Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.05.2006

Praca ukazująca złożoną historię ludów zamieszkujących stepy Azji od IX do XIII wieku. Autor ukazuje tworzenie się potęgi mongolskiej, która przez wieki wywierała wpływ na dzieje Chin, Indii, księstw ruskich i państw Azji Środkowej. Budziła przerażenie, ale też nadzieję średniowiecznej Europy na znalezienie sojusznika w czasie wypraw krzyżowych. Gumilow opisuje zwyczaje koczowniczych narodów Azji, walki między nimi i ustalenie hierarchii wzajemnych powiązań i podległości oraz znaczenie nowego pr...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Napisana przez archeologa popularnonaukowa pozycja, odkrywająca tajniki pochodzenia i niezwykłego sukcesu cywilizacyjnego Słowian, w tym praprzodków Polaków - przystępnie napisana, rzetelna, doskonale łącząca wiedzę z różnych dziedzin nauki: archeologii, antropologii i językoznawstwa. Odpowiada na zaskakujące pytania: czy Mieszko I był wikingiem, co mają wspólnego Słowianki z Amazonkami i wiele innych. Dezawuuje mity i utarte pojęcia, przywraca wiarygodność dawnym podaniom. [Iskry, 2006]
Czytaj więcej

29.05.2006

Doskonała monografia 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Autor opisuje początki tej formacji, jej uwikłanie w politykę i chwalebny szlak bojowy w okupowanej Europie, zakończony gorzkim zwycięstwem. 1. Dywizja – duma Polaków walczących u boku aliantów, wartość polityczna sama w sobie i nadzieja na odzyskanie godności i suwerenności – nie wyzwoliła ojczyzny. Na oczach żołnierzy Maczka, ofiar wielkiej polityki, Polska ponownie znalazła się pod okupacją. [Rebis, 2006]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Istnieje wiele książek o Florencji. Większość z nich opisuje bezcenne dzieła sztuki z epoki Medyceuszy. Barbara Beuys rozpoczyna swą relację o kilka stuleci wcześniej, gdy średniowieczne miasteczko nad Arnem zaczęło się przeradzać w jedną z największych, najpiękniejszych i najnowocześniejszych metropolii świata. Następnie ukazuje panoramę dramatycznych wydarzeń w Republice Florenckiej aż po renesans: krwawe walki wewnętrzne pomiędzy rodami, formowanie się społeczności miasta-państwa, aktywność k...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Pod niebem własnym i obcym
 • Autor: Kędzierski Janusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1978
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): pop
Czytaj więcej
 • Tytuł: Lotnictwo w działaniach na morzu
 • Autor: Kaczkowski Ryszard
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1986
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): pop
Czytaj więcej
 • Tytuł: Szpiedzy?
 • Autor: Jaszuński Grzegorz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1969
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): pop
Czytaj więcej

28.05.2006

 • Tytuł: Roosevelt a sprawa polska
 • Autor: Pastusiak Longin
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1980
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): taisio
Profesor dr hab. Longin Pastusiak specjalizuje się w problematyce amerykanistycznej. Pracując w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych kierował Zakładem Krajów Kapitalistycznych, następnie Samodzielną Pracownią Krajów Ameryki Północnej, a ostatnio Zespołem do spraw Badań Amerykanistycznych. Wiele czasu poświęcił badaniom polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, stosunków polsko-amerykańskich, m.in. sprawie stosunku prezydenta F.D. Roosevelta do Polski i Polaków. Książka "Roosevelt a s...
Czytaj więcej
Gilberto (de Mello) Freyre, pisarz, socjolog, antropolog, malarz, urodził się w r. 1900 w mieście Recife, w stanie Pernambuco. Studia uniewrsyteckie skończył w USA, w Columbii, uzupełnił je później w Europie. Jest doktorem honoris causa wielu uniwersytetów amerykańskich i europejskich, członkiem licznych stowarzyszeń naukowych. Dwukrotnie reprezentował Brazylię w ONZ. Jest laureatem wielu nagród literackich. Najważniejsze spośród jego dzieł to: "Casa Grande e Senzala" ("Panowie i niewolnicy", 19...
Czytaj więcej
Książka Mary Conczewej jest zarysem dziejów sztuki na ziemiach bułgarskich, zamieszkanych niegdyś przez plemiona trackie, a podbijanych i kolonizowanych kolejno przez Greków i Rzymian. Obejmuje ona rozległy okres - od najwcześniejszych przejawów twórczości artystycznej aż po sam schyłek epoki antycznej. Autorka szczegółowo omawia i analizuje wiele niezwykle ciekawych znalezisk archeologicznych (głównie z dziedziny architektury i rzeźby, malarstwa monumentalnego i złotnictwa). Ukazuje też proces ...
Czytaj więcej
Henry William Frederick Saggs, profesor na Uniwersytecie Londyńskim, wykładowca języka akadyjskiego, autor wielu prac z dziedziny historii i kultury starożytnego Wschodu, jest wybitnym znawcą tych problemów i cenionym naukowcem. Książka jego "Wielkość i upadek Babilonii" jest jednym z wybitnych współczesnych dzieł, które w sposób wyczerpujący, wszechstronny i przystępny obrazują dzieje starożytnej Mezopotamii ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju cywilizacyjnego Asyrii i Babilonii. Babilon...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.05.2006

Ilustrowany almanach, który unosi zasłonę kryjącą dzieje magii. Zwięźle i przystępnie przedstawia historię czarownic i czarodziejstwa, umożliwiając zarazem fascynujący wgląd w świat magii - święte przybytki, miejsca mocy, miejsca magiczne, a także sposoby nawiązywania kontaktu z przyrodą poprzez różnego rodzaju rytuały i praktyki. To piękne kompendium wiedzy tajemnej, bogato ilustrowane rycinami zaczerpniętymi z różnych źródeł, od średniowiecza po czasy współczesne, jest pełnym informacji przewo...
Czytaj więcej
Joan Metge, nowozelandzka badaczka z Uniwersytetu Victoria w Wellington, prowadząca tam wykłady z antropologii społecznej, od wielu lat zajmuje się różnorodnymi problemami współczesnych wspólnot maoryskich. Swoje wykształcenie fachowe uzyskała w słynnej London School of Economics. Joan Metge można zaliczyć do kręgu naukowców-oceanistów średniego pokolenia, pozostających pod wpływem koncepcji i działalności jednego z najwybitniejszych współczesnych badaczy społeczeństw polinezyjskich - Raymonda F...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Scytowie
 • Autor: Smirnow Aleksiej
 • Tłumacz: Dancygier Józef
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: rosyjski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1966
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1974
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): mchpro
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Oddajemy do rąk czytelnika polskiego książkę bardzo ciekawą, niecodzienną. Jej autor - Gonbodżab Cybikow - w 1899 roku na zlecenia Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego podjął - w przebraniu buddyjskiego pielgrzyma - podróż do Tybetu, jego klasztorów i świątyń, niedostępnych niemal dla podróżnych i badaczy podejmujących próby dotarcia do nich; ekspedycji naukowych i wypraw nie wpuszczali bowiem Tybetańczycy do kraju w obawie przed nowymi prądami i ideami. W obejmującym lata 1899-1902 dzienni...
Czytaj więcej
 • Tytuł: 100 dni Robespierre'a
 • Autor: Fayard Jean-François
 • Tłumacz: Spieralska Beata
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): olamanola
Jeana-François Fayarda interesują przede wszystkim ostatnie trzy miesiące życia Maksymiliana Robespierre'a. Oprócz wiadomości o publicznej działalności twórcy Terroru, autor dostarcza czytelnikowi wiele informacji o jego życiu prywatnym, wszystko zaś umieszczone jest w pasjonującym kontekście życia codziennego paryżan w najczarniejszym okresie Rewolucji Francuskiej. Praca jest dobrze udokumentowana, Fayard powołuje się na różnorodne źródła, co przydaje wiarygodności jego wywodom. Dla czyteln...
Czytaj więcej

26.05.2006

Czytaj więcej

25.05.2006

 • Tytuł: Historia ludzkości: Od epoki kamienia do naszych czasów
 • Autor: Davis J. C.
 • Tłumacz: Prochenka Tomasz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2001
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Nurni
Książka prezentująca najważniejsze wydarzenia w historii ludzkości w łatwej do zapamiętania, lubianej przez czytelnika formie. Autor często posługuje się bowiem anegdotą oraz arcytrafnymi cytatami. Unika kontrowersyjnych interpretacji wielu faktów, które budzą spory nie tylko wśród zawodowych historyków. Jego celem nie jest bowiem wywoływanie polemik, a trafienie do jak najszerszej grupy odbiorców. Wielu z nich po raz ostatni miało do czynienia z historią jeszcze w czasach szkolnych. Teraz ma mo...
Czytaj więcej
Książka Lwa Gumilowa, wybitnego historyka i orientalisty radzieckiego, stanowi próbę rekonstrukcji dziejów dawnych ludów tureckich. Trudności związane z tym zamierzeniem są jednak tak duże - według opinii samego autora - że dzieło jego nie pretenduje do konstruowania definicji, jego zadaniem jest raczej wypełnienie wielu luk faktograficznych i interpretacja nie dość dotąd wyjaśnionych problemów tej dziedziny wiedzy. Olbrzymią zaletą tej ważnej i cennej pracy jest to, że Gumilow łączy w niej m...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Profesor Marian Małowist, wybitny znawca historii powszechnej średniowiecza, przedstawia w swej najnowszej książce dzieje wielkiego środkowoazjatyckiego zdobywcy Timura, który w ciągu zaledwie kilku dziesiątków lat na przełomie XIV i XV wieku stworzył olbrzymie państwo, rozciągające się od gronie Chin aż po Europę. "Tamerlan i jego czasy" to w polskim piśmiennictwie pierwsza obszerniejsza praca na temat Timura i jego epoki. [PIW, 1985]
Czytaj więcej
 • Tytuł: Zagadki Maroka
 • Autor: Mazel Jean
 • Tłumacz: Steinsberg Aniela
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1971
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1975
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): mchpro
Czytaj więcej

24.05.2006

Erotyka rzymska nie ma dzisiaj najlepszej reputacji. Zwykło się ją łączyć z obrazami orgii odbywanych na dworze Nerona i wielkimi bachanaliami. Tymczasem licząca ponad dziesięć wieków historia Rzymu wytworzyła nie jeden, lecz wiele następujących po sobie typów mentalności. Za panowania Romulusa w VIII w. p.n.e. kochano inaczej niż w czasach Apulejusza około roku 150 n.e. Dzieje miłości są także odmienne w różnych warstwach społecznych. Obrzędy pochodzące z tradycji wiejskiej nie kryły miłosnej r...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Katarzy
 • Autor: Barber Malcolm
 • Tłumacz: Sudół Robert
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): mchpro
Książka przedstawia pochodzenie, gwałtowny rozwój i tragiczny upadek najpopularniejszej w średniowieczu herezji dualistycznej, która rozprzestrzeniła się niemal na całą Europę. Jest fascynującą relacją o stupięćdziesięcioletnim ścieraniu się chrześcijańskiej ortodoksji z radykalną wiarą religijną, które przybrało formę walki politycznej, polemiki ideowej, kampanii kaznodziejskich, a wreszcie okrutnej krucjaty zbrojnej w Langwedocji oraz metodycznych śledztw inkwizycji. Autor prezentuje wnikliwie...
Czytaj więcej
Książka jest syntezą ukazującą proces kształtowania się państw i społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, włączania się ich do kręgu cywilizacyjnego "chrześcijańskiego Zachodu", jak wówczas mówiono. Dotyczy zwłaszcza ostatnich stuleci średniowiecza - czasów głębokich przekształceń, budowania podstaw i rozkwitu kultur narodowych. Wiele miejsca poświęca autor przemianom na wsi, roli klasztorów i uniwersytetów, a także tworzącej się wówczas samorządności miejskiej. Szeroko omawia również znaczenie ...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: