Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.10.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.10.2014

 • Tytuł: Podróż Bilba: Chrześcijańskie przesłanie Hobbita
 • Autor: Pearce Joseph
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2012
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Zapewne wielu czytelników książek J.R.R. Tolkiena wie, że był on katolikiem i że jego wiara była dla niego ogromnie ważna. Na pewno jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że chrześcijańskimi ideami i symbolami przeniknięte są jego dzieła literackie. Joseph Pearce, autor biografii Tolkiena, przeprowadził czytelnicze śledztwo, dzięki któremu udało mu się odkryć ukryte za bajkową fabułą i postaciami na wskroś chrześcijańskie przesłanie „Hobbita”. Z właściwym sobie mistrzostwem wskazuje czytelnikom ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.10.2014

Czytaj więcej

26.10.2014

Czytaj więcej

25.10.2014

Czytaj więcej

24.10.2014

"Realizm magiczny – przewodnik (praktyczny)" to książka, która w przystępny sposób omawia bodaj najbardziej znany nurt latynoamerykańskiej prozy, który tak wielką karierę zrobił w XX wieku. Co łączy takie książki jak "Sto lat samotności" Garcíi Márqueza czy "Królestwo z tego świata" Carpentiera – i co różni je od opowiadań Borgesa czy Cortázara? Jak magiczna wizja świata, właściwa społeczeństwom plemiennym, wkroczyła do wielkiej literatury – i co z tego wynikło? I dlaczego współcześni prozaicy ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Polskie dziedzictwo Conrada
 • Autor: Kopkowski Rafał
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
„W moim razie 'homo duplex' ma więcej niż jedno znaczenie”, pisał Conrad w jednym z listów do Kazimierza Waliszewskiego, starając się w tej zwięzłej formule doraźnie rozstrzygnąć problem swej narodowej przynależności. Zagadnienie polskości pisarza było zawsze i pozostaje nadal tematem wyjątkowo kontrowersyjnym, przez Kazimierza Wykę określanym mianem „śliskiej i zdradliwej góry, z której niejeden interpretator szpetnie się ośliznął”. Prezentowana książka wpisuje się w ramy tej wciąż aktualnej i ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: O interpretacji
 • Autor: Szahaj Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
Problem interpretacji tekstów od dawna budzi istotne kontrowersje. Zebrane w niniejszym tomie teksty próbują je zrozumieć oraz objaśnić. Ich autor nie jest jednak jedynie chłodnym obserwatorem toczącej się dyskusji, ale zdecydowanym obrońcą jednego z jej stanowisk - tego, które w literaturze przedmiotu zwykło się łączyć z neopragmatyzmem, przede wszystkim w wydaniu Richarda Rorty’ego oraz Stanley’a Fisha. Autor stara się uzasadnić neopragmatystyczną tezę mówiącą, iż interpretację należy rozpatry...
Czytaj więcej

21.10.2014

W książce Marii Łukaszewicz-Chantry "Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska" znalazły się bohaterki, które reprezentują różne gatunki literackie i są kształtowane według odmiennych konwencji, zarówno w sposób wzniosły, jak i karykaturalny. Poeci włoscy i polscy epoki renesansu zgodni są w poglądach na naturę kobiety i jej status społeczny. Niewieścim światem ma być domowe zacisze, tak jak męskim - życie publiczne. Dlatego też książka ukazuje przede wszystkim...
Czytaj więcej

18.10.2014

 • Tytuł: Trans-Autentyk: Nie-czyste formy Brunona Schulza
 • Autor: Gondowicz Jan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Bruno Schulz opisał świat dla niego samego miniony, nieobecny i zamknięty. Także i dziś świat, w którym pisał, jest miniony, nieobecny i zamknięty. Czytając Schulza, wkraczamy więc w świat miniony, nieobecny i zamknięty w dwójnasób. Do regionów jego wielkiej herezji, w kresce i słowie, przekradać się więc trzeba sposobem, wypatrując, co przemawia z ich wnętrza. Co podszywa się pod styl epoki, mitologie popularne, poglądy ówczesnej nauki, koncepty filozoficzne. To, co u Schulza ukryte, zarazem ma...
Czytaj więcej

17.10.2014

Książka stanowi rodzaj kompendium zawierającego podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki klasycznej i jej współczesnych zastosowań, wraz z elementami sztuki dyskusji i erystyki. Wszystkie najważniejsze pojęcia z zakresu wymienionych dziedzin są jasno zdefiniowane i podparte licznymi przykładami. Opisanych jest kilkadziesiąt tropów i figur retorycznych, każdy z wieloma przykładami. Prawie czterdzieści chwytów erystycznych zobrazowanych jest przykładami wziętymi m.in. ze współczesnych mediów, z d...
Czytaj więcej

14.10.2014

 • Tytuł: Zmienna pogoda-życie
 • Autor: Orlewski Rafał
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej

13.10.2014

Czytaj więcej
Wybitna tłumaczka, profesor italianistyki opowiada o miejscach utraconych i zapamiętanych. O wspomnieniach "przykutych do miejsc, skąd odchodzimy". Wśród bohaterów jej książki są Bassani, Collura, Eco, Magris, Pasolini, Pavese, Tomasi di Lampedusa, Tabucchi... plejada największych nazwisk włoskiej literatury XX wieku. Przestrzenią tej książki jest zarówno Ferrara lat trzydziestych, jak i piemoncka wieś, Sycylia widziana z Mediolanu i Neapol, o którym pamięta się wszędzie, Istria, z której ...
Czytaj więcej

12.10.2014

Czytaj więcej

11.10.2014

Gdzie podziewa się polski upiór...? Książka "Próg. Intruzje i przekroczenia" stanowi pierwszą próbę odpowiedzi na powyższe pytanie rodzimej prozy niesamowitej I poł. XIX wieku. Zainteresowanie autora kieruje się przede wszystkim ku utworom przełomowym i najciekawszym, porównywalnym z dokonaniami światowymi w omawianym nurcie. Dlatego, obok definiowania lokalnej i czasowej specyfiki, książka zawiera wiele autorskich hipotez, a także polemik i uzupełnień dokonań poprzedników (m.in. M. Janion, S...
Czytaj więcej

10.10.2014

Biblioteka w nowym otoczeniu to kolejna książka z serii "Nauka – Dydaktyka – Praktyka", tym razem autorstwa prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego. Jak pisze autor we wprowadzeniu: "nowe i zmienne okoliczności, w jakich znalazły się biblioteki, wywołują potrzebę sukcesywnej refleksji nad ich obecnym i przyszłym funkcjonowaniem. Takich opinii trochę jest, ale nie za dużo. Z założenia, że i ja mogę dodać do nich coś użytecznego wzięła się ta książka". W tekście mowa o problemach: oferty bibliotec...
Czytaj więcej
Głównym tematem tej pracy jest zagadnienie zanikania podmiotowości jednostki w relacji z literaturą podczas dwóch konstytuujących ją procesów: twórczego i odbioru, zarówno zatem podczas pisania, jak i czytania (czy też słuchania) książek. Nawet jeśli to negowanie podmiotu w owych procesach jest chwilowe i ostatecznie służy jego wzmocnieniu, wzbogaceniu, to dotąd chyba mało poświęcano mu miejsca jako takiemu. Moment ten, gdy ja podmiotu rozpływa się w styczności z literaturą, jest także momentem ...
Czytaj więcej
Zdumienie nieuchronne, wielokrotnie zaświadczane przez piszących o autorze "Starej baśni", rozpoczyna się przy prostym obrachunku arytmetycznym: otóż gdyby jego plon pisarski rozdzielić na dziesięć równych części i każdą z nich opatrzyć nazwiskiem innego człowieka, to każdy z tych dziesięciu miałby niezaprzeczalne prawo uchodzić w naszych oczach za literata pracowitego nad przeciętność. Nad przeciętność, i to znacznie, wydajny byłby pisarz, który by miał w dorobku 22 powieści w około 40 tomach -...
Czytaj więcej

08.10.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

06.10.2014

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, w których - opierając się na wybranych przykładach - opisano wpływ filmu, serialu telewizyjnego, piosenki, polityki, reklamy, popularnych programów telewizyjnych, radiowych, prasy na współczesną polską frazeologię. Całość monografii dopełnia wstęp, zakończenie, bibliografia, wykaz źródeł, wykaz skrótów, oraz indeks. Odnotowano w nim postaci kanoniczne stałych połączeń analizowanych w pracy. W przypadku gdy związek jest tak silnie utrwalony i popularny w...
Czytaj więcej

04.10.2014

"Według zamierzenia redaktorów publikacja »Prze(d)sądy« poświęcona została »prze(d)sądom, strategiom poznawczym, stereotypom oraz możliwościom ich przekraczania w procesie odbioru tekstów kultury«. Redaktorzy tomu zaznaczają otwartość na różnorodne dziedziny i podejścia badawcze oraz interdyscyplinarny dialog. Prezentowany zbiór tekstów charakteryzuje się dużą różnorodnością tematyczną i podejściem do analizowanych problemów, co pozwala dostrzec wielość rozmaitych odczytań tekstów kulturowych: l...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wolność i łaska: Rozważania o Szekspirze
 • Autor: Brook Peter
 • Tłumacz: Pokojska Agnieszka
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Dziewięć esejów Petera Brooka to zapis refleksji praktyka – wybitnego inscenizatora dzieł Szekspira. Brytyjski reżyser okrasza swoje rozważania licznymi anegdotami, a ponieważ, jak sam stwierdza we wstępie: „Traktowanie czegokolwiek zbyt poważnie nie jest zbyt poważne”, to w „Wolności i łasce” znalazło się miejsce dla Billie Holiday i Edith Piaf, dla kiczu Werony czy choćby skandalu z aktorką Vivien Leigh. „Ta książka to bezcenny dar od największego reżysera szekspirowskiego naszych czasów,...
Czytaj więcej

01.10.2014

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: