Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

21.02.2023

Potężni magowie znający się na astrologii czy efekt rozbuchanej wyobraźni jednego z Ewangelistów? Kim byli Kacper, Melchior i Baltazar? Być może nie istnieli, raczej nie było ich trzech, a już na pewno nie byli żadnymi królami. Prędzej mędrcami lub perskimi magami. Czy byli wyznawcami wielkiej, o wiele starszej niż judaizm religii? Czy ich potomkowie władali otoczonym islamskimi kalifatami niezwykłym państwem, do którego podróżowali papiescy wysłannicy? Jakie były ich związki z Atlantydą? Czy...
Czytaj więcej

14.02.2023

Któż lepiej niż Bóg powie nam o miłości? "Pieśń nad pieśniami" w przekładzie ks. prof. Krzysztofa Bardskiego otwiera serię komentarzy "Biblii Impulsy" do Starego Testamentu. "Pieśń nad pieśniami jest bodajże najpiękniejszą w literaturze świata judeochrześcijańskiego pochwałą miłości. W jej słowach mają swoje miejsce wszyscy zakochani od początku świata aż do ostatniego dnia ludzkości. Odnajdzie w niej siebie miłość nastoletnia, czasem zaskoczona i bezradna, i ta, którą odmierzają kolejne ju...
Czytaj więcej

12.02.2023

Czytaj więcej

03.02.2023

 • Tytuł: Periphyseon: Ks. 4
 • Autor: Eriugena Jan Szkot
 • Tłumacz: Kijewska Agnieszka
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: łaciński
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
Pierwsze trzy księgi "Periphyseonu" Eriugeny zawierały imponującą ontologiczną wizję powstania świata, wyłożoną w oparciu o specyficzne odczytanie pierwszych wersetów Księgi Rodzaju, wsparte lekturą źródeł patrystycznych i filozoficznych (platoński Timajos). Można powiedzieć, że zgodnie z neoplatońskim ujęciem rzeczywistości w kategoriach wylew-powrót, pierwsze trzy księgi opisywały proces pochodzenia całej rzeczywistości od Boga, ze szczególnym zaakcentowaniem procesu powstawania sfery przyczyn...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Periphyseon: Ks. 3
 • Autor: Eriugena Jan Szkot
 • Tłumacz: Kijewska Agnieszka
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: łaciński
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
"(…) nieodparty jest urok tej holistycznej wizji rzeczywistości, która w całym swoim dynamicznym rozwoju wychodzi z Boga i ku Niemu zmierza. Dla zrozumienia tego procesu człowiekowi zostały dane dwie księgi: księga Pisma i księga Natury. Człowiek powinien jednak nauczyć się właściwego odczytywania i interpretacji tych tekstów, gdyż sens każdego z nich jest w zasadzie nieskończony. To zadanie nałożone na człowieka ma szczególny charakter, gdyż oba te teksty powstały dla człowieka i ze względu na ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Periphyseon: Ks. 2
 • Autor: Eriugena Jan Szkot
 • Tłumacz: Kijewska Agnieszka
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: łaciński
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
"Pierwsza forma (...) natury odnosi się do Boga, jako Przyczyny całej rzeczywistości, druga - obejmuje sferę przyczyn prymordialnych wszystkich rzeczy, trzecia - odkrywana jest w rzeczywistości materialnej opisanej podziałami, czasem i przestrzenią, a czwartą jest Bóg pojęty, jako Kres wszelkiego stworzenia. (...) Tak pojęty czwórpodział natury wyznacza, jak powiedziano, schemat kompozycyjny Periphyseonu: księga pierwsza pełni rolę swoistego wprowadzenia, przygotowującego narzędzia pojęciowe ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Periphyseon: Ks. 1
 • Autor: Eriugena Jan Szkot
 • Tłumacz: Kijewska Agnieszka
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: łaciński
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
"»Periphyseon« Eriugeny ma formę dialogu, który się rozgrywa pomiędzy Wychowawcą (Nutritor) a Uczniem (Alumnus) i został zamknięty w pięciu księgach, choć początkowo Autor zamierzał przygotować cztery księgi. Forma dialogu, mająca swoje antyczne korzenie w filozofii Platona, w tradycji chrześcijańskiej znalazła znakomitego kontynuatora w osobie św. Augustyna, a w czasach karolińskich praktykował ją w tekstach o charakterze dydaktycznym Alkuin. Zdaniem Gangolfa Schrimpfa, to właśnie Alkuin swoimi...
Czytaj więcej
Wyrażenie "oczy wiary" przyjęło się w języku teologicznym i używane jest często w dyskusjach teologicznych bez większego zrozumienia. Aby zrozumieć jego sens należy sięgnąć do źródła, czyli do pism jego twórcy P. Rousselota. W studium "Oczy wiary" francuski teolog, zawarł analizę aktu wiary. Porzucił pozycje neoscholastyczne, otwierając drzwi nowego argumentowania i uprawiania teologii. W prezentacji wiary pragnął uniknąć dualizmu między naturalną racjonalnością i nadprzyrodzonością. Według n...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Traktat »O kontemplacji Boga« Wilhelm (ok. 1085-1148) napisał, gdy pełnił funkcję opata benedyktyńskiego klasztoru w Saint Thierry (ok. 1119-1120). Przez długi czas autorstwo Wilhelmowego dzieła przypisywano Bernardowi z Clairvaux (1090-1153). Najprawdopodobniej opat z Clairvaux posiadał kopię owego dzieła. Nie wyklucza się też, że sławny traktat Bernarda »O miłowaniu Boga« (»De diligendo Deo«), który powstał między 1125 a 1126 rokiem, jest odpowiedzią na dzieło mistrza z Saint Thierry. (…) Nin...
Czytaj więcej

02.02.2023

 • Tytuł: O teologii mistycznej
 • Autor: Gerson Jan
 • Tłumacz: Jakubowska Maria
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: religioznawstwo
 • Język oryginalny: łaciński
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
"»O teologii mistycznej« jest pierwszym polskim tłumaczeniem odkrywanego po długim okresie zapomnienia dzieła Jana Gersona (1363-1429), łacińsko-francuskiego teologa, filozofa i poety, kanclerza Uniwersytetu Paryskiego. Składające się na utwór traktaty teoretyczny i praktyczny, podobnie jak wiele innych pism tego myśliciela, cieszyły się niegdyś olbrzymią popularnością. Ich autor pod względem poczytności ustępował jedynie Dantemu i może Boccacciowi, o czym świadczy liczba zachowanych rękopisów. ...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: