Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.01.2024

"Wojna ma różne oblicza. Człowiek dążący do podbojów, pragnący zapanować nad światem, pełen niczym niezaspokojonej chęci posiadania, stojąc nad brzegiem każdego morza, zawsze zdawał sobie sprawę z kruchości swojej władzy. Patrząc na siłę morskich fal nachodzących ku brzegom lądu z niezłamaną mocą, rozumiał, że panowanie nad morskimi odmętami nie będzie mu dane raz na zawsze. Nad morskimi odmętami zapanować się nie da, pozostają one wolne i to niezależnie od tego, jak wielkie siły człowiek zdoła ...
Czytaj więcej
Już czwarty raz ludzie nauki reprezentujący różne dziedziny badania, a zajmujący się ludami Morza Bałtyckiego spotkali się w dniach od 1 do 3 sierpnia 2008 roku na Wolinie, by równolegle z miłośnikami kultury dawnych Słowian i Wikingów pochylić się nad kolejnymi tematami. - Jak Bolesław Chrobry sfinansował Zjazd Gnieźnieński? - Norweski wielorybnik - Miejsce Wikingów w gospodarce wczesnośredniowiecznej Europy - Uprawa zbóż i zbiorowiska polne we wczesnym średniowieczu - Czynności domowe w...
Czytaj więcej
"Życie człowieka obraca się wokół idei, wielkich zamierzeń, doskonałości ludzkiej myśli. Nie istnieje ono jednak bez zapewnienia podstawowych warunków dla wszelkiej egzystencji. Gospodarka, jej rola i znaczenie często umykają poznaniu historycznemu. Może dlatego, że dokonania gospodarcze nie są tak widowiskowe jak wielkie bitwy czy też spory polityczne. Umykają w szarości codziennego wysiłku, powoli budującego pomyślność współczesnych i przyszłych pokoleń. Tymczasem bez tego wysiłku nie byłoby c...
Czytaj więcej
Franciszka Urszula z Wiśniowieckich Radziwiłłowa jest w polskiej historii postacią wyjątkową. Była jedną z pierwszych, a z pewnością najbardziej znaną polską dramatopisarką i poetką późnego baroku. Urodzona w wielkim rodzie magnackim, który swoją potęgę wzniósł na ziemiom ukrainnych, związana małżeństwem, a prawdopodobnie i wielką miłością z przedstawicielem jednego z największych litewskich rodów magnackich, stała się symbolem nowoczesności w Rzeczypospolitej pogrążonej w cieniach nocy saskiej....
Czytaj więcej
Tuż za polsko-ukraińską granicą przecinającą Bieszczady zaczyna się Bojkowszczyzna - obszar etnograficzny górali ukraińskich, zwanych w przeszłości Bojkami, ale także Rusynami, Werchowyńcami. Zamieszkiwali oni także część Bieszczadów polskich, skąd w latach 1945-1947 zostali wysiedleni na tereny ZSRR oraz ziemie zachodnie i północne Polski. Prowadząc badania po ukraińskiej stronie granicy, w rejonie turczańskim, mieliśmy możliwość obcowania nie tylko z zachowywaną tam w widocznej mierze ciąg...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
  • Tytuł: Jerozolima: Nowa biografia starego miasta
  • Autor: Teller Matthew
  • Tłumacz: -
  • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
  • Gatunek: historia
  • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
  • Język oryginalny: angielski
  • Rok pierwszego wydania: 2022
  • Rok pierwszego wydania polskiego: 2024
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Poza głównym szlakiem, z dala od hałaśliwego tłumu zwiedzających, którzy pielgrzymują do najważniejszych punktów kultu religijnego, odnaleźć można to, co tak naprawdę jest jądrem Jerozolimy. Esencją miasta przesiąkniętego historią i naznaczonego skomplikowaną teraźniejszością. Matthew Teller w swojej biografii tego miejsca przedstawia palestyńskie i żydowskie społeczności Starego Miasta, zwraca uwagę na jego indyjskie i afrykańskie wspólnoty, na kulturę grecką, ormiańską i syryjską, a także u...
Czytaj więcej
Niniejsza publikacja, to nie tylko edycja kompletnego materiału źródłowego, ale również szerokie jego opracowanie. Zarysowany został zakres zadań i kompetencji Wojska Polskiego w latach dwudziestych XX wieku w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego, który wprowadza Czytelnika w całość problematyki, wskazując jednocześnie na kluczowe problemy, jakie towarzyszyły II Rzeczypospolitej w omawianym zakresie. Sam zespół został omówiony, a więc wskazano na najczęściej pojawiające się w nim zagadnienia, jed...
Czytaj więcej

30.01.2024

Oddawany do rąk Czytelników najnowszy tom "Studiów Wolińskich" to efekt naukowej pracy wielu niezwykłych ludzi, którzy poświęcili nie tylko swój czas, wiedzę i umiejętności, ale także wakacyjne dni, by przyjechać do grodu nad Bałtykiem i nie tylko wykładać, przedstawiać swoje poglądy, ale ponadto rozmawiać i dyskutować. Oddajemy dziś jako redaktorzy efekt tamtego, letniego spotkania. [Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020]
Czytaj więcej
Książka jest poświęcona życiu i twórczości fotografa Abdona Korzona (1824 - po 1874), zaprezentowanych na szerokim tle historycznym. Dzięki takiej konstrukcji staje się także przewodnikiem historycznym po Wilnie połowy XIX wieku, a także historią powstania styczniowego na Wileńszczyźnie. Poszerzając wiedzę historyczną o wczesnej fotografii na Litwie Dainius Junevičius ukazuje zarazem sytuację społeczną i kulturową Litwy w czasie i po powstaniu styczniowym, ale także Paryż emigrantów polistopadow...
Czytaj więcej
Powstanie kozackie 1638 roku, było ostatnim wystąpieniem tej społeczności przed czasami "złotego pokoju" i późniejszego powstania Bohdana Chmielnic­kiego. Prezentowany rękopis po­święcony temu wystąpieniu Kozaków, powstał w 1924 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Antoni Sta­nisław Łu­kaszewski napisał swoją monografię powstania kozackiego 1638 roku pod opieką naukową profesora Stanisława Zakrzewskiego. Jego rozprawa doczekała się krytycznej i dogłębnej recenzji wewnętrznej, która t...
Czytaj więcej
Pojęcie Kozaczyzna w Polsce jednoznacznie wiąże się z Ukrainą i Kozakami zamieszkującymi nad Dnieprem. Historia Kozaczyzny dońskiej rzadko pojawia się w polskiej historiografii. Nie wiąże się bezpośrednio z dziejami państwa polsko-litewskiego, dlatego nie­zbyt często jest obiektem zainteresowania polskich historyków. Odnaleziony w lwowskim archiwum rękopis pracy doktorskiej Jana Okołota, powstał na Uniwersytecie Wiedeńskim i został tam obroniony w 1922 roku. Prezentowana wersja, pow­s­ta­ła ...
Czytaj więcej
W dotychczasowej historiografi brakuje jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego magnateria ukrainna nie udzieliła dostatecznej pomocy Mikołajowi Potockiemu. Wśród pytań znajduje się także dotyczące postaw szlachty wobec buntu kozackiego i to nie tylko w momencie jego wybuchu, ale również po pierwszych jego sukcesach, czy też w następnych już miesiącach, po haniebnej ucieczce spod Piławiec, i dość upokarzającego odwrotu części sił z Lwowa, w głąb ziem koronnych. Dotąd nie był to główny kierunek badawcz...
Czytaj więcej

29.01.2024

Paweł Tetera należy do grona najwybitniejszych hetmanów kozackich w dziejach. Należał do grona starszyzny kozackiej, która wytworzyła się w otoczeniu Bohdana Chmielnickiego. Blisko związany z Jerzym Chmielnickim i Janem Wyhowskim, chciał być kontynuatorem ich koncepcji politycznych. Szukał zbliżenia z Rzeczypospolitą, obawiając się rosnącej roli i znaczenia Państwa Moskiewskiego. Przyszło mu władać Kozaczyzną w czasach rozpadu tejże społeczności. Nie udało mu się jej ponownie zjednoczyć. W efekc...
Czytaj więcej
Patrykozy - dziś wieś w województwie mazowieckim, z niewiele ponad dwustoma mieszkańcami. Na pierwszy rzut oka - zwykła, mało wyróżniająca się miejscowość polskiej ściany wschodniej. No właśnie, na pierwszy rzut oka… Zadbana i uporządkowana wieś w gminie Bielany, w powiecie sokołowskim - oddalona jest od Warszawy o 105 km. Dużo to i mało zarazem. W Patrykozach znajduje się jednak budynek unikatowy na skalę ogólnopolską - rzadko spotykany nawet w tej części Europy. Jest nim pałac wybudowany na...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Najpewniejszą rzeczą w życiu każdego człowieka jest to, że kiedyś przyjdzie na niego czas i umrze. […] Śmierć drugiego człowieka odciska piętno na jego bliskich. Wpływa na twórców, artystów, marzycieli. Widać to na nagrobkach, w epitafiach, sonetach, wierszach, relacjach i powieściach, a także w kronikach, pamiętnikach i dziennikach, które odnotowywały śmierć znaczniejszych osób w państwie, czy też najbliższych osoby piszącej. Najwięcej chyba śmierci przynoszą wojny i epidemie, które przetaczał...
Czytaj więcej
"...Bałtyk jest tym miejscem w Europie, które jak żadne inne skupiało na swych wybrzeżach ludy o tak dużym zróżnicowaniu kulturowym. Samo śledzenie ich przemian jest dla badacza zajęciem fascynującym. Lecz jak się zdaje jeszcze bardziej intrygującym jest stwierdzenie, że przez wieki kultury te na swój sposób wymieszały się". Z wprowadzenia Zbigniewa Pilarczyka Książka stanowi zbiór studiów na temat kultury ludów bałtyckich, zarówno materialnej jak i duchowej. Niniejszy tom I obejmuje okr...
Czytaj więcej
Historia jest tym ciekawsza, im bardziej pozwala na poznawanie nowych światów, na odbywanie kolejnych wypraw w nieznane. Taką wyprawą co roku stają się spotkania naukowców i odtwórców na Wolinie. Tam zderzają się dwa światy - tych, którzy przedzierają się poprzez mroki przeszłości na kartach źródeł i tych, którzy tę przeszłość chcą przywrócić, poczuć i zobaczyć zmaterializowaną. Pojęcie kultury w dziejach człowieka okazało się nie tylko szerokie; pozwala na pokazanie szerokiego zakresu życia ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Powstanie kozackie pod przywództwem Krzysztofa Kosińskiego, nie doczekało się do tej chwili w polskiej historiografii kompleksowego opracowania w postaci monografii. W drugiej połowie lat 20. XX wieku, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie powstała rozprawa naukowa autorstwa Teodora Zagalaka, która temat ten podejmowała. Nigdy nie ukazała się drukiem, toteż ten nieznany dotąd rękopis, odnaleziony po niemal 100 latach, pozostaje nie tylko świadectwem dokonań szkoły lwowskiej, ale także ważny...
Czytaj więcej
100-lecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie staje się okazją do wspomnienia tych wyjątkowych chwil, dzięki którym odrodziła się Niepodległa Rzeczpospolita. W tym samym czasie odradzała się także Polska Marynarka Wojenna. Jej 100-lecie obchodzić będziemy w tym roku równie uroczyście, jak odzyskanie wolnego państwa. Polska swoje losy bowiem związała z Morzem Bałtyckim. Czasami słabiej, czasami mocniej, ale zawsze ku temu morzu dążyła. Nie zawsze potrafiła wykorzystać posiadany brzeg ...
Czytaj więcej
"Dzieje świata są historią kobiet i mężczyzn, choć ta pisana bardziej jednak jest historią mężczyzn. Kobiety, jak w życiu, przez wieki pozostawały w cieniu, zakulisowo wpływając na losy świata, delikatniej i często inteligentniej przyczyniając się do zmian. To ich przebywanie w cieniu powodowało, że także na kartach książek, które ten świat próbują wyrwać z mroków zapomnienia, często pozostają gdzieś w oddali prowadzonych narracji. Z rzadka jedynie przebijają się w przysłowiowe światła reflektor...
Czytaj więcej
Autor prezentuje wyniki swoich badań i poszukiwań na temat wojny w Wietnamie. Czy wojna ta była warta życia milionów ludzi? Czy rola Wietnamu była tak istotna w polityce międzynarodowej? Czy wietnamski komunizm był faktycznie nierozerwalnie związany z ZSRR i ChRL? Autor dążył do udzielenia odpowiedzi na te pytania a także próbował pokazać własny punkt widzenia. [Wydawnictwo DiG, 2005]
Czytaj więcej

28.01.2024

Hetman wielki koronny Mikołaj Potocki jest jedną z tych postaci, które pomimo upływu lat nadal budzą skrajne emocje. Przez długi czas przypuszczano, że był to wódz pozbawiony historycznego ujęcia swojej biografii. O tej powstałej w 1927 roku, autorstwa Franciszka Owadiuka, nikt nie wiedział. Odnaleziony po blisko 100 latach rękopis rozprawy doktorskiej tego historyka jest niekompletny i częściowo zniszczony przez "archiwistów" sowieckich, ale daje szan­­sę na włączenie tego tekstu do dorobku pol...
Czytaj więcej
We współczesnej historiografii dzieje stanu chłopskiego w okresie przeduwłaszczeniowym, a także późniejszym, rzadko stają się tematem publikacji. Autor prezentowaną książką stara się przełamać ten schemat. Okres Księstwa Warszawskiego jest szczególnie ciekawy jeżeli chodzi o historię społeczną Polski, ponieważ za sprawą konstytucji z 22 lipca 1807 roku, nadanej przez Napoleona nowo powstałemu państwu, zniesiono na jego obszarze poddaństwo chłopów i wprowadzono zasadę równości wobec prawa dla wsz...
Czytaj więcej
Rękopis Bohdana Murija, poświęcony ostatnim latom życia byłego hetmana kozackiego Jana Wyhowskiego, ukończony został w 1931 roku. Zarejestrowano go pod pozycją Lp. 123/31, 4 lipca 1931 roku. Było to ukoronowanie prac badawczych młodego historyka, ucznia profesora Stanisława Zakrzewskiego. Rękopis rozprawy doktorskiej Bohdana Murija sporządzony jest wyraźnym pismem, za pomocą długopisu, którego tusz mimo u pływu blisko stu lat nie wyblakł. Tekst pozyskany został w wyniku kwerendy archiwalnej w 20...
Czytaj więcej
Postać Stefana Szolc Rogozińskiego znana jest we współczesnej literaturze z jego wielu wcieleń. Zainteresowani tematyką znają kaliszanina jako: podróżnika, pisarza, etnografa, żeglarza, prekursora polskiej afrykanistyki, alpinistę, świeckiego inicjatora działalności misyjnej, gorącego patriotę - jednak Rogoziński wciąż pozostaje niemal zupełnie nieznany jako plantator. Autor tej monografii, chcąc wypełnić biograficzną lukę w życiorysie słynnego podróżnika (którego zwłoki ekshumowane we Francji, ...
Czytaj więcej
318 Dywizjon Myśliwski Rozpoznawczy został utworzony Rozkazem Inspektoratu Lotnictwa [L. Dz. 598/TJ/Org/43] z dnia 20 marca 1943 roku. Zadanie dywizjonu: współpraca na polu bitwy z jednostkami Wojska Polskiego tworzącymi się na Bliskim Wschodzie. Skład dywizjonu: dwie eskadry po 9 samolotów myśliwskich, eskadra techniczna; sekcje: uzbrojenia, samochodowa, łączności, fotograficzna, przeciwgazowa, pożarowa i łącznikowa; kancelaria dywizjonu, izba chorych, posterunek policji [żandarmerii], trzy ka...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: