Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

29.06.2020

Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.06.2020

Do niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie rządów nazistów trafiły setki bokserów – Polaków, Żydów i Cyganów. Tak jak inni więźniowie, skazani byli na powolne wyniszczenie i śmierć. Wielu z nich odnalazło jednak w sobie dość siły, by stanąć w ringu i walczyć, także przeciw swoim oprawcom. To, co dla esesmanów i niemieckich kapo było krwawą i dochodową rozrywką, pojedynkami gladiatorów, dla więźniów Auschwitz i innych obozów stało się czymś znacznie więcej. W bokserach widzieli ludzi, którzy...
Czytaj więcej
Prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, znawca dziejów Wojska Polskiego w II RP, w ramach popularnej serii "Historyczne Bitwy" przedstawia przebieg walk o Małopolskę Wschodnią podczas wojny obronnej 1939 r. Region ten obejmował trzy przedwojenne województwa: lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Miały tam swoje garnizony liczne jednostki WP, w tym pierwsza w pełni zmotoryzowana 10. Brygada Kawalerii. Po wybuchu wojny z Niemcami Małopolska Wschodnia miała pełnić rolę dalekiego zaplecza front...
Czytaj więcej

24.06.2020

Książka Dariusza Libionki zawiera syntetyczny opis Zagłady w GG i jest adresowana do czytelników niebędących badaczami tego tematu. Narracja prowadzona jest w układzie problemowo­-chronologicznym, co pozwala na przedstawienie faktografii w sposób uporządkowany. Główne partie książki dotyczą lat 1942-1943, kiedy większość polskich Żydów została wymordowana. Autor koncentruje się przede wszystkim na działaniach sprawców i mechanizmie zagłady. Nawet przy zawężeniu narracji tylko do obszaru GG n...
Czytaj więcej

21.06.2020

Książka ks. Andrzeja Zwolińskiego jest fascynującą, poruszającą opowieścią o Kresach i legendarnym Lwowie, a jednocześnie rzetelnym źródłem wiedzy o historii tego ważnego miasta, tak zasłużonego dla polskiej kultury i ducha narodowego. Autor przechadza się wraz z czytelnikiem ulicami miasta, zagląda w mniej i bardziej znane miejsca, z ogromną dbałością o szczegóły opisuje każdy zakątek. Przygląda się zabytkom, ale dotyka też niezwy­kłej, nieraz bolesnej i trudnej, historii. Pokazuje lwowską codz...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

20.06.2020

Praca niniejsza jest pierwszą w polskiej literaturze historycznej próbą całościowego przedstawienia zbrojnego konfliktu gruzińsko-abchaskiego z lat 1992-1993. Omawia nie tylko sam przebieg wojny, ale również tło polityczno-etniczne konfliktu. Pokazuje zakulisowe działania rosyjskiej dyplomacji, a także rosyjskich służb specjalnych zmierzające do zachowania wpływów na Zakaukaziu w momencie rozpadu Związku Radzieckiego. Książka ta zapoznaje polskiego czytelnika z Gruzją lat dziewięćdziesiąty...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Państwo a Europa
 • Autor: Zwoliński Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2001
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
Czytaj więcej

18.06.2020

 • Tytuł: Wywołać wspomnienia
 • Autor: Sztromajer Stefan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2020
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): rafalb93
Stefan Sztromajer, chemik z wykształcenia, wieloletni pracownik akademicki Politechniki Łódzkiej, pasjonat motocykli i aparatów fotografcznych, urodził się w Łodzi w 1931 roku. Przez ponad 75 lat fotografował rodzinne miasto. Był taki czas, że nie ruszał się z domu przy ulicy Piotrkowskiej bez aparatu fotografcznego, dzięki temu zarejestrował, jak miasto się zmieniało. Na jego zdjęciach widzimy nie tylko drewniane domy przy ulicy Nawrot, wyburzone kamienice przy ulicy Głównej, zmieniające się...
Czytaj więcej

16.06.2020

Czytaj więcej

15.06.2020

 • Tytuł: Krzyżtopór
 • Autor: Kuls Tomasz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): olante
Krzyżtopór to miejsce wyjątkowe, niemal bajkowe. Zamek przez stulecia spowiły legendy wyrosłe na gruncie niewyczerpanych pokładów wyobraźni tych, którzy go odwiedzali i ulegali jego nieodpartemu urokowi. Ród Krzysztofa Ossolińskiego wygasł jeszcze przed "potopem" szwedzkim. Zabrakło spadkobierców, zainteresowanych czy też mogących sprostać utrzymaniu spuścizny. Budowla popadała w ruinę, ale jej mury oparły się czasowi. Przetrwały w zawieruchach dziejów, dając dziś świadectwo dawnej wielkośc...
Czytaj więcej
Tego starcia nie dało się uniknąć. Wielka Wojna właśnie się skończyła, ale powstały nowe punkty zapalne. Porządek po światowym konflikcie był wyjątkowo chwiejny, a granice nietrwałe. Zachodni alianci chcieli przede wszystkim spokoju na Wschodzie, młode państwo radzieckie planowało eksport rewolucji, a zachłyśnięci niepodległością Polacy marzyli o granicach sprzed 1772 roku. Zajęcie Wilna i Mińska latem i jesienią 1919 roku, wyprawa kijowska w kwietniu 1920 roku, kontrofensywa Tuchaczewskiego, bi...
Czytaj więcej

14.06.2020

 • Tytuł: Jak przetrwać w zabobonnym Krakowie
 • Autor: Faron Barbara
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Nightlight
W Kra­ko­wie alchemików, czarownic i szarlatanów. Dro­gi Czy­tel­ni­ku, czy wiesz, że Kra­ków był kie­dyś cen­trum na­uk ta­jem­nych? Że sły­nął w Eu­ro­pie jako ośro­dek al­che­mii, któ­rą prak­ty­ko­wa­no na kró­lew­skim dwo­rze, na Uni­wer­sytecie Kra­kow­skim, a na­wet w miej­sco­wych klasz­to­rach? I że zno­śnie ży­ło się tu do­mnie­ma­nym cza­row­ni­com, pod­czas gdy na Za­cho­dzie ich ko­le­żan­ki po fa­chu pło­nę­ły na sto­sach? Je­śli nie bo­isz się cza­rów, dia­błów, bo­gi­nek, z...
Czytaj więcej

12.06.2020

Bitwa o Kostrzyn przybrała od początku niezwykle zażarty charakter i trwała dwa miesiące. Stała się częścią składową walk 1 Frontu Białoruskiego o przełamanie i zdobycie linii środkowej Odry. W hitlerowskich koncepcjach obrony doniosłą rolę odgrywały twierdze, które według goebbelsowskiej propagandy miały pełnić funkcję swego rodzaju "łamaczy fal". Zadaniem ich było związanie jak największej liczby nacierających wojsk radzieckich, a co za tym idzie zyskanie na czasie. W walkach o Kostrzyn bra...
Czytaj więcej

11.06.2020

Daniel Brewing, przedstawiciel młodego pokolenia historyków niemieckich, rozprawia się ze stereotypem pomijającym polską ludność cywilną wśród ofiar II wojny światowej. Jest to pierwsza w zachodniej historiografii monografia analizująca niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej w okresie okupacji 1939-1945. Na podstawie archiwalnych źródeł niemieckich i polskich, protokołów z powojennych przesłuchań sprawców oraz relacji tych, którzy ocaleli z hitlerowskich "pacyfikacji", autor szczegółowo i...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

10.06.2020

 • Tytuł: Śladami Baczyńskiego
 • Autor: Budzyński Wiesław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Marylek
Gawęda historyczno-literacka, której autorem jest Wiesław Budzyński, literat, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, biograf Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Brunona Schulza. Postać jednego z największych poetów młodego pokolenia autor ukazał na tle wydarzeń historycznych, które miały miejsce od momentu urodzenia Baczyńskiego do jego tragicznej śmierci 4 sierpnia 1944 roku. Książka jest swoistą wędrówką warszawskimi śladami poety, opartą o relacje naocznych świadków. [Muzeum Historycz...
Czytaj więcej
Dzieje szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej. Najnowsza publikacja z uznanej już i nagradzanej serii "Biblioteka Warszawska" poświęcona jest szkołom Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej, których początek sięga 1905 roku – przełomowego w zaborze rosyjskim ze względu na zezwolenie dla szkół prywatnych przeprowadzania wykładów w języku polskim. Przez cały czas działalności szkoła utrzymywała wysoki poziom nauczania oraz usiłowała zaszczepić w wychowankach dumę z niep...
Czytaj więcej

07.06.2020

Kiszczak, Urban, Rakowski i inni. Członkowie ekipy Wojciecha Jaruzelskiego chcieli utrzymać władzę w Polsce. Jak wyglądały kulisy ich gry, kto proponował porozumienie z Kościołem i dogadanie się z Amerykanami? Na kogo naprawdę stawiał Gorbaczow? Czy zaplanowana operacja się powiodła oraz na ile grabarze PRL wpłynęli na kształt III Rzeczypospolitej? Między innymi o tym jest "Koniec systemu władzy". [Instytut Studiów Politycznych PAN, IPN, Wydawnictwo Trio, 2012]
Czytaj więcej

05.06.2020

 • Tytuł: Prasa i radio
 • Autor: Kienzler Iwona
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: zeszyt / album
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): dot59Opiekun BiblioNETki
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: