Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.11.2013

Autor w sposób niezwykle "przyjazny" dla Czytelnika omawia zasady postępowania terapeutycznego w różnych postaciach zaburzeń afektywnych, konfrontując wiedzę opartą na faktach z własnym doświadczeniem klinicznym. Ważnym wątkiem poruszonym w książce są relacje terapeutyczne lekarz - pacjent, które w tej szczególnej grupie chorych bywają nie do końca przewidywalne. Zdarza się bowiem, że pacjent o dużej sugestywności i umiejętności przekonywania może przejąć kontrolę nad przebiegiem własnego lec...
Czytaj więcej
„Przedmieście Mikołajskie obejmowało obszar położony na zachód od centrum miasta, przed Bramą Mikołajską - wsie Szczepin, Sokolniki i  Nabycin, aż do wsi Popowice. To ta część Wrocławia, przez którą dziś biegną ulice Legnicka, Zachodnia i  Długa. Ważnymi punktami są place: Jana Pawła II, Solidarności i  Strzegomski. W  miejscu dawnych osad rybackich i  późniejszej zabudowy czynszowej wznoszą się bloki osiedli Szczepin i  Popowice. Nawet dziś, mimo ogromnej transformacji urbanistycznej tych teren...
Czytaj więcej
Relacje stanowią istotę pracy z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju instytucjach: żłobkach, przedszkolach, świetlicach, szkołach i domach dziecka. Ten praktyczny przewodnik uczy budowania relacji przez efektywną komunikację z dziećmi oraz dorosłymi w zgodzie z zasadami pedagogiki społecznej. Książka omawia komunikację werbalną i niewerbalną, empatię, rozwiązywanie konfliktów i pracę w grupach. Wyjaśnia, na czym polega komunikacja holistyczna, w której używa się głowy, rąk i serca, tłumaczy,...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Księga ksiąg
 • Autor: Shah Idries
 • Tłumacz: Shah Elżbieta Ajsza
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1969
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2009
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): xijana
Czytaj więcej
Książka poświęcona jest zagadnieniu myślenia efektywnego (smart thinking) – jednej z najbardziej cenionych obecnie na świecie zdolności człowieka, dzięki której można lepiej radzić sobie z problemami i sprawnie odnajdywać kreatywne rozwiązania. Autor publikacji, dr Art Markman, korzystając z najnowszych odkryć w zakresie psychologii poznawczej oraz innych dziedzin nauki, udowadnia, że myślenia efektywnego można, a nawet trzeba się nauczyć. Poradnik to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce...
Czytaj więcej

29.11.2013

"Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi" to książka, w której zostały zebrane wnioski płynące z neuronauk. Dzięki postępowi tych nauk możemy dziś zweryfikować stosowane w domach, w przedszkolach i szkołach metody nauczania. Neurobiolodzy obalają wiele wygodnych dla rodziców i nauczycieli mitów i pokazują, jak wiele zależy od nas, dorosłych. To my, tworząc określone środowisko, decydujemy o tym, czym będą zajmować się dzieci. Ich aktywność znajduje odzwierciedlenie w strukturze sie...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Gdańsk
 • Autor: Szremowicz Władysław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: geografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1953
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): nzuri
Czytaj więcej
 • Tytuł: Malbork i okolice
 • Autor: Mamuszka Franciszek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: geografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1954
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): nzuri
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Monografia podejmuje jedno z najistotniejszych zagadnień współczesnej humanistyki – kwestię tożsamości – ujmując ją w parach dychotomicznych pojęć wyznaczających granice koncepcji świata i człowieczeństwa, rozwijanych w zachodniej tradycji myśli metafizycznej: człowiek/zwierzę, człowiek/maszyna, kobieta/mężczyzna, dziecko/dorosły, swój/obcy, żywi/umarli. W każdym z rozdziałów możemy prześledzić zarówno konstrukcję, jak i możliwą destabilizację fundamentalnego binaryzmu, dokonywaną w przestrzeni ...
Czytaj więcej
Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego). Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status „ja” autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu. Powtarzające się tropy tworzą ...
Czytaj więcej
Przekrojowa historia ekranowych obrazów homospołeczności i homoseksualnych męskich pasji w kinie polskim w ujęciu Sebastiana Jagielskiego to lektura niezwykle pasjonująca. Autor postanowił prześwietlić całą historię polskiego kina fabularnego pod kątem mniej lub bardziej ukrytych czy aluzyjnych przedstawień zjawisk homoerotycznych rodzaju męskiego. Ich sekretną obecność Jagielski tropi na przestrzeni blisko ośmiu dekad – poczynając od jeszcze przedwojennych "Ślubów ułańskich" Mieczysława Krawicz...
Czytaj więcej
Książka "Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa" to pierwsza w Polsce pełna monografia filmowych dokonań Piera Paola Pasoliniego, obejmująca omówienie wszystkich kreacyjnych i dokumentalnych dzieł włoskiego poety-reżysera: od fabularnego debiutu, filmu "Włóczykij" (1961), po ostatnie dzieło – skandalizujące "Saló, czyli 120 dni Sodomy" (1975). Autor przedstawia kino Pasoliniego w szerokim kontekście antropologicznym, historycznym i literaturoznawczym, wychwytując najważniejsze formalne i treś...
Czytaj więcej
Początkowo opancerzone bestie, nieubłaganie przetaczające się przez pasy ziemi niczyjej, skutecznie paraliżowały przerażonych Niemców. Rozwój wydarzeń szybko jednak pokazał, iż czołg nie zdoła przełamać impasu wojny pozycyjnej i nie umożliwi podjęcia nowych działań na froncie zachodnim. Wbrew powszechnej opinii pierwsze czołgi nie tylko nie były niezniszczalne, ale były powolne, zawodne i bardzo wrażliwe na wszelki typ ostrzału. Po pierwszych rozczarowaniach przystąpiono do zwiększenia użytec...
Czytaj więcej
Po zakończeniu II wojny światowej, 4 września 1945 roku, południe Korei zajął XXIV Korpus Armii Stanów Zjednoczonych. Północ była okupowana przez Armię Czerwoną od 12 sierpnia. Kraj podzielił się na dwie części, granicę wyznaczał 38. równoleżnik przebiegający na północ od Seulu. Chociaż ONZ próbowała zorganizować wybory władz, które zjednoczyłyby obie części kraju, starania te nie dały żadnego rezultatu. Wojska północnokoreańskie przekroczyły 38. równoleżnik o godzinie 4.00 dwudziestego piąte...
Czytaj więcej
Dwudziestego drugiego lipca 1808 roku "Crocodile" - okręt Jego Królewskiej Mości - wpłynął do portu La Coruña w północnej Hiszpanii, wioząc na pokładzie generała broni sir Arthura Wellesleya. Przypłynął on do Hiszpanii jako dowódca brytyjskiego korpusu liczącego 14 tysięcy żołnierzy w celu wsparcia portugalskiej i hiszpańskiej ludności, która wznieciła powstanie przeciwko okupującej te kraje armii francuskiej. Hiszpański rząd dał jednak Wellesleyowi jasno do zrozumienia, że obecność zarówno j...
Czytaj więcej
W 1834 roku Santa Anna, niegdysiejszy liberał, wprowadził w Meksyku dyktaturę wojskową i obalił konstytucję z 1824 roku. W październiku 1835 roku nowy parlament zdominowany przez centralistów rozwiązał stanowe zgromadzenia ustawodawcze i przekształcił byłe stany w departamenty wojskowe. Kiedy federaliści odpowiedzieli na centralistyczny zamach stanu zbrojnym oporem, Meksyk znalazł się w stanie wojny domowej. Latem 1835 roku siły zbrojne centralistów pod wodzą generała Martina Perfecta de Cosa...
Czytaj więcej
Palimpsest to pergamin, z którego wydrapano pierwszy tekst, by nanieść w jego miejsce inny, który jednak nie całkiem go zakrywa, tak że ten dawny, prześwitując, daje się wciąż odczytać. W znaczeniu przenośnym palimpsestami (a dosłowniej: hipertekstami) nazywa Gérard Genette wszystkie utwory wywiedzione – przez przekształcenie lub naśladowanie – z jakiegoś utworu wcześniejszego. Na ogół nie docenia się miejsca i siły sprawczej owej literatury drugiego stopnia, którą pisze się, czytając. Ta ks...
Czytaj więcej
Linda Zimmermann, amerykańska autorka ponad 20 książek popularnonaukowych, uzyskała wykształcenie w dziedzinie chemii i anglistyki, czym dobrze przygotowała się do swojej pasji pisarskiej. Niniejsza książka uzyskała "srebrny medal za poczucie humoru" przyznany przez Independent Publisher’s Awards, jedną z najstarszych i najbardziej cenionych amerykańskich nagród. Istotnie, jest to książka lekko i z humorem traktująca o sprawie bardzo poważnej – o "złej nauce". Nauka jest zła, bo źli (niemoral...
Czytaj więcej
Bóg pragnie uczynić nas ludźmi Jego wpływu i autorytetu, którzy będą się bezpiecznie poruszać w duchowej rzeczywistości, zgodnie z Jego prawami i w Jego porządku. Tylko w ten sposób kształtowana jest kultura szacunku – kultura Bożego Królestwa. Prawo szacunku wobec osób w pozycji autorytetu to jedno z zasadniczych praw duchowych. Bóg Stwórca przykłada do niego ogromną wagę. To, jak my się do niego odnosimy, obrazuje postawę naszego serca. Pokazuje, czy nasze serce znajduje się w pozycji pokor...
Czytaj więcej

28.11.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej
„Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Kaszub” to już dziesiąty ze znanej i cenionej serii niezwykłych zwykłych zdjęć fotoreporterów Zbigniewa i Macieja Kosycarzy. Tym razem poświęcony Kaszubom od czasów powojennych do współczesnych. Życie codzienne wsi i miast, ludzie, wydarzenia, te znane i mniej znane, a także miejsca, które zdążyły się zmienić na przestrzeni lat. Wszystkie zdjęcia z dokładnymi opisami na pewno przybliżą też historię tego regionu. [Kosycarz Foto Press KFP, 2013]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Ojciec neuronauki poznawczej i autor „Istoty człowieczeństwa” przedstawia skłaniające do refleksji argumenty przeciwko powszechnemu przekonaniu, że nasze życie jest w pełni zdeterminowane przez procesy fizyczne, a co za tym idzie – nie jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. W ostatnich latach upowszechnił się pogląd dominujący w nauce o ludzkim mózgu: ponieważ światem fizycznym rządzą prawa fizyczne, a nasz mózg stanowi część tego świata, prawa fizyczne determinują również nasze zachowanie, ...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: