Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.03.2011

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

30.03.2011

 • Tytuł: Historia gospodarcza powszechna
 • Autor: Szpak Jan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1997
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): RemikN
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

29.03.2011

 • Tytuł: Dzieje miasta Złoczowa
 • Autor: Charewiczowa Łucja
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1929
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Bernard Kopiec urodził się w 1937 roku w Rudzie Śląskiej. Od 1982 roku jest mieszkańcem Imielina. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, na wydziale Rekreacji i Turystyki. Historyk regionalny. Przewodnik Górnośląski i Pilot Wycieczek Zagranicznych. Autor następujących książek: 1. "Szkic Monograficzny Miasta Imielin" 1998 2. "Informator Krajoznawczy Powiatu Mikołowskiego" 1999 (współautor Marek Kopiec) 3. "Vedemecum Historyczne Miasta Imielin" 2000 4. "Historia Żydów Imiel...
Czytaj więcej

28.03.2011

Czytaj więcej

27.03.2011

Czytaj więcej

26.03.2011

Czytaj więcej
- Imperium Romanum i Barbaricum Rzymianie nad Dunajem. Ludy północne. Wzajemne kontakty i zmagania - Ludność i jej siedziby Relacje pisarzy starożytnych o mieszkańcach dorzeczy Odry i Wisły oraz dane językowe. Środowisko naturalne. Rodzaje osadnictwa. Skupienia osadnicze. Gęstość zaludnienia. Długość życia. Kultury archeologiczne i ich nosiciele - W polu i w lesie Rolnictwo. Hodowla. Łowiectwo. Zbieractwo - W hutach i warsztatach Górnictwo i hutnictwo. Kowalstwo. Odlewnictwo i złotn...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.03.2011

Czytaj więcej
Celem pracy jest możliwie wszechstronne ukazanie panoramy życia codziennego ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku i procesu wykształcania się tu odrębnego typu ziemianina, nazwanego przez E.B. Raczyńskiego uspołecznionym farmerem. Opisując w kolejnych rozdziałach poszczególne segmenty życia codziennego ziemiaństwa, mam ów proces stale w polu widzenia. Stanowi on lejtmotyw książki. Staram się pokazać, jakie pociągnął za sobą zmiany w modelu konsumpcji, drogach edukacji, życiu ...
Czytaj więcej

24.03.2011

Miechowice, Katowice, Mysłowice, Moszna. Trudno opisując dzieje tych miejscowości nie wspomnieć nazwiska rodziny Tiele-Winckler. W Miechowicach - dziś dzielnica Bytomia - rozpoczęła się wielka kariera górnika Franciszka Wincklera. Jego spadkobierców bez wahania można zaliczyć do grupy najznaczniejszych arystokratów i magnatów przemysłowych Górnego Śląska. Wartym przypomnienia jest rola* tej rodziny w procesie przemiany Katowic w wielkoprzemysłową metropolię. Niniejsza monografia obejmuje dzi...
Czytaj więcej

21.03.2011

Czytaj więcej

17.03.2011

Czytaj więcej

16.03.2011

Książka jest pierwszą indywidualną syntezą powstania listopadowego. W odróżnieniu od dotychczasowych prac na ten temat, geneza i przebieg powstania zostały głęboko zakotwiczone w kontekście europejskim. Wnikliwa analiza wewnętrznych sporów politycznych po nocy 29 listopada 1830 roku została wsparta wyczerpującym opisem polskich zabiegów dyplomatycznych o poparcie rządów europejskich i europejskiej opinii publicznej. Dzięki studiom archiwalnym w Paryżu i Brukseli, autor przełamał tradycyjne sądy ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Polska w zwyczaju i obyczaju
 • Autor: Dynowska Maria (Dynowska M.)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1928
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

15.03.2011

Autor odtwarza szczegółowo historię polowania na Żydów ukrywających się na terenie powiatu Dąbrowa Tarnowska w latach 1942-1945. W początkowej fazie Judenjagd, bezpośrednio po akcji wysiedleńczej, działania podejmowali Niemcy i ich lokalni pomocnicy. Pierwsze godziny i dni po akcji przyniosły szczególnie wielką liczbę ofiar - Żydów wyciągniętych z kryjówek i z bunkrów w gettach oraz złapanych w obławach organizowanych w pobliskich lasach. Do wykrycia lepiej ukrytych Żydów potrzebne były inne śro...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wyspa kanibali: 1933, deportacja i śmierć na Syberii
 • Autor: Werth Nicolas
 • Tłumacz: Szafrańska-Brandt Marta
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Ukrywana w archiwach zbrodnia Stalina dopiero teraz wychodzi na jaw. Jak co roku wiosną 1933 mieszkańcy jednej z wiosek nad rzeką Ob popłynęli na wyspę Nazino obdzierać korę z drzew. Tym razem ich oczom ukazał się przerażający widok. 6 tysięcy ludzi uznanych przez reżim za "elementy zdeklasowane i szkodliwe społecznie" zostało tu deportowanych z odległych części sowieckiej Rosji. Władza pozostawiła ich samym sobie - bez żywności, opieki medycznej i nadzoru - stłoczonych na niewielkiej wysp...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

14.03.2011

Do kołymskich obozów pracy, w jednej z największych w historii operacji transportowych drogą morską, przerzucono około miliona więźniów. Podczas rejsów trwających wiele dni skazani na łagier nie mogli wyjść na pokład z ładowni, gdzie byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Więźniów politycznych przewożono z kryminalistami, więc wielokrotnie dochodziło do rabunków, mordów i zbiorowych gwałtów. Bunty były brutalnie tłumione. Analizując archiwalia, wspomnienia i inne publikacje oraz dokumen...
Czytaj więcej
Trąd, dżuma, ospa – epidemie m.in. tych schorzeń nękały Europę w ubiegłym tysiącleciu. Nowa książka Szymona Wrzesińskiego – „Epidemie w dawnej Polsce” – rzeczowo opisuje ich pojawianie się na terytorium Królestwa Polskiego. Ukazuje okoliczności wybuchu poszczególnych zaraz i przesądy z nimi związane. Wpływ ciał niebieskich, obecność innowierców w państwie czy kara boża jako przyczyny moru – to tylko niektóre z nich. Autor sporo uwagi poświęca także skutkom, jakie przyniosły Polsce epidemie. K...
Czytaj więcej

13.03.2011

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: