Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

29.09.2023

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.09.2023

Tematem przewodnim książki jest współczesna cywilizacja Japonii, czasy w których doszło do zmiany starych struktur i budowy nowych. Główny nurt rozważań ma charakter politologiczny i dotyczy władzy, państwa i polityki, to znaczy zdobywania i sprawowania rządów, organizacji społeczeństwa, tworzenia nowego prawa, partii politycznych, kształtowania relacji międzyklasowych i międzynarodowych. W zakres analizy wchodzą również konflikty i wojny, przemiany gospodarcze oraz finansowe. Jest to swego rodz...
Czytaj więcej

26.09.2023

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.09.2023

Profesjonalnie przygotowana przez niemiecką badaczkę praca poświęcona została formom organizacyjnym i roli kultu Piłsudskiego w II Rzeczypospolitej. Przedstawia najistotniejsze jego aspekty i upowszechnienie, znaczenie dla społeczeństwa polskiego i Polonii za granicą, prezentuje wreszcie najważniejsze funkcje kultu z punktu widzenia potrzeb i interesów obozu rządzącego. Praca stanowi też ważny przyczynek do badań nad znaczeniem kultu marszałka dla polskiej świadomości narodowej i historycznej w ...
Czytaj więcej

18.09.2023

  • Tytuł: Ocalali: Żydzi polscy po Zagładzie
  • Autor: Kichelewski Audrey
  • Tłumacz: Marczewska Katarzyna, Krasicka Natalia
  • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
  • Gatunek: naukowa
  • Forma: monografia
  • Język oryginalny: francuski
  • Rok pierwszego wydania: 2018
  • Rok pierwszego wydania polskiego: 2021
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
Pierwsza monografia ukazująca się w języku polskim i prezentująca tak szeroko powojenne losy ocalałej z Zagłady społeczności żydowskiej w Polsce. Książka bazuje na obszernym materiale archiwalnym zgromadzonym podczas kwerend w kraju i za granicą (m.in. w Izraelu i we Francji). Autorka podjęła próbę całościowego ujęcia oraz odtworzenia historii i doświadczenia Żydów polskich w drugiej połowie XX wieku. [Żydowski Instytut Historyczny, 2021]
Czytaj więcej
Książka Ewy Koźmińskiej-Frejlak opisuje sposoby radzenia sobie z rzeczywistością po Zagładzie przez polskich Żydów ocalałych z Holokaustu - tych, którzy po wojnie zdecydowali się pozostać w kraju. Wykorzystując obszerny materiał źródłowy, często dotychczas nieprzywoływany przez badaczy (m.in. archiwa kościelne), sięgając po narzędzia socjologiczne, autorka szczegółowo analizuje takie praktyki asymilacyjne jak starania Żydów o konwersje na katolicyzm, podejmowane próby zmiany nazwiska oraz zawier...
Czytaj więcej

14.09.2023

Czytaj więcej

07.09.2023

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: