Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

29.11.2008

W polskiej filozofii kultury XX wieku Henryk Elzenberg zaistniał jako najwybitniejszy badacz świata wartości, usiłujący dotrzeć do istoty wartości i podstaw ich obiektywnego porządku. Ten szukający własnych dróg samotnik poświęcił życie poznawczemu i praktycznemu zmaganiu się z tajemnicą wartości, w czym upatrywał ważny czynnik ludzkiego dążenia do odkrycia sensu świata, a przynajmniej do usensownienia własnego życia. Zdecydowany opór przeciwko próbom redukcji wartości do sfery potrzeb i przyjem...
Czytaj więcej

25.11.2008

 • Tytuł: Immanuel Kant
 • Autor: Höffe Otfried
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1992
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1995
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): bloodrunsdry
Czytaj więcej

24.11.2008

Marcia Sá Cavalcante Schuback – brazylijska filozofka i tłumaczka, profesorka w Södertörn Högskola w Sztokholmie. Autorka wielu książek z dziedziny filozofii niemieckiej, hermeneutyki i filozofii sztuki. W języku portugalskim opublikowała między innymi "O começo de deus" (Początek boga. Badania nad późną filozofią Schellinga, 1998), "A doutrina dos sons de Goethe a caminho da música nova de Webern" (Nauka o dźwiękach Goethego na drodze do nowej muzyki Weberna, 1999), "Para ler os medievais. Ensa...
Czytaj więcej

21.11.2008

Książka zawiera przegląd najważniejszych zagadnień z dziedziny bioetyki, etyki seksualnej i szeroko rozumianej etyki społecznej. Praca, choć dotyczy dylematów, przed którymi stają ludzie na całym świecie, jest poświęcona "sytuacji etycznej" w Polsce i zakłada znajomość kontekstu, w jakim toczy się debata etyczna w naszym kraju. Omówione są zatem autentyczne konflikty, z którymi ludzie borykają się w realnym życiu. Autor nie twierdzi, że etyka jest w stanie rozwiązać te problemy, ale może ona ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

18.11.2008

Czytaj więcej

17.11.2008

Filozofia japońska jest napisana w sposób przystępny, jasny i prosty, ma też wiele walorów podręcznikowych. Stanowi nie tylko kopalnię wiedzy na temat filozofów japońskich różnych okresów, lecz także poglądową historię filozofii japońskiej, bogatą zarówno w rzetelne opracowania faktograficzne, jak i interpretacyjne. Autorzy podkreślają unikatowość mentalności japońskiej, kontestując utarty stereotyp o zapożyczonych od Chińczyków, Indusów i Europejczyków stylach filozofowania Japończyków. Dostrze...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Bóg, śmierć i czas
 • Autor: Lévinas Emmanuel
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 1993
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
"Bóg, śmierć i czas" to zapis dwóch cykli wykładów wygłoszonych przez Emmanuela Lévinasa w roku akademickim 1975-1976, dotychczas niedostępnych po polsku. Jeden z najwybitniejszych filozofów XX wieku analizuje poglądy na naturę Boga, śmierci i czasu zawarte w dziełach innych wielkich filozofów - głównie Heideggera, Kanta, Hegla, Husserla, Bergsona, a także Platona i Arystotelesa. Przedstawia również własne koncepcje i pytania. [Znak, 2008]
Czytaj więcej

12.11.2008

Czytaj więcej

10.11.2008

Czytaj więcej

09.11.2008

Książka jest wprowadzeniem do nauki o miłości - tantry, a zawarte w niej informacje zostały sprawdzone przez wiele pokoleń uczniów życia, do których należy również Ar Luczis. Wzbogacają ją cytaty ze starochińskich tekstów kanonicznych. Tytuł książki odpowiada nazwie przedstawionej w niej praktyki wewnętrznej alchemii tao; ma ona służyć rozwiązywaniu głównych problemów tamujących nurt w korycie rzeki Miłości płynącej w duszach, sercach i ciałach ludzi. [Uraeus, 2002]
Czytaj więcej
„Śmierć Sokratesa odmieniła świat Platona. Odmieniła go tak dalece, jak śmierć potrafi odmienić życie. Żywe przemieniła w martwe. Dokonała »obrotu całej duszy«. Teraz Platon chce odmienić świat, chce tchnąć w świat żywą duszę Sokratesa. Chce natchnąć świat jego duszą. Chce odmienić logos tak, by pracował na rzecz unieśmiertelniania duszy Sokratesa. Unieśmiertelnianie duszy rozgrywa się w dialogu. W tym jedynym, bezprzykładnym i niepowtarzalnym wydarzeniu, kiedy dusza Sokratesa zapisuje się w Pla...
Czytaj więcej

06.11.2008

 • Tytuł: Myślę, że jestem
 • Autor: Kozera Bajtłomiej, Ołdak Leszek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1997
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Simmonides
Czytaj więcej

05.11.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej

04.11.2008

Czytaj więcej

03.11.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej

02.11.2008

 • Tytuł: Ułamki filozofii
 • Autor: Kołakowski Leszek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Najwybitniejszy żyjący polski filozof komentuje słynne cytaty filozoficzne. Myślę, więc czytam Kołakowskiego. Od "Wiem, że nic nie wiem" Sokratesa po "Rzeczywistość nie istnieje" Baudrillarda – "Ułamki filozofii" to wybór kilkudziesięciu znanych myśli wielkich filozofów, od antyku po współczesność, uzupełnionych refleksjami Leszka Kołakowskiego. Poruszają najważniejsze kwestie filozoficzne: problem poznania i prawdy, istnienia świata i istnienia Boga, dobra i zła, świadomości i wolności. Lesz...
Czytaj więcej

01.11.2008

 • Tytuł: Myśli
 • Autor: Hirszfeld Ludwik
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1964
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): dot59Opiekun BiblioNETki
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: