Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.12.2005

Syntetyczny obraz toczących się obecnie konfliktów zbrojnych oraz potencjalnych obszarów konfliktogennych. Autor omawia ich genezę, tło historyczne oraz dotychczasowy przebieg. Zwraca też uwagę na konflikty "uśpione", nie stanowiące obecnie zagrożenia, ale mogące potencjalnie przerodzić się w kolejne ogniska zapalne. Nowe wydanie zostało poszerzone o opis obecnych konfliktów. [Wydawnictwo TRIO, 2007]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.12.2005

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.12.2005

"Paradoksalnie, tak masowe i kontrowersyjne zjawisko, jakim jest autostop, nie doczekało się dotąd w naszym kraju żadnego opracowania. Zaprzepaszczone zostały potężne archiwa Biura Autostopu, nie powstanie więc nigdy solidna praca naukowa na ten temat. Być może to dobrze, bo cały urok omawianej kwestii polega na czymś mało uchwytnym. Książka jest mozaiką wspomnień, relacji i fotografii zebranych po to, by ocalić »opowieści z drogi«, historie, które zostały wielokrotnie opowiedziane, lecz nigdy n...
Czytaj więcej

25.12.2005

To, że Lubonja nadał swojej książce tytuł »Wolność zagrożona« świadczy o tym, jak ogromnie Albania się zmieniła. Bo można już pisać szczerze do bólu i uczciwie o swoim kraju. Dawniej za każdy esej z tego zbioru Lubonja poszedłby pod mur. Dzięki takim ludziom jak Fatos, pokazującym mękę wydobywania się własnego kraju z dyktatury, wzbogaca się nasze wspólne doświadczenie postkomunistycznych transformacji. Mało który z krajów postkomunistycznych dokonał takiej wiwisekcji jak Albania. Zygmunt ...
Czytaj więcej

23.12.2005

"Chciałbym się stwierdzeniom generalnym z góry przeciwstawić. Trzeba po prostu rozpatrywać każde wydarzenie z osobna" - pisał Andrzej Kijowski. I taki też jest niniejszy zbiór artykułów wybitnego powojennego krytyka i eseisty. Stanowi on sumę rozważań pisarza na temat teatru, literatury i szeroko pojętej kultury. Zapisy te cechuje pasja ciągłego poszukiwania, analizowania i reinterpretowania doskonale znanych tematów. Odkrywczość jego przemyśleń wciąż zaskakuje, bo, jak zresztą twierdził sam Kij...
Czytaj więcej

21.12.2005

Czytaj więcej
Czytaj więcej

20.12.2005

Czytaj więcej
 • Tytuł: Idea i rzecz
 • Autor: Ćwikliński Krzysztof
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura piękna
 • Gatunek: publicystyka i eseje
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania: 1987
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): czarekz
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Wieś berneńska posiada wiele starych zabudowań. Także i drzewa rosną najczęściej tam, gdzie zostały zasadzone przez ludzi wieku Oświecenia. Zapytane opowiadają swoją historię złożoną nie tylko z wydarzeń, lecz również z nadziei, marzeń i uczuć ludzi żyjących w tamtych czasach. Spod stóp uważnego przechodnia podnosi się wtedy pył wspomnień, porównań, skojarzeń i cytatów". Jerzy Stempowski "Stop wiedzy o życiu i świecie, nigdy zadufanej i pysznej, ale wszechstronnej, wnikliwej i cichej, j...
Czytaj więcej
Jerzy Stempowski (1893-1969) od dzieciństwa mówił po ukraińsku i był doskonałym znawcą kultury ukraińskiej. Jeżeli przez całe życie podkreślał, że jest Europejczykiem wschodnim, to przede wszystkim dlatego, że Ukrainę traktował jako swoją drugą ojczyznę. Tom gromadzi wszystkie znane dziś teksty Stempowskiego traktujące o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich. Znajdziemy tu rozmaite formy: artykuły publicystyczne, listy prywatne, eseje, teksty informacyjne, relacje. Teksty publikowane w pr...
Czytaj więcej

19.12.2005

Najgłośniejsza książka Eugena Drewermanna, bestseller w Niemczech, Francji i Włoszech, jest interpretacją "Małego Księcia". Autor, religijny buntownik z Paderborn, w Polsce jest zupełnie nieznany, ani ze swoich pism teologicznych, ani z prac psychologicznych. "Istotnego nie widać" to przeprowadzona zgodnie z psychologią głębi analiza pięknej bajki Saint-Exupéry'ego, będąca zarazem hymnem o dojrzałej i mądrej miłości. [Wydawnictwo W.A.B., 1996]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Mądry głupiec - pasjonująca historia postaci błazna na przestrzeni wieków Dziwna postać błazna całe wieki fascynowała ludzi. Zarówno wielkich twórców jak i prostych kaznodziejów, natchnionych średniowiecznych mistyków, drobnych kupców i potężnych książąt, teologów i filozofów. Ogniskowały się w niej lęki i marzenia człowiecze, strach, agresja i wszelkie możliwe dewiacje. W błazeńskim kostiumie i kapturze z dzwoneczkami chadzały śmiech i gorzka ironia, obsceniczny żart i bolesna prawda. "Bł...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

18.12.2005

Czytaj więcej

17.12.2005

W świecie XXI wieku, w którym znikają szybko dawne bariery geograficzne, a kontakty pomiędzy reprezentantami odmiennych cywilizacji są już codzienną rutyną, wiedza o innych cywilizacjach traci swój dawny ekskluzywny charakter poznawczy i staje się w coraz większym stopniu wartością praktyczną: warunkiem rozumienia partnerów interakcji, ich wzorów zachowań, ideałów i dążeń. Ale nie tylko. Wiedza o innych cywilizacjach jawi się dziś także jako nieodzowny instrument racjonalnej polityki międzynarod...
Czytaj więcej
„Amazonia to przede wszystkim takie miejsce na Ziemi, w którym bardziej niż gdzie indziej człowiek doznaje swego wywyższenia i obdarowania, a zarazem poczucia swej znikomości, osamotnienia, wyjęcia spod prawa, które rządzi prądem rzek i lotem ptaka; to miejsce, gdzie człowiek wyraźniej uświadamia sobie swe poddanie innemu prawu, którego do końca nie rozumie. A jednak jest możliwe takie zapatrzenie w nurt rzeki i wsłuchanie w zieleń, że nawiązuje się dialog, a w nim swoje historie opowiadają i rz...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Tyle naraz świata - 27 x Szymborska
 • Autor: Nyczek Tadeusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura piękna
 • Gatunek: publicystyka i eseje
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): snoopy
To jest książka o 27 wierszach Wisławy Szymborskiej. Autorki, która przy wszystkich swoich talentach lirycznych posiada jeszcze jeden - opowiadania poezją o naszym zawiłym życiu na tym jednym ze światów. Niechże więc dwudziestosiedmiokrotna wędrówka po wybranych wierszach posłuży także do opowieści o samej Szymborskiej - od debiutu po czasy najnowsze. Podobieństwo tej książki do wydanego w 1997 roku w Wydawnictwie a5 zbioru esejów pt. "22 x Szymborska" jest tylko częściowe, choć zamierzone. Tamt...
Czytaj więcej
Najnowsza książka zawierająca 45 oryginalnych esejów oraz wiele rysunków - opatrzona jest podtytułem "Ludzie, zdarzenia, obyczaje"; dowodzi ona zarówno erudycji i swady Autora, jak i bogactwa frapujących wątków w dziejach Krakowa, godnych przypomnienia przez tak wyśmienitego kronikarza. [Wydawnictwo WAM, 2004]
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: