Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2019-06-30

Czytaj więcej
Czytaj więcej

2019-06-26

W tym roku wśród monografii historycznych miast dolnośląskich pojawiła się długo oczekiwana książka wrocławskich historyków pt: "Pieszyce - od czasów najdawniejszych do końca XX wieku". Prace nad jej powstaniem rozpoczęły się już w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, a podjęli się jej Leszek Ziątkowski, Mateusz Goliński oraz wywodzący się właśnie z Pieszyc - Jan Kęsik. Całość materiału gotowa była już w 1994 roku, jednak ówcześni włodarze miasta nie wyrazili zgody na jej publikację. Zielone ś...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Jeszcze żyjemy: Lato '39
 • Autor: Zaborski Marcin
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Marcin Zaborski wraca do upalnego lata 1939 roku. Próbuje odtworzyć świat ostatnich miesięcy poprzedzających wojenny dramat. Przywołuje zapachy i smaki. Pokazuje codzienne życie Polaków, zabiera nas na przedwojenne ulice wielu miast i miasteczek, opisuje z jakimi problemami zmagają się w tamtym czasie ich mieszkańcy. Towarzyszy im w podróżach do popularnych kurortów i "badów". Przygląda się turystom na plażach nad polskim Bałtykiem, śledzi modowe trendy zaglądając do walizek i szaf polskich kobi...
Czytaj więcej

2019-06-24

 • Tytuł: Czarownice: Niezwyciężona siła kobiet
 • Autor: Chollet Mona
 • Tłumacz: Królak Sławomir
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 2018
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Historia czarownic: od procesów czarownic po wypowiedzi Donalda Trumpa. Fascynujący, erudycyjny esej poświęcony figurze czarownicy będącej zazwyczaj narzędziem wykluczenia kobiet, ale niekiedy też ich orężem w walce z patriarchatem. Analiza mechanizmów wykluczania kobiet (odważnych, starszych, bezdzietnych etc.), które nie chciały wpisać się w tradycyjne modele społeczne. Przykłady z historii, literatury, filmu, pop-kultury, polityki oraz życia codziennego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ksią...
Czytaj więcej
Podobnie jak setki tysięcy turystów przyjeżdżasz w 1938 roku do Niemiec. Na parkingu we Frankfurcie podchodzi do ciebie Żydówka i prosi, byś zabrał stąd jej nastoletnią córkę, bo tu nie przeżyje. Co robisz? Życie codzienne w Trzeciej Rzeszy poznajemy oczami przyjezdnych turystów, pisarzy, studentów, biznesmenów, dyplomatów, sportowców, działaczy komunistycznych, celebrytów, naukowców, dziennikarzy, a także tureckiego sułtana i indyjskiego maharadży. To z ich relacji - często opublikowanych...
Czytaj więcej

2019-06-19

Czytaj więcej

2019-06-18

Wiosna 1945 roku. Trzecia Rzesza dogorywa. Uciekający z Auschwitz Anioł Śmierci, doktor Mengele, krąży wzdłuż obecnej polsko-czeskiej granicy, przeprowadzając selekcje w kobiecych obozach należących do Gross-Rosen. W końcu dociera do Sieniawki, małej miejscowości położonej na Dolnym Śląsku. Sieniawka to jeden z podobozów Gross-Rosen, potwornej maszyny śmierci składającej się ze stu podobnych miejsc rozrzuconych na terenach Polski i Czech. Tu dokonano masowej zagłady, niewolniczo wykorzyst...
Czytaj więcej
Horror zbrodni, ludobójstwo na polskim narodzie i komunistyczne zdziczenie. Twierdzili, że to nie inwazja, tylko wyzwolenie od polskich kułaków i imperialistów. "Państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć" – ogłosił komisarz Wiaczesław Mołotow. Tuż przed tym, jak czerwone dywizje wbiły nóż w plecy Rzeczpospolitej. O napaści z 17 września 1939 roku przez całe dekady trzeba było milczeć. O tym, że Sowieci uznali polskie ziemie za "zachodnią Ukrainę" i "zachodnią Białoruś" mówio...
Czytaj więcej

2019-06-17

"Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni, nasza przewaga daje nam wszystkie prawa". - ostatnie przemówienie Hitlera przed atakiem na Polskę "Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. (…) Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu w najcięższych warunkach". - orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego po napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Rok 1939. II RP istnieje na mapie ś...
Czytaj więcej

2019-06-16

 • Tytuł: Termopile Michała Jagły
 • Autor: Kania Jerzy (ur. 1935)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2019-06-15

 • Tytuł: Fritz Bauer: Auschwitz przed sądem
 • Autor: Ronen Steinke
 • Tłumacz: Ewertowska-Klaja Iwona
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): knigi_carewny
Fritz Bau­er ‒ czło­wiek któ­ry nie po­zwo­lił Niem­com za­po­mnieć o prze­szło­ści Pra­cu­jąc w wy­mia­rze spra­wie­dli­wo­ści ro­dzą­cej się Nie­miec­kiej Re­pu­bli­ki Fe­de­ral­nej, pro­ku­ra­tor Fritz Bau­er sta­rał się być gło­sem jej su­mie­nia. Wię­zień obo­zów, zbie­gły żyd, któ­ry w 1949 r. po­wró­cił do Nie­miec, by ob­jąć sta­no­wi­sko pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go He­sji we Frank­fur­cie nad Me­nem. Za jego spra­wą zre­ha­bi­li­to­wa­no uczest­ni­ków za­ma­chu na Hi­tle­ra z ...
Czytaj więcej

2019-06-13

 • Tytuł: Wojenne losy przedwojennych gwiazd
 • Autor: Kienzler Iwona
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): celticspirit
Życiem przedwojennych gwiazd kina, teatru i artystów kabaretowych nie pasjonowały się wyłącznie nastoletnie panienki. Wiele osób śledziło doniesienia prasy i plotki o swoich ulubieńcach, do aktorki Jadwigi Smosarskiej przychodziły listy pisane krwią jej wielbicieli, a ściany na klatkach schodowych domów, w których mieszkali Bodo i Żabczyński, pokrywały wyznania miłosne pisane przez zakochane w nich kobiety. Przedwojenne gwiazdy kina i kabaretu były celebrytami swoich czasów, ikonami stylu i eleg...
Czytaj więcej

2019-06-11

Czytaj więcej
Hitlerjugend, w której otwarcie wyznawano darwinowską zasadę wyższości najsilniejszych, zachęcała do indywidualnego oraz zbiorowego sadyzmu, fizycznych i psychicznych tortur oraz wszelkich form znęcania się nad rówieśnikiem przez grupę. Przeprowadzano obowiązkowe testy na odwagę, które polegały m.in. na skakaniu z wysokości pięciu metrów do wody – bez względu na umiejętności pływackie – wspinaczce po stromych ścianach skalnych bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz wykonywaniu niekończących się s...
Czytaj więcej

2019-06-08

Warszawiak Bolesław Prus na pierwszej w Polsce maszynie do pisania wystukiwał reportaż z Krakowa: „Stanąłem w hotelu nieopodal Rynku i byłbym spał spokojnie, ale jakiś wariat co godzinę grał z wieży na trąbie”. W Wilnie uczeń gimnazjalny prał kałamarzem w portret cara. W Galicji ulubiony maszynista cesarza Franciszka Józefa Jakub Haas chwalił się ze wzruszeniem, że salonkę cesarską łączy z parowozem linka przyczepiona do nogi maszynisty. W przeraźliwie solidnym na wzór pruski Poznaniu hrabia Edw...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ulm 1805
 • Autor: Barkowski Robert F.
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): siberianwinter
8-20 października 1805 roku doszło pod miastem Ulm do wielu krwawych walk pomiędzy francuską Wielką Armią dowodzoną przez cesarza Napoleona I a siłami austriackimi. Kulminacyjnym momentem tych walk, nazwanych bitwą pod Ulm, było rozstrzygające starcie pod Elchingen 14 października 1805 roku. Jeden z dwóch dowodzących armią austriacką, generał Karl Mack von Leiberich, powiedział później, że te 12 dni było wypełnione nieustającym pasmem bitew, potyczek i starć. Bitwa pod Ulm zakończyła się sromotn...
Czytaj więcej
O książce: „King Philip’s War”, „Metacomet’s War”, „Metacom’s War, „Metacom’s Rebellion” – to nazwy, jakimi w Stanach Zjednoczonych określa się wielki i krwawy konflikt pomiędzy białymi, anglosaskimi kolonistami a ludami tubylczymi, jaki miał miejsce w II połowie XVII wieku na obszarze tzw. Nowej Anglii. Wielkie powstanie plemion Nowej Anglii przeciwko anglosaskim kolonistom, ogromne straty, tak ludzkie jak i materialne, jakie przyniosła krwawa wojna oraz postać charyzmatycznego przywódcy Ind...
Czytaj więcej
 • Tytuł: 1444: Krucjata polskiego króla
 • Autor: Foryt Artur
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): siberianwinter
10 listopada 1444 roku pod Warną miała miejsce jedna z najsłynniejszych bitew średniowiecznej Europy. Wojska koalicji antytureckiej, pod dowództwem polskiego króla Władysława III i wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hunyadyego, starły się z wojskami tureckimi, dowodzonymi przez sułtana Murada II. Autor skrupulatnie opisuje przebieg kampanii wojennej z lat 1440–1444 oraz analizuje jej konsekwencje dla narodów bałkańskich i całej Europy. Jednocześnie osadza opisywane wydarzenia w kontekście wypraw kr...
Czytaj więcej
Laureat nagrody komandora Johna Barry’ego, Ligi Marynarki Stanów Zjednoczonych za rok 2017. Historyk, o którym mówi się, że "robi dla marynarki wojennej to, co Stephen Ambrose dla armii", przedstawia bezprecedensowy opis nadzwyczajnej kampanii powietrznej, lądowej i morskiej, która doprowadziła Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych na szczyt potęgi i wyznaczyła powstanie USA jako globalnego supermocarstwa. "Hornfischer jest liderem w dziedzinie morskiej historii drugiej wojny światowej (…...
Czytaj więcej
Po niszczycielskich nalotach na Pearl Harbor w dniu 7 grudnia 1941 r., błyskawicznych postępach sił japońskich na całym Pacyfiku i Dalekim Wschodzie oraz desperackiej walce aliantów w Holenderskich Indiach Wschodnich stało się oczywiste, że atak na Australię to raczej kwestia „kiedy”, a nie „czy”. 19 lutego 1942 r., zaledwie jedenaście tygodni po nalotach na Pearl Harbor i dwa tygodnie po upadku Singapuru, ta sama japońska grupa bojowa, która zaatakowała Hawaje, dostała rozkaz uderzenia na źle p...
Czytaj więcej

2019-06-05

To kolejna książka tego autora opisująca wydarzenia z okresu wojny na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej. Poprzednie: "Nieopisana zbrodnia" wydana w styczniu 2015 dotyczyła okoliczności spalenia mieszkańców Przyrowa 8 stycznia 1945 roku, następna "Kapitan Paweł" wydana w styczniu 2016 przedstawiała na przykładzie losów dowódcy partyzanckiego jednego z oddziałów skomplikowane stosunki pomiędzy AL, AK i NSZ. Następne książki w przygotowaniu. Zawsze cieszy fakt, jeśli ktoś obiektywny, niezwiąz...
Czytaj więcej
W wojnie jądrowej nie ma zwycięzców. 6 sierpnia 1945 roku, godzina 8.15, Hiroszima. Na tle nieba pojedynczy samolot zrzuca bombę. 43 sekundy później miasto wraz z mieszkańcami wyparowuje, znika z powierzchni ziemi. Tak zaczyna się nowa era w dziejach świata. Czas atomu. Ludzkość dostaje do rąk broń, która jest w stanie unicestwić planetę. Świat rozpada się na części. Rozpoczyna się wyścig zbrojeń. Pełni zaangażowania naukowcy rozgryzają tajemnice natury. Posłuszni wojskowi skrupulatnie pla...
Czytaj więcej

2019-06-04

Czytaj więcej

2019-06-02

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: