Dodany: 2017-12-15 21:55|Autor:

Książka: Strofy kobiet o kobietach
Bacewicz Wanda, Bartus Maria, Benka Urszula Małgorzata, Berowska Marta, Białous-Drescher Ewa (Białous Ewa), Bieżańska Małgorzata, Bocian Marianna, Bogucka-Ślaska Ewa, Borkowska Maria, Buczkówna Mieczysława, Czerkawska Maria, Chróścielewska Dorota, Danielewska Łucja, Drużbacka Elżbieta, Ferenc Teresa, Godlewska Krystyna, Morstin-Górska Maria, Grodzieńska Wanda, Handzlik Wanda, Hartwig Julia, Hillar Małgorzata, Iłłakowiczówna Kazimiera (Iłłakowicz I. K.), Jabłońska Anna, Jakubowska Genowefa, Józefacka Maria Emilia, Kamieńska Anna, Karczewska Wanda, Kapuścińska Salomea, Kasterska Maria, Klein Bogumiła, Kmicic Barbara, Komorowska Helena, Konopnicka Maria, Kozioł Urszula, Krawczyk Barbara, Kulmowa Joanna, Latawiec Bogusława, Lipska Ewa, Machnik Maria, Markowa Anna, Naborowska Aleksandra, Nowak Alina, Nowobielska Hanka (właśc. Fiutowska Janina), Ostrowska Bronisława, Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Poświatowska Halina, Duchińska Seweryna (Pruszakowa z Żochowskich Seweryna; pseud. S. z Ż. D.), Rodowska Krystyna, Rosenstein Erna, Rydzewska Nina (Rydzewska-Baytugan Nina), Sadowska Barbara, Salamon Joanna, Saul-Kawka Danuta, Szlaga Krystyna, Socha-Lisowska Teresa, Stachowska Jolanta, Szczepańska Nora, Szymborska Wisława, Świrszczyńska Anna, Trzeszczkowska Zofia, Tyrankiewicz Jadwiga, Wolska Maryla, Zawistowska Kazimiera, Zieleńczyk Wanda, Zientara-Malewska Maria, Żmichowska Narcyza
Notę wprowadził(a): dot59Opiekun BiblioNETki

zawartość zbioru


– Wanda Bacewicz: Opiekunka kwiatów
– Maria Bartus: Aktorka
– Urszula Małgorzata Benka: Viva la muerte
– Marta Berowska: Walcząca
– Ewa Białous-Drescher: Pieśń gorzka
– Ewa Białous-Drescher: Zabieg
– Ewa Białous-Drescher: Poetki
– Ewa Białous-Drescher: Trzy Maryje
– Małgorzata Bieżańska: Wypolerowany kamień
– Marianna Bocian: *** [Jeszcze w tym mieście...]
– Marianna Bocian: Narastanie
– Ewa Bogucka-Ślaska: Wóz siana
– Maria Borkowska: *** [Moja matka ma małe oczy...]
– Maria Borkowska: *** [No więc niosę ten szczypiorek włoszczyznę...]
– Mieczysława Buczkówna: Ikona z Sanoka
– Mieczysława Buczkówna: Matka z motylem
– Maria Czerkawska: Praczka
– Maria Czerkawska: Prządka
– Dorota Chróścielewska: Portret dziewczyny z różą
– Łucja Danielewska: Matka
– Łucja Danielewska: Kardiologia [IV w górę]
– Elżbieta Drużbacka: *** [Niech miłość ogień przyzwoity wróci...] (fragment)
– Teresa Ferenc: Rodzone dzieci
– Teresa Ferenc: Matka drewniana
– Krystyna Godlewska: Kołysanka
– Krystyna Godlewska: Córce
– Krystyna Godlewska: Pragnienie
– Krystyna Godlewska: *** [Nie dlatego że morza są dalekie...]
– Maria Morstin-Górska: Sen
– Wanda Grodzieńska: Hanka Sawicka (fragment)
– Wanda Handzlik: Erotyk
– Wanda Handzlik: Ballada
– Julia Hartwig: Skruszona
– Julia Hartwig: Co wyczytać można z twarzy dziecka
– Julia Hartwig: *** [W jej kruchym ciele z fajansu...]
– Julia Hartwig: *** [Zaczekajcie, staruszki...]
– Małgorzata Hillar: Karmiąca
– Małgorzata Hillar:Moja matka
– Małgorzata Hillar:Ballada o cudzie
– Małgorzata Hillar:Ballada o dziewannie
– Małgorzata Hillar:Eurydyka
– Małgorzata Hillar:Wieża cierpliwości
– Małgorzata Hillar:Pompea
– Kazimiera Iłłakowiczówna: Dziewczynka
– Kazimiera Iłłakowiczówna: O Matce Boskiej
– Kazimiera Iłłakowiczówna: Nierządnica Rahab
– Kazimiera Iłłakowiczówna: Ciernie i chwasty
– Kazimiera Iłłakowiczówna: Kwaterunki
– Kazimiera Iłłakowiczówna: Czarownica
– Kazimiera Iłłakowiczówna: Ruth
– Anna Jabłońska: Matce
– Anna Jabłońska: *** [a taka byłam zaszczuta...]
– Genowefa Jakubowska: Narodzić się
– Maria Józefacka: Wiersz laurowy
– Maria Józefacka: Czarna Elektra
– Anna Kamieńska: *** [Zaśnij w kropli bursztynowej...]
– Anna Kamieńska: Księga
– Anna Kamieńska: *** [Modliła się śmiertelnym ciałem...]
– Anna Kamieńska: Żony Putyfarowe
– Anna Kamieńska: Adam i Ewa
– Anna Kamieńska: *** [Kiedy odchodzą wielcy...]
– Anna Kamieńska: Wariatka
– Anna Kamieńska: Na pytanie, jak się ubieram na wiosnę
– Anna Kamieńska: Twarz pięknej
– Wanda Karczewska: Poranek z dziewczynką
– Salomea Kapuścińska: *** [Gdy za oknem rdzewieje wiatr...]
– Maria Kasterska: Noli me tangere
– Bogumiła Klein: Babcia
– Barbara Kmicic: Kołysanka
– Helena Komorowska: Starość
– Maria Konopnicka: "Non dolet"
– Maria Konopnicka: Chłopskie serce (fragment)
– Maria Konopnicka: Siedzę u proga
– Maria Konopnicka: Idzie cichy wiatr przez pole
– Urszula Kozioł: Łowy na oblubienice
– Urszula Kozioł: Łuskanie grochu
– Urszula Kozioł: O samej sobie do potomności (fragment)
– Urszula Kozioł: Larum
– Barbara Krawczyk: Zanim zasnę
– Joanna Kulmowa: Ofelia
– Bogusława Latawiec: Samotność
– Bogusława Latawiec: Drewniana Judith
– Ewa Lipska: Mała dziewczynka podglądająca naród
– Ewa Lipska: Znak zapytania
– Ewa Lipska: Lęk
– Ewa Lipska: Z dziennika [wtorek]
– Ewa Lipska: Zakonnica
– Maria Machnik: Maria
– Anna Markowa: Matka wiosenna
– Aleksandra Naborowska: *** [Dzieci moje dzieci...]
– Alina Nowak: Oratorium oświęcimskie (fragment)
– Hanka Nowobielska: Pastorałka
– Hanka Nowobielska: Kukułecka
– Bronisława Ostrowska: *** [Gdyby nie to, że jest roześmianą dziewczyną...]
– Bronisława Ostrowska: *** [Wróż sobie, wróż...]
– Bronisława Ostrowska: *** [Nie bój się mnie...]
– Bronisława Ostrowska: *** [Nie pracuję, o Panie...]
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Ja
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Zwykłe matczysko
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Róże dla Safony [II]
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Kwitnąca dziewczyna
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Branka
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Szkicownik poetycki [IV]
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Wiersze wigilijne
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Zazdrość
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Kobieta-Ikar
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Starość
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: La Precieuse
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Spalone rękopisy
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Topielice
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Róże dla Safony [VI]
– Halina Poświatowska: Dziewczynka na obrazku tęskni
– Halina Poświatowska: *** [czekałam długo...]
– Halina Poświatowska: *** [Miłosierni byli Scytowie...]
– Halina Poświatowska: *** [Nie rzuca się kobiet...]
– Halina Poświatowska: *** [Brzuch tej kobiety...]
– Halina Poświatowska: Maj
– Halina Poświatowska: *** [Saskia...]
– Halina Poświatowska: Berenika
– Halina Poświatowska: *** [Halina Poświatowska to jest podobno człowiek...]
– Seweryna z Żochowskich Pruszakowa: Do Polek (fragment VI)
– Krystyna Rodowska: Listy do moich sióstr
– Erna Rosenstein: Bezdomna
– Erna Rosenstein: Skała
– Erna Rosenstein: Gdyby
– Nina Rydzewska: Madonna nędzarzy
– Barbara Sadowska: Do nieutulonej nieudolnej jak w każdym żywym bólu
– Joanna Salamon: Mama
– Joanna Salamon: Medytacja o kobiecie z motylem
– Joanna Salamon: Dowód
– Danuta Saul-Kawka: Matce
– Danuta Saul-Kawka: Tej która pcha mój wózek
– Krystyna Szlaga: Zwątpienie
– Teresa Socha-Lisowska: Małe księżniczki
– Teresa Socha-Lisowska: Niewiele pocieszający list
– Teresa Socha-Lisowska: Nic nie jest bardziej smutne
– Jolanta Stachowska: Jak zjeść gruszkę
– Jolanta Stachowska: Ocalić od przebaczenia
– Nora Szczepańska: Amfora
– Wisława Szymborska: Chwila w Troi
– Wisława Szymborska: Urodzony
– Wisława Szymborska: Reszta
– Wisława Szymborska: Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej
– Wisława Szymborska: Znieruchomienie
– Wisława Szymborska: Hania
– Wisława Szymborska: W przytułku
– Wisława Szymborska: Ścięcie
– Wisława Szymborska: Kobiety Rubensa
– Wisława Szymborska: Monolog dla Kasandry
– Wisława Szymborska: Portret kobiecy
– Anna Świrszczyńska: Samica i samiec
– Anna Świrszczyńska: Jak głupi pies
– Anna Świrszczyńska: Odwaga
– Anna Świrszczyńska: Zgrzebło z żelaza
– Anna Świrszczyńska: Taniec mordu
– Anna Świrszczyńska: Pieśń kobiet o manioku
– Anna Świrszczyńska: Życiorys wiejskiej baby
– Anna Świrszczyńska: Bili batem
– Anna Świrszczyńska: Żniwiarka
– Anna Świrszczyńska: Młode żony mojego męża
– Anna Świrszczyńska: Dwie baby
– Anna Świrszczyńska: Jestem baba
– Anna Świrszczyńska: Siwowłosa Ofelia
– Anna Świrszczyńska: Położna
– Zofia Trzeszczkowska: Nie chcę
– Jadwiga Tyrankiewicz: *** [Płonie we mnie świat...]
– Maryla Wolska: Dusza moja
– Maryla Wolska: Przez złoty las
– Kazimiera Zawistowska: Pompadour
– Kazimiera Zawistowska: Dla Marii J.
– Kazimiera Zawistowska: Dla J.B.
– Kazimiera Zawistowska: Mniszki
– Kazimiera Zawistowska: Epitaphium
– Wanda Zieleńczyk: Piosenka siostry
– Maria Zientara-Malewska: Prządki warmińskie
– Narcyza Żmichowska: Miłość kobiety (fragment)

Krystyna Godlewska: Posłowie

[Iskry, 1984]

(c)Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyświetleń: 334
Dodaj komentarz
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: