Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2011-03-31

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2011-03-30

 • Tytuł: Historia gospodarcza powszechna
 • Autor: Szpak Jan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1997
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): RemikN
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2011-03-29

 • Tytuł: Dzieje miasta Złoczowa
 • Autor: Charewiczowa Łucja
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1929
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2011-03-28

Czytaj więcej

2011-03-27

Czytaj więcej

2011-03-26

Czytaj więcej
- Imperium Romanum i Barbaricum Rzymianie nad Dunajem. Ludy północne. Wzajemne kontakty i zmagania - Ludność i jej siedziby Relacje pisarzy starożytnych o mieszkańcach dorzeczy Odry i Wisły oraz dane językowe. Środowisko naturalne. Rodzaje osadnictwa. Skupienia osadnicze. Gęstość zaludnienia. Długość życia. Kultury archeologiczne i ich nosiciele - W polu i w lesie Rolnictwo. Hodowla. Łowiectwo. Zbieractwo - W hutach i warsztatach Górnictwo i hutnictwo. Kowalstwo. Odlewnictwo i złotn...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2011-03-25

Czytaj więcej
Celem pracy jest możliwie wszechstronne ukazanie panoramy życia codziennego ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku i procesu wykształcania się tu odrębnego typu ziemianina, nazwanego przez E.B. Raczyńskiego uspołecznionym farmerem. Opisując w kolejnych rozdziałach poszczególne segmenty życia codziennego ziemiaństwa, mam ów proces stale w polu widzenia. Stanowi on lejtmotyw książki. Staram się pokazać, jakie pociągnął za sobą zmiany w modelu konsumpcji, drogach edukacji, życiu ...
Czytaj więcej

2011-03-24

Miechowice, Katowice, Mysłowice, Moszna. Trudno opisując dzieje tych miejscowości nie wspomnieć nazwiska rodziny Tiele-Winckler. W Miechowicach - dziś dzielnica Bytomia - rozpoczęła się wielka kariera górnika Franciszka Wincklera. Jego spadkobierców bez wahania można zaliczyć do grupy najznaczniejszych arystokratów i magnatów przemysłowych Górnego Śląska. Wartym przypomnienia jest rola* tej rodziny w procesie przemiany Katowic w wielkoprzemysłową metropolię. Niniejsza monografia obejmuje dzi...
Czytaj więcej

2011-03-21

Czytaj więcej

2011-03-17

Czytaj więcej

2011-03-16

 • Tytuł: Polska w zwyczaju i obyczaju
 • Autor: Dynowska Maria (Dynowska M.)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1928
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

2011-03-15

Autor odtwarza szczegółowo historię polowania na Żydów ukrywających się na terenie powiatu Dąbrowa Tarnowska w latach 1942-1945. W początkowej fazie Judenjagd, bezpośrednio po akcji wysiedleńczej, działania podejmowali Niemcy i ich lokalni pomocnicy. Pierwsze godziny i dni po akcji przyniosły szczególnie wielką liczbę ofiar - Żydów wyciągniętych z kryjówek i z bunkrów w gettach oraz złapanych w obławach organizowanych w pobliskich lasach. Do wykrycia lepiej ukrytych Żydów potrzebne były inne śro...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wyspa kanibali: 1933, deportacja i śmierć na Syberii
 • Autor: Werth Nicolas
 • Tłumacz: Szafrańska-Brandt Marta
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Ukrywana w archiwach zbrodnia Stalina dopiero teraz wychodzi na jaw. Jak co roku wiosną 1933 mieszkańcy jednej z wiosek nad rzeką Ob popłynęli na wyspę Nazino obdzierać korę z drzew. Tym razem ich oczom ukazał się przerażający widok. 6 tysięcy ludzi uznanych przez reżim za "elementy zdeklasowane i szkodliwe społecznie" zostało tu deportowanych z odległych części sowieckiej Rosji. Władza pozostawiła ich samym sobie - bez żywności, opieki medycznej i nadzoru - stłoczonych na niewielkiej wysp...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2011-03-14

Do kołymskich obozów pracy, w jednej z największych w historii operacji transportowych drogą morską, przerzucono około miliona więźniów. Podczas rejsów trwających wiele dni skazani na łagier nie mogli wyjść na pokład z ładowni, gdzie byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Więźniów politycznych przewożono z kryminalistami, więc wielokrotnie dochodziło do rabunków, mordów i zbiorowych gwałtów. Bunty były brutalnie tłumione. Analizując archiwalia, wspomnienia i inne publikacje oraz dokumen...
Czytaj więcej
Trąd, dżuma, ospa – epidemie m.in. tych schorzeń nękały Europę w ubiegłym tysiącleciu. Nowa książka Szymona Wrzesińskiego – „Epidemie w dawnej Polsce” – rzeczowo opisuje ich pojawianie się na terytorium Królestwa Polskiego. Ukazuje okoliczności wybuchu poszczególnych zaraz i przesądy z nimi związane. Wpływ ciał niebieskich, obecność innowierców w państwie czy kara boża jako przyczyny moru – to tylko niektóre z nich. Autor sporo uwagi poświęca także skutkom, jakie przyniosły Polsce epidemie. K...
Czytaj więcej

2011-03-13

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: