Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.04.2016

Książka pt. "Poradnia Językowa, słucham..." stanowi wybór odpowiedzi na pytania kierowane w ciągu ostatnich dwu lat do Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zawiera około 400 krótkich tekstów o charakterze porad językowych, dotyczących konkretnych problemów poprawnościowych z zakresu wymowy, pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem, pisowni małymi i dużymi literami, innych problemów pisowni, skrótów i skrótowców, interpunkcji, odmiany wyrazów pospolitych, odmiany nazw własn...
Czytaj więcej

29.04.2016

Czytaj więcej
Książka „Polityczność podmiotu” jest pierwszą na polskim rynku próbą systematycznej analizy wpływu, jaki na rozumienie podmiotowości politycznej wywarł zwrot językowy – jeden z najważniejszych przełomów teoretycznych we współczesnej humanistyce. Wbrew ciągle dominującemu w analizach zjawisk politycznych ujęciu liberalnemu, autor uznał podmiot za konstrukt, który nieuchronnie zapośredniczony jest w języku. Proponując oryginalną koncepcję polityki jako praktyki emancypacyjnej, starał się równocześ...
Czytaj więcej
Czy w polskiej poezji ostatniego półwiecza mamy do czynienia ze zjawiskami, przy opisie których należałoby zwrócić się ku współczesnej myśli postsekularnej? Może wydawać się, że niekoniecznie, a pole duchowych poszukiwań w stosunkowo zgodny sposób podzieliły w niej legitymująca się długą tradycją poezja religijna oraz nowoczesny wariant literackich poszukiwań sacrum, jakim pozostaje szeroko rozumiana poetyka epifanii. Z jednej strony zatem – Twardowski, Kamieńska, Wojtyła czy Wencel; z drugiej –...
Czytaj więcej
Książka stanowi próbę pogłębienia zrozumienia zjawiska desygnacji gatunkowej – poprzez uwzględnienie modelu pojęciowego – w ramach szeroko pojętego nurtu językoznawstwa kognitywnego. Do opisu zjawiska desygnacji gatunkowej autor posłużył się bogatym materiałem z języka angielskiego i polskiego wykorzystując różne metody badawcze: studium przypadku, badania korpusowe oraz eksperymentalne. Te ostatnie dotyczą np. rozumienia różnych twierdzeń generycznych przez rodzimych użytkowników języka angiels...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.04.2016

Krystyna Bęczkowska urodziła się 1 stycznia 1940 r. w Zawichoście (w pow. sandomierskim). Jest absolwentką liceum pedagogicznego i studiów polonistycznych. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka j. polskiego i bibliotekarka m.in. w Obrazowie, Baranowie Sandomierskim, Grabowie i Tarnobrzegu, gdzie mieszka, będąc obecnie na emeryturze. Prócz publikacji w czasopismach wydała 6 tomików poetyckich, książeczkę wierszy i opowiadań „Dzieci i świat”, zbiór (w którym dominują wspomnienia) pt. „Gło...
Czytaj więcej

16.04.2016

Janusz Pelc jest twórcą współczesnej polskiej wiedzy o emblematach jako gatunku literackim, jest też jednym z niewielu światowych znawców tej problematyki i jej kontekstu historyczno-artystycznego, topograficznego i księgoznawczego. Książka jest wyjątkową w całej polskiej literaturze naukowej syntezą pełnego stanu badań oraz osobistych doświadczeń autora, zarówno w dziedzinie studiów nad emblematami, jak i nowoczesnych interdyscyplinarnych badań nad staropolszczyzną. Janusz Pelc – profesor z...
Czytaj więcej

15.04.2016

Czytaj więcej

14.04.2016

Czytaj więcej

13.04.2016

Czytaj więcej

12.04.2016

 • Tytuł: Eliksiry nauki: Spojrzenia wierszem i prozą
 • Autor: Enzensberger Hans Magnus
 • Tłumacz: Leśniak Sławomir
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Dzieło Hansa Magnusa Enzensbergera „Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą” traktuje o wzajemnych relacjach nauk ścisłych (przede wszystkim matematyki) do tego, co można nazwać „materią poetycką”. Problematykę tę anonsuje już motto, w które zaopatrzony jest utwór: „There is no science without fancy and no art without facts”. Pierwsze dwa teksty zaś: wiersz „Hommage à Gödel” i esej „Most zwodzony nieczynny albo matematyka w zaświatach kultury. Widok zewnętrzny” wskazują na starania autora, b...
Czytaj więcej
Pierwsze całościowe ujęcie obrazu Lwowa w literaturach różnych narodów, obejmujące całe dwudzieste stulecie, w którym najwyraźniej zaobserwować można sposoby konstruowania polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i rosyjskiej narracji lwowskiej, ich wzajemne związki i konflikty. Dopiero na takim tle czytelne stają się dzisiejsze spory i dyskusje o tożsamości lwowskiej. Jednym z podstawowych rysów "literatury lwowskiej" jest wielokulturowość miasta, nieodmiennie przywoływana przede wszystkim przez Uk...
Czytaj więcej

10.04.2016

Rozprawa Joanny Roszak jest pierwszą na taką skalę podjętą próbą zbadania recepcji – w szczególności recepcji poetyckiej – liryki Paula Celana w Polsce. Nie chodzi wyłącznie o badanie literackich "wpływów", lecz o coś więcej: o wskazanie pokrewieństw i dynamiki literackiego dialogu. Dialog ten inspirowany jest, co trafnie podkreśla autorka, samą istotą poezji Celana właśnie na dialog otwartej i poszukującej "innego", podobnie jak dzieje się to w poezji niemieckojęzycznego autora tej generacji, J...
Czytaj więcej

06.04.2016

 • Tytuł: W drogę!!!
 • Autor: Bralczyk Jerzy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): parilicium
"W drogę!!!" to kolejny po "Jeść!!!" bogato ilustrowany, tematyczny leksykon profesora Jerzego Bralczyka. Tym razem przedmiotem rozważań autora są słowa związane z podróżowaniem, drogą, wędrowaniem. Każde z haseł to osobny, pełen humoru i imponującej erudycji felieton. Profesor Bralczyk pisze o pochodzeniu wybranych przez siebie słów, ich zmieniających się przez lata znaczeniach, zaskakujących kontekstach, w jakich bywają używane i skojarzeniach, jakie budzą. Ten słownik wciąga jak pasjonująca p...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: