Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.01.2024

Książka "Polscy Artyści Plastycy w Kanadzie 1939-1989" to efekt wieloletnich badań i poszukiwań autorki, dr Katarzyny Szrodt, mieszkającej w Montrealu. Stworzony na podstawie opracowania archiwów polonijnych, kanadyjskich i polskich, dotarcia do dokumentacji prywatnych i rozmów z artystami, fresk, pokazuje dokonania polskich artystów plastyków na emigracji w Kanadzie. Autorka ukazując losy trzech fal emigracji artystycznej do Kanady po 1939 roku: "fali emigracji wojennej", "fali emigracji PR...
Czytaj więcej

27.01.2024

Czytaj więcej

25.01.2024

Czytaj więcej

22.01.2024

 • Tytuł: Gustav Klimt
 • Autor: Nentwig Janina
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ilia
Album jest poświęcony życiu i twórczości Gustava Klimta - jednego z najbardziej wpływowych artystów przełomu XIX i XX wieku. Klimt, był współtwórcą Secesji Wiedeńskiej - nurtu obejmującego malarstwo, architekturę, sztukę użytkową oraz projektowanie mebli. Na ponad 200 stronach zebrano prace artysty. I te najbardziej znane, jak "Pocałunek" i te rzadko spotykane, ukazując rozwój drogi artystycznej Klimta. Klimt, the most controversial artist of his time, enjoys incomparable popularity to d...
Czytaj więcej

19.01.2024

 • Tytuł: Człowiek, miłość i muzyka
 • Autor: Floros Constantin
 • Tłumacz: Trzęsiok Marcin
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2022
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Marylek
Constantin Floros jest jednym z pionierów przezwyciężenia formalistycznego paradygmatu analizy muzycznej. Stworzył teoretyczne podwaliny "muzycznej egzegetyki" i przedstawił interpretacje, które trwale zmieniły obraz muzyki XIX i XX wieku. W książce "Człowiek, miłość i muzyka", stanowiącej jego naukowe i życiowe credo, Floros przywraca zmarginalizowane w XX wieku humanistyczne aspekty muzyki. Wychodząc od pytania o znaczenie muzyki w ogóle, rozprawia się z przestarzałymi wyobrażeniami, takimi...
Czytaj więcej

17.01.2024

"Książka »Uwierzyć w niemożliwe« jest tekstem hybrydycznym. Pozornie otrzymujemy klasyczne omówienie »życia i twórczości« jednej z najwybitniejszych polskich witrażystek, Teresy Marii Reklewskiej. Jednak nawet pobieżna lektura sprawia, że dzięki niemu zaczynamy stopniowo wnikać w tajemniczy i fascynujący świat wielowiekowej tradycji witraży i witrażownictwa jako odrębnej dziedziny rzemiosła oraz w sferę sacrum, dla której witraż jest jedynie pośrednim, ale bardzo istotnym medium. Rozległa wie...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Wiele wskazuje na to, że wypracowane w teatrze techniki pracy nad rolą, w tym wszelkie sposoby kontrolowania tremy, pracy nad ciałem i głosem jako narzędziami służącymi do przekazywania uczuć, myśli, idei i pragnień, mogą stać się doskonalszym i pełniejszym sposobem komunikacji, nie tylko w ramach wykreowanej przez sztukę rzeczywistości, ale także w realnym życiu. Sposoby, jakich na scenie używa aktor, nie różnią się zasadniczo od tych, którymi posługujemy się na co dzień, a życie społeczne daje...
Czytaj więcej

16.01.2024

Czytaj więcej

15.01.2024

Czytaj więcej

14.01.2024

Leksykon zawiera 565 haseł podzielonych na siedem pokoleń, a w ramach każdego pokolenia dalej na aktorów i aktorki. Data urodzenia jest podstawowym, ale nie jednym, kryterium decydującym o przydziale do danej grupy pokoleniowej. Każde hasło składa się z trzech zasadniczych części: z informacji biograficznych, z informacji filmowych oraz z wybiórczej filmografii. [Agencja Producentów Filmowych, 2006]
Czytaj więcej
 • Tytuł: Teatr kabuki: Kwiat Edo
 • Autor: Rutkowska Iga
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: rozprawa naukowa / zbiór rozpraw
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): KenShin
Czytaj więcej
Ta książka to podręcznik dla tych, którzy scenariusze piszą, tych, co starannie je czytają oraz tych, którzy je realizują. Powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy twórczej i edukacyjnej, przełamującej granice pomiędzy warsztatem filmowca i psychologa. Scenarzysta, reżyser, script doctor czy kreatywny producent otrzymują nowe praktyczne narzędzia do pracy z opowiadaniem filmowym, których centralnym elementem jest zjawisko przemiany - jedno z fundamentalnych pojęć scenopisarskich i ...
Czytaj więcej

10.01.2024

Czytaj więcej
 • Tytuł: Ludowe zdobnictwo podlaskich domów
 • Autor: Szewczyk Jarosław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2022
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej
Czytaj więcej

06.01.2024

 • Tytuł: Rysunki i akwarele
 • Autor: Berezowska Maja
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: zeszyt / album
 • Rok pierwszego wydania: 1958
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Ipecacuana
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: