Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2016-04-30

Książka pt. "Poradnia Językowa, słucham..." stanowi wybór odpowiedzi na pytania kierowane w ciągu ostatnich dwu lat do Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zawiera około 400 krótkich tekstów o charakterze porad językowych, dotyczących konkretnych problemów poprawnościowych z zakresu wymowy, pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem, pisowni małymi i dużymi literami, innych problemów pisowni, skrótów i skrótowców, interpunkcji, odmiany wyrazów pospolitych, odmiany nazw własn...
Czytaj więcej

2016-04-29

Czytaj więcej
Książka „Polityczność podmiotu” jest pierwszą na polskim rynku próbą systematycznej analizy wpływu, jaki na rozumienie podmiotowości politycznej wywarł zwrot językowy – jeden z najważniejszych przełomów teoretycznych we współczesnej humanistyce. Wbrew ciągle dominującemu w analizach zjawisk politycznych ujęciu liberalnemu, autor uznał podmiot za konstrukt, który nieuchronnie zapośredniczony jest w języku. Proponując oryginalną koncepcję polityki jako praktyki emancypacyjnej, starał się równocześ...
Czytaj więcej
Czy w polskiej poezji ostatniego półwiecza mamy do czynienia ze zjawiskami, przy opisie których należałoby zwrócić się ku współczesnej myśli postsekularnej? Może wydawać się, że niekoniecznie, a pole duchowych poszukiwań w stosunkowo zgodny sposób podzieliły w niej legitymująca się długą tradycją poezja religijna oraz nowoczesny wariant literackich poszukiwań sacrum, jakim pozostaje szeroko rozumiana poetyka epifanii. Z jednej strony zatem – Twardowski, Kamieńska, Wojtyła czy Wencel; z drugiej –...
Czytaj więcej
Książka stanowi próbę pogłębienia zrozumienia zjawiska desygnacji gatunkowej – poprzez uwzględnienie modelu pojęciowego – w ramach szeroko pojętego nurtu językoznawstwa kognitywnego. Do opisu zjawiska desygnacji gatunkowej autor posłużył się bogatym materiałem z języka angielskiego i polskiego wykorzystując różne metody badawcze: studium przypadku, badania korpusowe oraz eksperymentalne. Te ostatnie dotyczą np. rozumienia różnych twierdzeń generycznych przez rodzimych użytkowników języka angiels...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2016-04-27

Krystyna Bęczkowska urodziła się 1 stycznia 1940 r. w Zawichoście (w pow. sandomierskim). Jest absolwentką liceum pedagogicznego i studiów polonistycznych. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka j. polskiego i bibliotekarka m.in. w Obrazowie, Baranowie Sandomierskim, Grabowie i Tarnobrzegu, gdzie mieszka, będąc obecnie na emeryturze. Prócz publikacji w czasopismach wydała 6 tomików poetyckich, książeczkę wierszy i opowiadań „Dzieci i świat”, zbiór (w którym dominują wspomnienia) pt. „Gło...
Czytaj więcej

2016-04-16

Janusz Pelc jest twórcą współczesnej polskiej wiedzy o emblematach jako gatunku literackim, jest też jednym z niewielu światowych znawców tej problematyki i jej kontekstu historyczno-artystycznego, topograficznego i księgoznawczego. Książka jest wyjątkową w całej polskiej literaturze naukowej syntezą pełnego stanu badań oraz osobistych doświadczeń autora, zarówno w dziedzinie studiów nad emblematami, jak i nowoczesnych interdyscyplinarnych badań nad staropolszczyzną. Janusz Pelc – profesor z...
Czytaj więcej

2016-04-15

Czytaj więcej

2016-04-14

Czytaj więcej

2016-04-13

Czytaj więcej

2016-04-12

 • Tytuł: Eliksiry nauki: Spojrzenia wierszem i prozą
 • Autor: Enzensberger Hans Magnus
 • Tłumacz: Leśniak Sławomir
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Dzieło Hansa Magnusa Enzensbergera „Eliksiry nauki. Spojrzenia wierszem i prozą” traktuje o wzajemnych relacjach nauk ścisłych (przede wszystkim matematyki) do tego, co można nazwać „materią poetycką”. Problematykę tę anonsuje już motto, w które zaopatrzony jest utwór: „There is no science without fancy and no art without facts”. Pierwsze dwa teksty zaś: wiersz „Hommage à Gödel” i esej „Most zwodzony nieczynny albo matematyka w zaświatach kultury. Widok zewnętrzny” wskazują na starania autora, b...
Czytaj więcej
Pierwsze całościowe ujęcie obrazu Lwowa w literaturach różnych narodów, obejmujące całe dwudzieste stulecie, w którym najwyraźniej zaobserwować można sposoby konstruowania polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i rosyjskiej narracji lwowskiej, ich wzajemne związki i konflikty. Dopiero na takim tle czytelne stają się dzisiejsze spory i dyskusje o tożsamości lwowskiej. Jednym z podstawowych rysów "literatury lwowskiej" jest wielokulturowość miasta, nieodmiennie przywoływana przede wszystkim przez Uk...
Czytaj więcej

2016-04-10

Rozprawa Joanny Roszak jest pierwszą na taką skalę podjętą próbą zbadania recepcji – w szczególności recepcji poetyckiej – liryki Paula Celana w Polsce. Nie chodzi wyłącznie o badanie literackich "wpływów", lecz o coś więcej: o wskazanie pokrewieństw i dynamiki literackiego dialogu. Dialog ten inspirowany jest, co trafnie podkreśla autorka, samą istotą poezji Celana właśnie na dialog otwartej i poszukującej "innego", podobnie jak dzieje się to w poezji niemieckojęzycznego autora tej generacji, J...
Czytaj więcej

2016-04-06

 • Tytuł: W drogę!!!
 • Autor: Bralczyk Jerzy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): parilicium
"W drogę!!!" to kolejny po "Jeść!!!" bogato ilustrowany, tematyczny leksykon profesora Jerzego Bralczyka. Tym razem przedmiotem rozważań autora są słowa związane z podróżowaniem, drogą, wędrowaniem. Każde z haseł to osobny, pełen humoru i imponującej erudycji felieton. Profesor Bralczyk pisze o pochodzeniu wybranych przez siebie słów, ich zmieniających się przez lata znaczeniach, zaskakujących kontekstach, w jakich bywają używane i skojarzeniach, jakie budzą. Ten słownik wciąga jak pasjonująca p...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: