Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.11.2014

Książka ukazuje związki twórczości Jarosława Iwaszkiewicza z literaturą rosyjską. W trakcie wyjazdów zagranicznych autor zgromadził materiały opisujące recepcję twórczości tego pisarza w Rosji i na Ukrainie, z czego wyłoniła się koncepcja tej pracy. Autor prześledził występowanie obrazów i motywów z liryki Aleksandra Błoka w prozie i poezji Iwaszkiewicza, a także przeprowadził interpretację różnych aspektów mitu włoskiego u tych poetów. Interpretując opowiadanie "Anna Grazzi" Iwaszkiewicza, bada...
Czytaj więcej

27.11.2014

Przesłanie tożsamościowe zapisane w tekstach literatury dziecięcej zawsze było w Polsce bardzo silnie eksponowane. Jest to jej rysem charakterystycznym, wielokrotnie podkreślanym przez badaczy takich jak Izabela Lewańska i inni. Podział na "swoje" i "obce" w niektórych okresach i tekstach był eksponowany tak silnie, że patrząc nań ze współczesnego punktu widzenia śmiało można powiedzieć, iż graniczył, a nawet wkraczał na obszar ksenofobii. Tak, ksenofobia była niewątpliwą cnotą swojego czasu. Ob...
Czytaj więcej

24.11.2014

Czytaj więcej

23.11.2014

Podczas gdy wyobrażanie to dojrzała władza kreacyjna autonomicznego podmiotu rozciągająca się pomiędzy nim samym a światem, przeobrażanie, zawsze już zapośredniczone w literackim języku i tradycji, uwikłane jest w świat obarczony znaczeniami. Żywioł przeobrażania spełnia się bowiem w twórczych aktach rewizji, błędnych odczytaniach i artystycznym przywłaszczaniu. Zasięgiem jego działania objęta jest również sama podmiotowość, która żywi się iluzją możliwej do osiągnięcia autonomii. Tradycja liter...
Czytaj więcej

22.11.2014

Czytaj więcej

21.11.2014

"Mówi się, że u Hrabala »nie istnieją peryferie życia«. Okazuje się, że z tych Hrabalowskich peryferii bardzo wiele widać. W centrum są analizy filmowych adaptacji czternastu utworów Hrabala – od »Perełek na dnie« po »Obsługiwałem angielskiego króla«. Koncentryczny układ książki sprawia, że staje się ona swego rodzaju przewodnikiem po XX-wiecznej historii, po czeskiej literaturze oraz biografii autora »Wesel w domu«. Widać, jak w »obłąkańczym słowotoku« Hrabala, w jego »prozie, która nie przesta...
Czytaj więcej

20.11.2014

Książka "Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni", jawi się jako przedsięwzięcie pionierskie i badawczo nowatorskie. Gromadzi obszerne studia nad językowym, literackim i kulturowym wyobrażeniem "rzeki". Tom składa się z dwudziestu artykułów (poprzedzonych wstępem redaktorów), podzielonych na pięć działów tematycznych. Część pierwsza książki skupia się na lingwistycznych diagnozach i poszukiwaniach "językowego obrazu rzeki", a także dotarciu do "pierwotnych, prototypowych konceptualizacji rze...
Czytaj więcej
Tom gromadzi referaty najwybitniejszych znawców przedmiotu wygłoszone podczas międzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w październiku 2013 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Andrzeja Bobkowskiego. Bobkowski okazuje się pisarzem znacznie ciekawszym, niż to się dotychczas wydawało. Nowe materiały i nowe spojrzenie na jego twórczość i poglądy sprzyjają nie tylko skomplikowaniu sylwetki autora "Szkiców piórkiem", która w dotychczas znanych publikacjach zasty...
Czytaj więcej

18.11.2014

- Przemysław Czapliński: Słowo i głos CZĘŚĆ PIERWSZA: Badacz, który słucha. Cechy twórczości ustnej - Albert B. Lord: O formule - Robert Kellog: Literatura ustna - Dennis Tedlock: Ku poetyce ustnej - Albert B. Lord: Cechy oralności - Erna Pomierancewa: O współzależności funkcji estetycznej i informacyjnej w różnych gatunkach prozy ustnej - Paul Zumthor: Właściwości tekstu oralnego CZĘŚĆ DRUGA: Społeczeństwo, które mówi. Kultura oralna i formy oralności w kulturze - Paul Zumthor: Pam...
Czytaj więcej
- Małgorzata Czermińska: O autobiografii i autobiograficzności - Georges Gusdorf: Warunki i ograniczenia autobiografii - Louis A. Renza: Wyobraźnia stawia veto: Teoria autobiografii - Jean Starobinski: Styl autobiografii - Michel Beaujour: Autobiografia i autoportret - John Sturrock: Nowy wzorzec autobiografii - Janet Verner Gunn: Sytuacja autobiograficzna - Mary G. Mason: Inny głos: autobiografie pisarek [słowo/obraz terytoria, 2009]
Czytaj więcej
- Marek Skwara: O polskiej retoryce po 1945 roku - Kenneth Burke: Tradycyjne zasady retoryki - Rodney B. Douglass: Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej - Paul Zumthor: Retoryka średniowieczna - Berthold Emrich: Topika i topoi - Ann Moss: Książki „miejsc wspólnych” w szkole - Tzvetan Todorov: Tropy i figury [słowo/obraz terytoria, 2008]
Czytaj więcej

17.11.2014

 • Tytuł: Racjonalność a umysł piśmienny
 • Autor: Harris Roy
 • Tłumacz: Rakoczy Marta
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2009
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): parilicium
Dzieło brytyjskiego językoznawcy Roya Harrisa jest dokonaniem wyjątkowym: z jednej strony podejmuje i wzmacnia główne założenia teorii oralności/piśmienności, w tym zwłaszcza tezę sygnalizowaną w tytule, z drugiej zaś przekracza tę teorię, wprowadzając do niej doniosłe modyfikacje. Harris podejmuje jedną z głównych jej tez, głoszącą, że racjonalność, której najwyższym wykwitem jest logika, stanowi wytwór rozwiniętej piśmienności alfabetycznej. Książka powinna stać się podstawową lekturą dla stud...
Czytaj więcej
Książka składa się z dwóch dopełniających się części. Pierwszą z nich jest historia oracji pogrzebowych (zarówno kazań – tekstów tworzonych przez duchownych, jak i mów pogrzebowych, których autorami były osoby świeckie) od antyku do końca XVII wieku. Jest to pierwsza w polskim literaturoznawstwie próba wyjaśnienia specyfiki oracji pogrzebowych i wpisania ich w tradycje szeroko rozumianej retoryki, a szczególnie dwóch jej odmian: oratorstwa okolicznościowego i homiletyki. Druga część książki to s...
Czytaj więcej

08.11.2014

Bohaterami "Literatury niewyczerpanej" są nieco już zapomniani pisarze, współtworzący w latach 1863-1914 historię polskiej literatury. Dziś są postaciami z tła epoki, choć niejednokrotnie cieszyli się autentyczną sławą w swoim czasie. Na plan pierwszy wysuwają się tu twórcy rzadko trafiający nawet na listę lektur uzupełniających. Stąd rodzi się potrzeba przypomnienia wielu nazwisk dla dopełnienia obrazu literatury polskiej w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Zadania tego po...
Czytaj więcej

06.11.2014

Monografia dotyczy językoznawstwa kognitywnego i dyskursu. Dyskurs z definicji ma wymiar społeczny, natomiast gramatyka kognitywna opiera się na podejściu mentalistycznym. Problemem jest powiązanie kontekstu społecznego z rzeczywistością psychologiczną i te kwestie są poddane refleksji badawczej. Pierwszy rozdział zawiera zarys historii gramatyki kognitywnej za granicą i w Polsce. Drugi rozdział to próba zdefiniowania pojęcia analizy dyskursu. W trzecim, zasadniczym rozdziale książki opisany jes...
Czytaj więcej
"Gdzie dziś, w świecie nowoczesnych technologii i nowych aparatów władzy, przebiega granica między intymnością a tym, co społeczne? W jaki sposób odnosimy się do własnego i cudzego życia? Jak je pokazujemy i jak o nim mówimy? Czego o formie życia uczy nas Gombrowicz? Kairos. Gombrowicz rozkodowany. Uwaga, ten tekst to pułapka. Wygląda, jak kolejna rozprawa tłumacząca, dlaczego Gombrowicz paradygmatycznym pisarzem był. W istocie to labirynt wciągający do inicjacyjnej podróży, której celem jest...
Czytaj więcej

03.11.2014

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: