Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.06.2010

Jak być bogatym, zdrowym i szczęśliwym, ta książka nie mówi. To nie jest jeden z tych poradników, które wmawiają czytelnikowi, że wystarczy pozytywnie myśleć, a wszystko będzie dobrze. Tu autorzy na podstawie własnego doświadczenia i najnowszej wiedzy o biologii człowieka przekonująco pokazują, że każdy, kto przekroczył pięćdziesiątkę, może wzbogacić kolejne lata swego życia, zachować, a nawet poprawić zdrowie i kondycję, a zatem - dzięki własnemu wysiłkowi - być szczęśliwszym człowiekiem. Kto w...
Czytaj więcej

23.06.2010

  • Tytuł: Cuda na sali operacyjnej
  • Autor: Tschimmel Udo
  • Tłumacz: Ostapczuk Stefan
  • Kategoria: Hobby
  • Gatunek: uroda i zdrowie
  • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
  • Język oryginalny: niemiecki
  • Rok pierwszego wydania: 1987
  • Rok pierwszego wydania polskiego: 1991
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): edelweis
Czytaj więcej

10.06.2010

An­o­rek­sją, bu­li­mię i in­ne za­bu­rze­nia je­dze­nia moż­na po­ko­nać! To waż­na książ­ka za­ró­wno dla sa­mych cho­rych, jak i dla ich ro­dzin oraz blis­kich. Co­raz wię­cej lu­dzi – i to już w wie­ku na­sto­let­nim – prze­śla­du­je pro­blem za­bu­rzeń od­ży­wia­nia oraz ob­ra­zu włas­ne­go cia­ła. U ich pod­staw le­ży czę­sto wpływ me­diów, kreu­ją­cych wy­i­de­a­li­zo­wa­ne wzor­ce wy­glą­du. An­o­rek­sja, bu­li­mia i je­dze­nie kom­pul­sy­wne sta­no­wią po­waż­ne pro­ble­my zdro­wot­n...
Czytaj więcej

09.06.2010

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: