Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.05.2015

"Nad podolski szlak Wzbił się srebrny ptak, Zaszumiały proporce, gra marsz, Dudni bruk, Niech zadrży wróg, Podolscy ruszyli do szarż. Hej – nie ma jak ułani, Podolscy, dwunastacy, dobierani. Ruszył już 12-ty pułk, z pieśnią swych pancernych kół.” Bronisław Przyłuski (fragment marsza 12. Pułku Ułanów Podolskich) "Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939" to unikatowa kolekcja przedstawiająca najbardziej polski rodzaj broni, jakim jest kawaleria. Po raz pierwszy zebraliśmy w jed...
Czytaj więcej
"Dzielnym oficerom i bohaterom – ułanom składam podziękowania za ich wielką waleczność, prawdziwie ułański impet w ataku i niezmierną pomoc dla mojego pułku". Feliks Dziewicki (4 stycznia 1919 r.) "Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939" to unikatowa kolekcja przedstawiająca najbardziej polski rodzaj broni, jakim jest kawaleria. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej 60-tomowej serii szczegółowy opis wszystkich pułków kawalerii międzynarodowej Polski. Zapraszamy do poznania barwnego ś...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Pilnujcie honoru Sztandaru Pułkowego! Pułk mi był najbliższą rodziną". Ostatnie słowa śmiertelnie rannego podczas obrony mostu nad Horyniem dowódcy pułku, mjr. Józefa Dunin-Borkowskiego, 5 VII 1920 r. "Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939" to unikatowa kolekcja przedstawiająca najbardziej polski rodzaj broni, jakim jest kawaleria. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej 60-tomowej serii szczegółowy opis wszystkich pułków kawalerii międzynarodowej Polski. Zapraszamy do poznania barwn...
Czytaj więcej
"Pod Komarowem… Pod Komarowem miasteczkiem batalia wielka, Ruskich było na tysiące a ułanów trzysta. Hej wy lekkie szwoleżery nie róbcie nam wstydu, Zaczekajcie pół godziny aż ułani przyjdą. Tam na wzgórzu na dereszu Krzeczunowicz leci, Komenderuje, rozkazuje »Trzymajcie się dzieci!«, A ułani dobrze biją, dobrze atakują, Jak ruszyli na bij-zabij ruskie zrejterują, A z krwawego pola bitwy krwawo słońce schodzi, I Budionny z Kozakami hen za Dniepr wchodzi." "Wielka Księga Kawaler...
Czytaj więcej
"Siódmy pułk ułanów, Hej, na koń! Szable w dłoń! Siódmy pułk ułanów, Wierne serca, celna broń. I my pójdziem w ojców naszych ślady, Za ojczyznę przelać chętnie krew, Dumni, że szef pierwszej brygady, To naszego pułku szef." Fragment piosenki Adama Kowalskiego pt. "Siódmy Pułk Ułanów" "Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939" to unikatowa kolekcja przedstawiająca najbardziej polski rodzaj broni, jakim jest kawaleria. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej 60-tomowej serii szczegół...
Czytaj więcej
"W szczególności wyrażam w Imieniu Służby uznanie 6-mu pułkowi ułanów. Pułk młody, przeważnie ochotniczy, przeważnie pierwszy raz w boju, zdumiał wszystkich swoim spokojem, odwagą i dyscypliną. Zdobycie w nocnym wypadzie Pokaszczewki Michnowa, kilkakrotnie szarże pod Zasławiem w silnym ogniu artyleryjskim i kilkudziesięciu karabinów maszynowych na 10-cio krotnie liczniejszą i upartą 24-ą dywizję piechoty sowieckiej, wróży świetną przyszłość temu pułkowi". Płk Janusz Głuchowski (25 IX 1920 r.)...
Czytaj więcej
"Odchodzi z dniem dzisiejszym ze stanu brygady stary nasz towarzysz 5-ty pułk ułanów. Stary i wypróbowany druh, zahartowany nie w jednym boju i choć nieraz poszczerbiony bardzo, twardy jak stal i pewny. Sława pułku, który przyczynił się tak świetnie do sławy Brygady, niech świeci mu wszędzie, a nasze życzenia szczęścia żołnierskiego niech towarzyszą zawsze. W imieniu służby za nadzwyczajną pracę bojową i organizacyjną, za świetny wygląd pułku, składam dowódcy i oficerom serdeczną podziękę. Za wy...
Czytaj więcej

30.05.2015

"Czwartacy! Sztandary naszych pułków przeszły od roku 1939 drogę żołnierskiego losu. Od czasu łopotu na polach bitew kampanii wrześniowej poprzez tragiczną dolę żołnierza po klęsce do ponownego odrodzenia na obcych ziemiach by na polach bitew dalej przodować w wypełnieniu świętego obowiązku wobec Polski. Obowiązek ten spełniliśmy bez reszty – znacząc drogę naszego marszu do wolnej Polski ofiarą obficie przelanej krwi naszych braci i kolegów". płk Eugeniusz Święcicki (20.01.1947) "Wielka ...
Czytaj więcej
"Ułani! We mnie, starym, zatwardziałym piechurze zwalczyliście moje powszechnie znane uprzedzenie do jazdy i zmusiliście patrzeć na wasz mundur ułański z szacunkiem i miłością. W imieniu więc moim i mych podkomendnych, żegnam was z żalem w chwili rozstania z życzeniem, byście zdobyli nowe laury i takąż miłość i szacunek swych przyszłych dowódców i kolegów, jaką zdobyliście pośród nas". Gen. bryg. Leon Berbecki (przemówienie z marca 1919 r.) "Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939" to...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: