Najciekawsze recenzje
Recenzje
Dostępność książki: X
Polecają X

Konkurs na najlepszą recenzję dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Autor: Wiadomości

Data dodania: 2018-10-10 09:41

Księgarnia TAK Czytam organizuje konkurs na najlepszą recenzję dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozmowy o czytanych książkach, do dzielenia się opiniamii i dyskutowania o literaturze.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz ogólnopolskiego. Uczniowie przygotowują recenzję i oddają do oceny nauczycielowi, nauczyciel wybiera jedną lub dwie najlepsze recenzje z każdej klasy. Uczniowie, którzy napisali recenzję, powinni zostać nagrodzeni (ocena bardzo dobra z języka polskiego), a każdy z laureatów powinien zostać specjalnie wyróżniony (ocena celująca z języka polskiego).
Wybrane najlepsze recenzje powinny zostać przesłane do organizatora konkursu.
W konkursie ogólnopolskim recenzje będą oceniane przez recenzentów książek (blogerów zajmujących się recenzowaniem książek).
W etapie ogólnopolskim zostaną wybrane najlepsze recenzje, które otrzymają nagrody:
indywidualną – dla autora najlepszej recenzji – oraz dla biblioteki, której czytelnikiem jest nagradzany autor.

Nagrodami będą książki znajdujące się w asortymencie księgarni TAK Czytam.

Terminy:
I etap (szkolny):
24.IX–09.XI. Napisanie prac przez uczniów i przekazanie nauczycielom języka polskiego.
12.XI–20.XI Wybranie przez nauczycieli najlepszych recenzji, poinformowanie uczniów o dokonanym wyborze, zamieszczenie recenzji w gazetce szkolnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zebranie wszystkich napisanych recenzji i złożenie w formie książki dostępnej w bibliotece.
20.XI 22.XI. Przesłanie najlepszych prac do organizatora konkursu drogą mailową.
II etap:
23.XI–8.XII – wybranie spośród zgłoszonych prac najlepszych recenzji.
21.XII – poinformowanie laureatów o wygranej, opublikowanie wyników.

Pełen regulamin znajduje się TUTAJ.

Jeśli znacie jakichś uczniów, koniecznie zachęćcie ich do udziału w konkursie! :)

Podziel się:

komentarzy: 0

Dodaj komentarz