Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.05.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.05.2014

 • Tytuł: Apartament Wielki
 • Autor: Rottermund Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1987
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Malgorza
Czytaj więcej

20.05.2014

Krzysztof Zanussi bywa intrygujący, a bywa też irytujący. Dlaczego warto wracać do jego filmów? Może żeby zapytać o kobiety i seks. Albo o nowoczesność, PRL i wolność. O to, dlaczego z genealoga moralności zmienił się w moralizatora. W "Przewodniku" pytamy o to wszystko, a nawet o więcej. Pytania kierujemy także bezpośrednio do reżysera. W wywiadzie zamieszczonym w książce Zanussi opowiada o niebezpieczeństwach myśli Derridy, zniewoleniu ze strony korporacji, problemie konformizmu, demaskując ...
Czytaj więcej

18.05.2014

 • Tytuł: Miasto w sztuce - sztuka miasta
 • Autor: antologia; Rewers Ewa
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
"Jeśli w ogóle potrafimy nazwać relację między miastem i sztuką, to nie jest nią z pewnością analogia czy podobieństwo, to raczej sekwencje operacji metonimicznych wywodzących się z uchwytnych w doświadczeniu potocznym realnych zależności. Mówienie o operacjach metonimicznych jest tu oczywiście ryzykowne, ponieważ nie mamy do czynienia z wyrażeniami językowymi, lecz ze złożonymi konfiguracjami przekonań i praktyk, które jednak – intencjonalnie lub nie – przylegają do siebie, zastępują się, zawie...
Czytaj więcej

13.05.2014

Kolejny tom z serii "Leksykon – historia, sztuka, ikonografia", zawiera zbiór wyobrażeń w różnoraki sposób odwołujących się do świata muzyki i ukazuje związki, które zawsze istniały pomiędzy sztuką dźwięków a historią cywilizacji. Książka dzieli się na dwie części, z których pierwsza ma cztery rozdziały: pierwszy bada rolę muzyki w języku symboli przedstawiającym treści o charakterze filozoficznym i konceptualnym; drugi mówi o związkach muzyki z mitami klasycznymi; trzeci przedstawia główne tema...
Czytaj więcej

12.05.2014

Leksykon dzieli się na sześć części. Pierwsza z nich zawiera informacje o najczęstszych i najbardziej znanych symbolach i atrybutach władzy, jak również o kilku postaciach ze starożytności przez późniejsze pokolenia postrzeganych jako wzorce, wzbudzające swoim postępowaniem podziw i chęć naśladowania. Druga część ukazuje poczet ważnych władców średniowiecznych Wschodu i Zachodu, wybranych ze względu na ich znaczenie historyczne oraz rolę, jaką ich wizerunki odegrały w sztuce. Trzecia przedstawia...
Czytaj więcej
Specyficzny słownik tematów geograficznych i wyobrażeń o świecie, które znalazły odbicie w sztuce europejskiej. Pierwszy rozdział opisuje naukowe i symboliczne przedstawienia kuli ziemskiej. Drugi – pokazuje personifikację kontynentów, odległe lądy i obyczaje ich mieszkańców. W trzecim zawarto niezwykle barwny katalog egzotycznych zwierząt, mitycznych stworzeń i całkiem fantastycznych potworów. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone są symbolice tematu podróży, podróżnikom, mitologicznym bohaterom i ...
Czytaj więcej
Jak wszystkie leksykony z tej serii, stanowi źródło dokładnych informacji, popartych doskonałymi ilustracjami. Książka jest podzielona na rozdziały: "Kontekst religijny i kulturowy", "Od alegorii do martwej natury", "Miejsca i obyczaje związane z jedzeniem", "Potrawy i napoje", "Stół i sprzęty". Tom zilustrowano grafiką i reprodukcjami obrazów znanych malarzy przedstawiających życie wokół stołu. [Wydawnictwo Arkady, 2008]
Czytaj więcej
Zbiór esejów wybitnego architekta, jednego z współtwórców modernizmu, założyciela Bauhausu. W przystępnych, eleganckich i pełnych pasji tekstach autor skupia się na najważniejszych dla niego zagadnieniach: jaka jest rola architekta we współczesnym świecie? W jaki sposób rozwijać się jako projektant? Co powinno być ambicją młodych twórców? Czym był Bauhaus? Napisana w rozkwicie ery przemysłowej książka jest zaskakująco aktualna w początkach ery cyfrowej, zwłaszcza w naszym kraju. Gropius podk...
Czytaj więcej

11.05.2014

Śmierć była dla starożytnych ukoronowaniem drogi życiowej bohatera, dla trubadurów konsekwencją niebezpiecznej miłości, dla chrześcijan bramą do zbawienia i poznania sensu życia. Współczesnym artystom temat ten służy często do szokującej publiczność prowokacji. 400 przykładów ikonograficznych od antyku po wiek XXI pokazuje rolę, jaką Czarna Pani pełni w historii cywilizacji, jak społeczny odbiór tej tematyki ewoluował do dzisiejszego wstydliwego tabu. [Wydawnictwo Arkady, 2011]
Czytaj więcej
Kolejny tom z serii "Leksykon – historia, sztuka, ikonografia". Całość zgromadzonego tu materiału została podzielona tematycznie na trzy części i zaprezentowana chronologicznie, od średniowiecza po początek XIX wieku. W pierwszej części książki zostały omówione dzieła sztuki powstałe na kanwie najwybitniejszych utworów literackich. Jest to część najobszerniejsza, w której stykamy się z bardziej lub mniej złożonymi problemami zobrazowania tekstu. Drugą część poświęcono kolejnemu niezmiernie inter...
Czytaj więcej

04.05.2014

Czytaj więcej

03.05.2014

Tom tekstów poświęconych tematyce filmowych wizerunków zła. Publikacja opisująca tę niezwykle modną ostatnio - m.in. za sprawą sagi "Zmierzch" - tematykę stara się w sposób interdyscyplinarny i z wielu odmiennych perspektyw przeanalizować obrazy zła w kinematografii i kulturze popularnej. Czytelnik otrzymuje tom, który jest zapisem naukowych poszukiwań, ale i w znacznej mierze głosem pokolenia na temat ważny przecież nie tylko dla filmoznawczych badań. Warto bowiem podkreślić, że podejmująca ...
Czytaj więcej

01.05.2014

Henryk IV Probus, najwybitniejszy władca w dziejach Śląska, książę Krakowa i Sandomierza doniosłą podjął akcję w dziele zjednoczenia państwa polskiego. W 1283 roku wysłał poselstwo do papieża z prośbą "ażeby jemu pozwolił nosić berło i koronę i ażeby miał nazwę króla". Wrocławski grobowiec Henryka IV - najwybitniejszy zabytek gotyckiej rzeźby śląskiej - na którym przy głowie zmarłego widnieje tarcza z orłem śląskim i druga tarcza z koronowanym orłem białym na czerwonym tle, stanowi wymowny dowód...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: