Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

27.06.2008

Życiorys Jerzego Nowosielskiego nie należy do szczególnie efektownych. Nie ma w nim żadnych niezwykłych wydarzeń, przygód i tego wszystkiego, co fascynuje publiczność przyzwyczajoną do oglądania artysty jako jeszcze jednego "dzieła sztuki". Okolicznością, która wywarła rzeczywisty wpływ na jego życie, było to, że pochodził z mieszanego religijnie małżeństwa: matka była katoliczką, ojciec - unitą wywodzącym się z ruskich Łemków, etnicznie przynależnych do Rusi, a geograficznie do terenów wsch...
Czytaj więcej

26.06.2008

 • Tytuł: Historia fotografii światowej
 • Autor: Rosenblum Naomi
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1984
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): feministula
Jest to najbardziej obszerne i najaktualniejsze opracowanie historii fotografii na świecie. Autorka porusza wiele wątków, wspominając również o twórcach z naszego kraju. Ta bogato ilustrowana książka (819 ilustracji, w tym 83 barwne) jest niezwykle cennym źródłem wiedzy fotograficznej. "Historia fotografii światowej" omawia zjawiska obecne w fotografii od camera lucida po najnowsze technologie komputerowe, od Europy, przez obie Ameryki, po Daleki Wschód. Książka analizuje wszystkie aspekty f...
Czytaj więcej
Książka jest studium kultury artystycznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie od końca II wojny światowej do upadku komunizmu. Autor bada związki pomiędzy nowoczesną sztuką a zmieniającą się sytuacją polityczną tej części Europy. Nie koncentruje się jednak na przedstawianiu kultury artystycznej poszczególnych krajów, lecz analizuje konkretne problemy historii sztuki i polityki w perspektywie porównawczej. [Wydawnictwo Rebis, 2005]
Czytaj więcej

24.06.2008

 • Tytuł: Renoir: Mistrz impresjonizmu
 • Autor: Gruitrooy Gerhard
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1994
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2000
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): feministula
Czytaj więcej
Książka wpisuje się w odkrywczy sposób w narrastające dziś zainteresowanie rolą fotografii w kulturze. Na gruncie polskim jest to przedsięwzięcie pionierskie. Trudno wskazać podobne prace, które w tak systematyczny i atrakcyjny poznawczo sposób mówiłyby o funkcji, jaką pełnią coraz liczniejsze i bogatsze kolekcje fotografii rodzinnej. Przedstawione w pracy realia terenowe odnoszą się do tzw. fotografii chłopskiej, która zaznaczyła swą obecność na przełomie XIX i XX wieku. Wnioski z analiz ma...
Czytaj więcej

23.06.2008

Publikacja autorstwa Julii Gierczak stanowi próbę odnalezienia rozmaitych wariantów i kontekstów komunikacji w kinie współczesnym. Podstawowym przedmiotem analizy stają się wybrane filmy chińskiego mistrza sztuki reżyserskiej — Wong Kar-Waia (laureat nagrody dla najlepszego reżysera festiwalu w Cannes 1997, dwukrotny zdobywca nagrody Europejskiej Akademii Filmowej w kategorii „film zagraniczny”). Autorskie kino z Hongkongu zderzone zostało z szeregiem tendencji najbardziej rozpoznawalnych dl...
Czytaj więcej

21.06.2008

"Kino bezpośrednie" jest monografią amerykańskiego ruchu direct cinema, który w latach sześćdziesiątych XX wieku zrewolucjonizował film dokumentalny, wprowadzając do niego - zgodnie z zapowiedziami samych twórców - obiektywny zapis rzeczywistości. Książka ta skupia się na latach 1960-1963, to jest na prapoczątkach kina bezpośredniego i na działalności grupy Drew Associates, z której wywodzą się wszyscy najważniejsi filmowcy związani z tym ruchem. Jej autor - najlepszy w Polsce znawca kina dok...
Czytaj więcej

20.06.2008

 • Tytuł: Dybuk
 • Autor: Mazur Daria
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Alicja Helman i Jacek Ostaszewski podjęli próbę uporządkowania i omówienia wszystkich liczących się teorii filmu. A było ich niemało, bowiem na przestrzeni ubiegłego stulecia naturze „siódmej sztuki” przyglądano się z wszelkich możliwych punktów widzenia, m.in. lingwistyki, antropologii, psychologii oraz ideologii, jak również łączono badania nad filmem z najrozmaitszymi kierunkami myśli humanistycznej. Autorzy nie tylko streszczają klasyczne koncepcje, ale i pokazują, jak zmieniało się podejści...
Czytaj więcej
Karol Berger proponuje w swoim dziele, sytuującym się na pograniczu rozprawy naukowej i eseju, autorską koncepcję teorii sztuki. Uderza w niej przede wszystkim odważne przekroczenie tradycyjnego pytania estetyki: czym jest sztuka?, i przejście do pytania o zupełnie innym ciężarze gatunkowym, niemal prowokacyjnego: po co nam sztuka? Co jest lub powinno być jej funkcją, by w ogóle miała dla nas znaczenie, byśmy chcieli się nią zajmować? Ale to nie jedyna zmiana estetycznej perspektywy. Autor w swo...
Czytaj więcej

19.06.2008

Czytaj więcej

17.06.2008

Czytaj więcej

14.06.2008

Pierwsze w Polsce tak obszerne i zarazem oryginalne omówienie dzieła Hansa Bellmera, rysownika, malarza i pisarza, urodzonego w Katowicach w 1902 roku. Mieszkając w Berlinie, Bellmer związany był z tamtejszym środowiskiem artystycznym, zwłaszcza z Dixem i Groszem. Po przeprowadzce do Paryża utrzymywał kontakty z surrealistami. Jako twórca Lalki dał swym dziełem wyraz fascynacji kobiecym ciałem, wnosząc do surrealizmu koncepcję podświadomości ciała, pozwalającą ujawnić nieujawnione dotąd pasje i ...
Czytaj więcej

13.06.2008

Czytaj więcej

11.06.2008

 • Tytuł: Barokowa melokuchnia nie tuczy
 • Autor: Beaussant Philippe
 • Tłumacz: Kamińska Krystyna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 1999
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jefka
To nie jest książka kucharska. To nie jest także podręcznik do muzyki dawnej. Książka znanego francuskiego muzykologa pokazuje niemal intymny związek kuchni i muzyki barokowej. Fascynujące. Do czytania, gotowania i …słuchania. Gorąco polecam. Jacek Hawryluk (Polskie Radio, „Gazeta Wyborcza”) [Wydawnictwo Kle, 2008]
Czytaj więcej

10.06.2008

Elementy kultury - przedmioty, wytwory, sposoby zachowania, obyczaje spełniają określone funkcje. Rozumienie danej kultury, jej poprawny opis wymaga zdania sobie sprawy z funcji pełnionych przez poszczególne elementy. Obyczaje, zachowania, obrzędy, strój ludowy można potraktować jako tekst o pewnym stopniu złożoności, dający się odczytać i ujawniający znaczenie w zestawieniu z innymi elementami funkcjonującymi w danej kulturze. Odróżnienie tego, co w danym przedmiocie wiąże się z rzeczą, a...
Czytaj więcej
Znaki odgrywają szczególnie dużą rolę w kulturze, funkcjonują w sferze naszych zachowań obyczajowych, społecznych, politycznych, rytualnych, służą pamięci kulturowej zbiorowości, pamięci wzorów kultury, komunikacji społecznej, bez której nie ma życia społecznego, funkcjonują w sferze poznania ludzkiego, w sferze sztuki, umożliwiają przechowywanie i wykorzystanie informacji. Analiza semiotyczna pozwala intuicje znaczeniowe zastąpić postępowaniem naukowym posłusznym określonym rygorom poprawnoś...
Czytaj więcej

09.06.2008

 • Tytuł: Akordy kamienne
 • Autor: Lubicz-Zaleski Zygmunt
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1946
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

08.06.2008

Album niniejszy jest trzecim wspólnym przedsięwzięciem dwójki autorów, którzy przemierzyli wiele azjatyckich krajów zafascynowani różnorodnością, pięknem i bogactwem napotkanych miejsc i zabytków związanych z kultem Buddy. Pasja fotograficzna Andrzeja Kotnowskiego i jego poszukiwania nowych zdjęć znanych i nieznanych zabytków, świątyń, rzeźb i malowideł zaowocowała prawie dwoma setkami prezentowanych w albumie zdjęć. Teksty oraz wybór z poezji buddyjskiej są autorstwa Janusza Krzyżowskiego. Stan...
Czytaj więcej

06.06.2008

Nieodzowne kompendium dla każdego miłośnika sztuki w nowatorski sposób przedstawia najlepsze obrazy świata. Obok słynnych prac znanych mistrzów wystawianych w najbardziej sławnych galeriach świata znajdziemy tu skarbnicę pomijanych dotąd arcydzieł i nowo odkrytych prac współczesnych, które po prostu warto zobaczyć. [Muza, 2008]
Czytaj więcej

05.06.2008

 • Tytuł: Świat słowiańskiego baroku
 • Autor: Angyal Endre
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1972
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): wila
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ludzie i kamienie
 • Autor: Pręgowski Stanisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2001
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Autorski album fotografii urzekających niezwykłym klimatem, poświęcony macewom - żydowskim pomnikom nagrobnym z Krakowa, Łodzi i Wrocławia. [Kurpisz, 2001]
Czytaj więcej

04.06.2008

Czytaj więcej

03.06.2008

"Zwierzchowski nie chce nikogo przekonywać do tego, że lata pięćdziesiąte pozostawiły filmowe arcydzieła. Polemizuje jednak ze stanowiskiem, iż nie pozostawiły niczego, co mogłoby zainteresować dzisiejszego widza. W kulturze, nawet ręcznie sterowanej, istnieje zawsze jakiś element ciągłości; socrealizm w naturalny sposób spajają z sąsiednimi okresami biografie wielu twórców, przyzwyczajenia widzów, tradycja wreszcie. (...) Zwierzchowski pokazuje w jaki sposób w kinematografii polskiej lat 1949-1...
Czytaj więcej

01.06.2008

 • Tytuł: Bliżej filmu
 • Autor: Doroba Ryszard
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): biedrzyk
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: