Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.04.2011

 • Tytuł: Rozmowy o etyce
 • Autor: Szawarski Zbigniew
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moloko
Czytaj więcej

24.04.2011

 • Tytuł: Drogi ku wolności
 • Autor: Grün Anselm
 • Tłumacz: Zimmerer Katarzyna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): hankaj
Czytaj więcej
Czytaj więcej

20.04.2011

Czytaj więcej
Czytaj więcej

17.04.2011

Czytaj więcej

15.04.2011

 • Tytuł: Wielki umysł, wielkie serce
 • Autor: Merzel Dennis Genpo
 • Tłumacz: Janisiewicz Joanna, Getsugen Krajewski Andrzej
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: poradnik
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): 10div6
Czytaj więcej

13.04.2011

 • Tytuł: Umysł człowieka pierwotnego
 • Autor: Boas Franz
 • Tłumacz: Pawluczuk Mateusz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1911
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
„Umysł człowieka pierwotnego”, spisany cykl wykładów z Bostonu i Meksyku z lat 1910-1911, jest próbą rozstrzygnięcia kwestii relacji dotyczących rasy i kultury. Zawarte w nim tezy są istotne dla tożsamości antropologii kulturowej. Oprócz rozważań na temat wpływów kultury i natury na kształtowanie ludzkich społeczności znajdujemy tu systematyczny wykład poglądów Boasa na najważniejsze problemy antropologiczne. Tekst ten próbuje także ustanowić podstawy rozumienia roli religii w systemie kulturowy...
Czytaj więcej

12.04.2011

Czytaj więcej
 • Tytuł: Symbolizm na nowo przemyślany
 • Autor: Sperber Dan
 • Tłumacz: Baran Bogdan
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1974
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
„Sperber wpisuje się w tendencje rozwojowe antropologii w ostatnich dziesięcioleciach. Tak jak wielu badaczy reprezentujących odmienne od niego orientacje teoretyczne, stara się pokazać interakcyjny, żywiołowy, przygodny, kontekstowy, twórczy i podmiotowy (uwzględniający rolę aktorów społecznych) charakter procesów kulturowych, a co za tym idzie, kultury. (...) Należy żywić nadzieję, że niniejsze tłumaczenie »Symbolizmu przemyślanego na nowo« stanowić będzie istotny krok w poszerzeniu horyzontów...
Czytaj więcej

10.04.2011

 • Tytuł: Diatryby
 • Autor: Epiktet (Epictetus)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2003
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): veranoblanco
Czytaj więcej

08.04.2011

 • Tytuł: Pedagogja świętego
 • Autor: Auffray Augustyn (Auffray Augustin Fernand)
 • Tłumacz: Zahorska Anna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1932
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

06.04.2011

"Książka ta ma swego adresata. Po pierwsze: pokazuje ona tym, których niepokoi stan środowiska, że podstawowe zagadnienia dotyczące go, jak i społeczeństwa oraz ludzkiej egzystencji, stanowią nierozerwalną całość. Należy więc je odpowiednio teoretycznie traktować. Bez myślenia tedy, dotyczącego owej całości i – równolegle – bez nieustannego dążenia do jej zmiany, wszystko będzie, jak jest. Po drugie: analizując tu estetyczność środowiska naturalnego, przejawiającą się przez rozmaite zjawiska, po...
Czytaj więcej

05.04.2011

Myśli, uwagi i fragmenty rozważań wybrane z bogatego i tematycznie zróżnicowanego dorobku księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego adresowane są do szerokiej grupy czytelników. Obejmują refleksje natury moralnej i etycznej, odwołujące się do spójnej, zakorzenionej w doświadczeniu wiary i nadziei, religijnej wizji świata i sensu życia, a także szczegółowe spostrzeżenia na temat konkretnych zagrożeń i wyzwań, jakie stawia przed nami "czas wielkich przemian". W książce znajdziemy więc m.in. rozwa...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

04.04.2011

Czytaj więcej
 • Tytuł: Listy w niebieskich kopertach
 • Autor: Sokołowski Grzegorz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: listy (korespondencja)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): evvqa
Czytaj więcej

03.04.2011

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: