięć kamieni – Kornel Mikołajczyk
 6. Bosman Przędziorek musi umrzeć – Michał Renc
 7. Pamiętasz mit o Tanatosie? – Wiktor Orłowski
 8. Krew Śpiącej Królewny przyzywa moją duszę – Justyna Lech
 9. Słowa, których nie powiem Łucji – Krzysztof Matkowski
 10. Inwazja obcych! Hip, hip, hura! – Wojciech Terlecki
 11. Ofiara – Aleksandra Stanisz
 12. Odpoczniesz po śmierci – Agnieszka Sudomir
 13. Lustra śmierci – Monika Glibowska
 14. ULTRA HARDKOR – Łukasz Skoneczny
 15. Ostatnia bitwa Franza Maira – Agnieszka Fulińska
 16. Dziecko – Grzegorz Piórkowski
 17. Prędkość duszy – Jakub Rewiuk
 18. Lot Dedala – Grzegorz Gajek
 19. Kres Adama – Sylwia Błach
 20. Pokój z widokiem na wojnę – Marlena Siwiak, Marian Siwiak
Przeczytaj komentarze
ilość komentarzy: 1
Użytkownik: dot59Opiekun BiblioNETki 2019-11-21 21:18 napisał(a):
Odpowiedź na: Ekipa Fantazmatów... | Małgorzata_Opiekun BiblioNETki
I już mam na dysku!
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: