Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.08.2008

Czytaj więcej

29.08.2008

Tom obejmuje siedemnaście studiów tak dobranych, że tworzą obraz szczytów literatury dramatycznej Zachodu. Prof. Irena Sławińska - ceniony wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znawca dramatu - analizuje w nich dzieła Paula Claudela (ciągle mało znane polskiemu czytelnikowi), T.S. Eliota, Reinholda Schneidera (również, poza "Oskarżeniem", nieobecne u nas), Gozziego, Chestertona, a także Simone Weil, Bernanosa i kilku innych jeszcze pisarzy Europy. Powiedzieć jednak o pracach prof....
Czytaj więcej
Książka jest pierwszą w Polsce tak szeroką prezentacją zjawiska „belgijskiej szkoły niezwykłości”. Autor rzetelnie opisał jej kontekst kulturowo-historyczny, zestawił znaczne grono jej przedstawicieli, wraz z literackimi dokonaniami, w grupach związanych podobną poetyką, oraz pozwolił sobie na uogólnienia wnioskowe umotywowane wcześniejszą analizą. Przytoczył wiele źródeł bibliograficznych, także najnowszych, wspomagających lub uczytelniających poruszone zagadnienia. [Wydawnictwo Naukowe Akad...
Czytaj więcej
Podręczne kompendium wiedzy o najważniejszych zjawiskach literackich, postaciach, wydarzeniach, ideach epoki. Książka jest pozycją niezbędną przy powtórkach do sprawdzianów, matury i egzaminów, przydatną zarówno uczniom gimnazjum i liceum, jak i studentom. Jej pomoc w przygotowaniu lekcji docenią także nauczyciele. Autor "Słownika", profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Mieczysław Inglot, jest wybitnym znawcą literatury romantyzmu, mającym w dorobku liczne książki i artykuły na temat tego okres...
Czytaj więcej
Słownik nie jest szkolnym podręcznikiem ani – tym bardziej – brykiem służącym do automatycznego wkuwania wymaganych w szkole wiadomości. Nie jest też jeszcze jedną podręczną encyklopedią wiedzy o piśmiennictwie epoki, choć taką funkcję może również spełniać. Zadaniem tej książki jest zwrócenie Czytelnikowi uwagi na zespół zjawisk literackich, postaci i wydarzeń, które mogą się okazać intrygujące i ważne z perspektywy człowieka początku trzeciego tysiąclecia, a co więcej – przydatne dla zrozumien...
Czytaj więcej
Słownik całkowicie poświęcony literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Zawiera ponad 350 zwięzłych haseł, dotyczących między innymi biografii i twórczości pisarzy, krytyków i literaturoznawców tego okresu, głównych dzieł, prądów i grup literackich oraz najważniejszych czasopism literackich i kulturalnych lat 1918–1939. Słownik skupia się również na zjawiskach i problemach rzadziej opisywanych, choć z pewnością dopełniających obraz epoki, jak instytucje ówczesnego życia literackiego, diaspora...
Czytaj więcej

28.08.2008

Książka przedstawia całościowo problematykę przekładu ustnego konferencyjnego. Przekład ustny jest rodzajem naturalnej mediacji międzyjęzykowej i międzykulturowej, która pojawiła się wraz z rozwojem języków. Od czasu zburzenia mitycznej wieży Babel ludzie zawsze potrzebowali tłumaczy do wymiany handlowej, szerzenia wierzeń i religii, prowadzenia wojen i okupowania ziem. Zmieniała się tylko ich rola, funkcja czy misja: bywali przewodnikami, agentami, kupcami, szpiegami. Bywali też pośrednikami mi...
Czytaj więcej

25.08.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

22.08.2008

Czytaj więcej

21.08.2008

Czytaj więcej
 • Tytuł: Myślenie po angielsku
 • Autor: Szkutnik Leon Leszek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2001
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): flosculus
"Myślenie po angielsku" to kolejne rozszerzone wydanie "Thinking in English" - podręcznika od dawna sprawdzonego w praktyce w różnych krajach. Jego obszerne fragmenty wykorzystały takie renomowane wydawnictwa jak Penguin, Longman, Klett. Czytanie może być procesem twórczym. Jeżeli tekst jest prosty i zrozumiały, a jego treść zajmująca - może on zmusić nas do myślenia i wzbogacać wewnętrznie. Autor po mistrzowsku wykorzystał ten fakt. Skonstruował podręcznik tak, że - jakby bezwiednie - zacz...
Czytaj więcej

20.08.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.08.2008

Czytaj więcej
Twórczość Adolfa Rudnickiego (1909-1990), jednego z ważnych i nie dość poznanych pisarzy XX wieku, była według jego własnych słów hołdem oddanym "każdemu na miarę jego cierpień". Monografia zawiera ciekawe analizy najcenniejszych utworów na temat Zagłady, wojennego i powojennego losu Żydów, a także wzorcowe - nie tylko dla polonistów! - interpretacje opowiadań, tekstów autotematycznych i filozoficznych paraboli. Józef Wróbel - adiunkt w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aut...
Czytaj więcej
Tematem mojej analityczno-interpretacyjnej książki - którą Czytelnikom polecam z wielką życzliwością, ale też z nadzieją na jej łaskawe przyjęcie - są reakcje najwybitniejszych współczesnych poetów polskich na tragizm wojny, okupacji i "stanów (po)wojennych" (których Krzysztof Kamil Baczyński już nie doczekał), reakcje utrwalone w ich wielkiej, wstrząsającej poezji, która dla pokoleń schodzących ku pograniczu ziemskiej egzystencji jest inspiracją do traumatycznych wspomnień, ale dla młodych powi...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

17.08.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

15.08.2008

Czytaj więcej

14.08.2008

Czytaj więcej

13.08.2008

Czytaj więcej

12.08.2008

Czytaj więcej

10.08.2008

 • Tytuł: Uwagi o teatrze
 • Autor: Lenz Jakob Michael Reinhold
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1774
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): euthymia
Czytaj więcej

07.08.2008

Czytaj więcej

06.08.2008

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: