Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

24.11.2023

"Studium podejmuje jeden z najważniejszych tematów kultury polskiej ostatnich dwóch stuleci, czyli zderzenie polskości z rosyjskością, i aż zastanawiające jest, jak ten fundamentalny problem nierównomiernie się rozkłada na literaturoznawcze badanie poszczególnych tzw. okresów literackich. Autor ma rację, zaznaczając we »Wstępie«, ze problematyka polsko-rosyjska w badaniach historycznoliterackich nie znalazła dotychczas zadowalającego opracowania, co niniejsza praca stara się nadrobić. Od razu do...
Czytaj więcej
Autor książki podejmuje temat miejsca Żeromskiego w kulturze - nie tylko, ale również europejskiej. Publikacja została oparta na bardzo ciekawym pomyśle interpretacyjnym, polegającym na wgłębieniu się w tekst "Przedwiośnia", a zwłaszcza w treść jego ostatniej sceny. Wojciech Gruchała odczytuje ukryte tam treści i umiejscawia je w szeroko potraktowanym kontekście pozaliterackim. W ten sposób usiłuje dotrzeć do prawdy o pisarzu, by odpowiedzieć na pytanie: "Kim był Żeromski?". Wskazuje tym sam...
Czytaj więcej

23.11.2023

Seria wydawnicza: "Literatura i Pamięć" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Autor książki pokazuje, że kard. Stefana Wyszyńskiego należy włączać do grona pisarzy polskich. Jego pisarstwo jest dokumentem, świadectwem, ale również refleksją filozoficzną i religijną, medytacją, modlitwą, kazaniem. W publikacji pokreślono właśnie wielogatunkowość zapisów prymasa, a niejednokrotnie także ich pograniczność. Uwagę poświęcono też kwestiom językowym w piśmiennictwie prymasa. Książka pokazuje ...
Czytaj więcej

22.11.2023

Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem tematu wojny polsko-bolszewickiej w naszym piśmiennictwie. W publikacji omówione zostały najważniejsze dzieła poświęcone tej problematyce, od Stefana Żeromskiego przez Stanisława Rembeka i Józefa Mackiewicza, na Wiesławie Helaku kończąc. Przypominano też wiele, często znakomitych, tekstów, które zostały skazane na zapomnienie w czasach PRL. [Instytut Pamięci Narodowej, 2020]
Czytaj więcej
"Książka »Dzieje najnowsze w literaturze polskiej« świetnie wypełni swą podstawową funkcję: z pożytkiem sięgną po nią nauczyciele, którzy będą poszukiwać inspiracji, jak najlepiej poprowadzić lekcję o książkach dotąd w praktyce edukacyjnej nieobecnych. Poloniści zaczerpną także z zamieszczonych w zbiorze szkiców wiele wzorów lektury - odpowiedzialnej, dociekliwej, odkrywczej. W szerszym planie książka ta może uzmysłowić, jak intrygującą przygodą intelektualną i duchową może być szkolna lektura w...
Czytaj więcej

21.11.2023

Książka zaprasza do odbycia podróży romantycznej wraz z dziewiętnastowiecznymi wojażerami. Wprowadza w niezwykły świat romantycznych podróży i ich zapisów, które sytuują się na pograniczu literatury pięknej i literatury faktu. Będą to więc diariusze, pamiętniki, wspomnienia z podróży, listy i szkice podróżnicze. Doświadczenie podróży w odniesieniu do kategorii polskości i obcości pozwala zarówno w wędrówkach "po ziemi naszej", jak i w zagranicznych wojażach i przymusowych zsyłkach dostrzec b...
Czytaj więcej
"Książka Wojciecha Kudyby jest całościowym ujęciem poezji Jana Polkowskiego, ukazanej jako wybitne osiągnięcie artystyczne, będące dziełem sztuki, a zarazem przejmującym zapisem świadka historii. Polkowski okazuje się poetą, który potrafi poddać analizie i refleksji los nie tylko swój, lecz także wspólnot, do których przynależy: rodziny i narodu. Kudyba kompetentnie i przekonująco, a nierzadko odkrywczo pokazuje, że doświadczenie historyczne modeluje kształt tej poezji tematycznie i artystycznie...
Czytaj więcej
Seria wydawnicza "Literatura i Pamięć" prezentuje, przypomina i ukazuje w nowym świetle wybitne dzieła i twórców literatury polskiej na tle ich związku z losami narodu i społeczeństwa. Literatura polska zawsze, od epoki zaborów aż do czasów nam najbliższych, rozwijała się w ścisłym związku z dziejami narodu w kraju, na emigracji, na zesłaniach, w różnych obiegach wydawniczych. Ambicją serii "Literatura i Pamięć" jest scalanie tego obrazu, ukazywanie szerokiemu gronu czytelników najwybitniejszych...
Czytaj więcej

18.11.2023

Czytaj więcej

17.11.2023

"Kraina zapomnianych przodków" to bez dwóch zdań kolejna fundamentalna dla badań historii polskiego komiksu pozycja w dorobku Adama Ruska. Lektura tej książki jest niezwykle ciekawą podróżą do czasów, gdy komiks w Polsce dopiero się kształtował. Może Rusek nie odzyskuje dla nas raju utraconego, bo też nie wszystko, co odnalazł, wzbudzi nasz zachwyt, ale niewątpliwie odkrywa zaginiony ląd komiksowej Atlantydy. Zarys mapy historii polskiego komiksu stworzył przed ponad dwudziestu laty, pisząc "Tar...
Czytaj więcej

12.11.2023

"Przewodnik po historii literatury Tajwanu" powstał jako rozszerzenie wystawy "Potęga literatury: pisząc o naszym Tajwanie" Narodowego Muzeum Literatury Tajwańskiej. Treść kolejnych rozdziałów odpowiada poszczególnym częściom ekspozycji, a każdy okres w dziejach Tajwanu opisany jest w osobnym, niezależnym rozdziale. Dzięki temu czytelnik może śledzić historię literatury zgodnie z chronologią lub zgłębić tylko interesujący go temat. Na literaturę tajwańską składają się różne style języka chińskie...
Czytaj więcej

11.11.2023

"Walor popularyzacyjno-dydaktyczny osiąga Autor tak jak w poprzednich publikacjach zarówno przyciągającym a bardzo potocznie brzmiącym tytułem »Ożeż ty!, polszczyzno«, po którym dopiero następuje uściślenie »Wątpliwości użytkowników języka, wyjaśnienia lingwistyczne«, jak i tytułami poszczególnych rozdziałów książki, zawierającymi nie tylko ich główne tematy, ale też pouczenia-posłania do czytelników, np. »Czy współcześnie wszystko musi być eventem?« albo »Debatant. Po co to słowo, skoro jest dy...
Czytaj więcej

08.11.2023

 • Tytuł: Żargon żydowski
 • Autor: Kruszyński Józef
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1921
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
Czytaj więcej
Czytaj więcej

07.11.2023

Czytaj więcej
Czytaj więcej

04.11.2023

 • Tytuł: Postać niewidomego w oczach poetów
 • Autor: Kaziów Michał
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1968
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): KrzysiekJoy
Czytaj więcej
 • Tytuł: Nienawiść do literatury
 • Autor: Marx William
 • Tłumacz: Belaid Krystyna, Stróżyński Tomasz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2023
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): jolietjakeblues
Literatura budzi zgorszenie. Zawsze budziła. To właśnie ją określa. Czytelniku, zostałeś uprzedzony: jeżeli nie chcesz się zgorszyć, wyrzuć tę książkę, nim będzie za późno. W przeciwnym razie - witaj i wiedz, że to, o czym myślisz, że jest gorszące, nie zawsze takie jest. [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Słowo / obraz terytoria, 2023]
Czytaj więcej

02.11.2023

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: