Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

23.10.2022

"Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej globalizacja stanowić może źródło zarówno szans, jak i zagrożeń. Z jednej strony bowiem umiędzynarodowienie rynków dóbr i usług, kapitału oraz pracy pozwala na poszukiwanie swoich nisz rynkowych i źródeł przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony jednak wytwórcy produktów o niskiej wartości dodanej uzależnieni od globalnych sieci, na rzecz których pracują, znajdują się pod ciągła presją ze strony »czekających w kolejce«, jeszcze biedniejszych i tańszych dost...
Czytaj więcej
Ludzkość stoi w obliczu epokowych wyzwań wynikających ze zbiegania się demograficznych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych megatrendów, na które dodatkowo nakładają się skutki zgubnej pandemii COVID-19 oraz nowej zimnej wojny. Tradycyjna myśl ekonomiczna nie radzi sobie z tymi wzajemnie wzmacniającymi się trendami. W warunkach nieodwracalnej globalizacji profesor Grzegorz W. Kołodko formułuje autorską odpowiedź na te wyzwania w postaci koncepcji nowego pragmatyzmu - swoiste...
Czytaj więcej

15.10.2022

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: