Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

17.10.2023

"Zbiór Chojnowskiego nawiązuje do najlepszych tradycji polskich sentencji. Ponieważ ostatnio mamy do czynienia z wyraźnym osłabieniem rodzimej aforystyki, trudno przecenić wartość tej książki". Wojciech Kudyba "Jakkolwiek »Tarcze z pajęczyny« mają coś z podręcznika sztuki poetyckiej, to w większym stopniu chodzi w nich o siłę inspiracji. Zdania są tak formułowane, aby wywoływały potrzebę twórczego odniesienia się do kwestii fundamentalnych". Anna Legeżyńska "Aforystyczne zapiski ...
Czytaj więcej

09.10.2023

Miłość nigdy nie ustaje... Miłość jest słońcem dla duszy... Miłość daje wolność... Miłość... Każdy jej pragnie, każdy za nią tęskni, każdy chciałby też umieć ją wyrażać. W naszym zbiorze znajdziecie 101 najpiękniejszych sentencji, strof i aforyzmów o miłości. Ich autorzy to ludzie różnych epok, poeci i myśliciele, święci i błogosławieni, a nawet sam Pan Bóg. Wspaniały upominek dla każdego, kto kocha i jest kochany. [Wydawnictwo eSPe, 2012]
Czytaj więcej
Najpiękniejsze sentencje, strofy i aforyzmy o przyjaźni, których autorami są poeci i myśliciele, święci i błogosławieni, a nawet sam Pan Bóg. [Wydawnictwo eSPe, 2012]
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: