Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2008-08-31

Czytaj więcej

2008-08-29

Tom obejmuje siedemnaście studiów tak dobranych, że tworzą obraz szczytów literatury dramatycznej Zachodu. Prof. Irena Sławińska - ceniony wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znawca dramatu - analizuje w nich dzieła Paula Claudela (ciągle mało znane polskiemu czytelnikowi), T.S. Eliota, Reinholda Schneidera (również, poza "Oskarżeniem", nieobecne u nas), Gozziego, Chestertona, a także Simone Weil, Bernanosa i kilku innych jeszcze pisarzy Europy. Powiedzieć jednak o pracach prof....
Czytaj więcej
Książka jest pierwszą w Polsce tak szeroką prezentacją zjawiska „belgijskiej szkoły niezwykłości”. Autor rzetelnie opisał jej kontekst kulturowo-historyczny, zestawił znaczne grono jej przedstawicieli, wraz z literackimi dokonaniami, w grupach związanych podobną poetyką, oraz pozwolił sobie na uogólnienia wnioskowe umotywowane wcześniejszą analizą. Przytoczył wiele źródeł bibliograficznych, także najnowszych, wspomagających lub uczytelniających poruszone zagadnienia. [Wydawnictwo Naukowe Akad...
Czytaj więcej
Podręczne kompendium wiedzy o najważniejszych zjawiskach literackich, postaciach, wydarzeniach, ideach epoki. Książka jest pozycją niezbędną przy powtórkach do sprawdzianów, matury i egzaminów, przydatną zarówno uczniom gimnazjum i liceum, jak i studentom. Jej pomoc w przygotowaniu lekcji docenią także nauczyciele. Autor "Słownika", profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Mieczysław Inglot, jest wybitnym znawcą literatury romantyzmu, mającym w dorobku liczne książki i artykuły na temat tego okres...
Czytaj więcej
Słownik nie jest szkolnym podręcznikiem ani – tym bardziej – brykiem służącym do automatycznego wkuwania wymaganych w szkole wiadomości. Nie jest też jeszcze jedną podręczną encyklopedią wiedzy o piśmiennictwie epoki, choć taką funkcję może również spełniać. Zadaniem tej książki jest zwrócenie Czytelnikowi uwagi na zespół zjawisk literackich, postaci i wydarzeń, które mogą się okazać intrygujące i ważne z perspektywy człowieka początku trzeciego tysiąclecia, a co więcej – przydatne dla zrozumien...
Czytaj więcej
Słownik całkowicie poświęcony literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Zawiera ponad 350 zwięzłych haseł, dotyczących między innymi biografii i twórczości pisarzy, krytyków i literaturoznawców tego okresu, głównych dzieł, prądów i grup literackich oraz najważniejszych czasopism literackich i kulturalnych lat 1918–1939. Słownik skupia się również na zjawiskach i problemach rzadziej opisywanych, choć z pewnością dopełniających obraz epoki, jak instytucje ówczesnego życia literackiego, diaspora...
Czytaj więcej

2008-08-28

Książka przedstawia całościowo problematykę przekładu ustnego konferencyjnego. Przekład ustny jest rodzajem naturalnej mediacji międzyjęzykowej i międzykulturowej, która pojawiła się wraz z rozwojem języków. Od czasu zburzenia mitycznej wieży Babel ludzie zawsze potrzebowali tłumaczy do wymiany handlowej, szerzenia wierzeń i religii, prowadzenia wojen i okupowania ziem. Zmieniała się tylko ich rola, funkcja czy misja: bywali przewodnikami, agentami, kupcami, szpiegami. Bywali też pośrednikami mi...
Czytaj więcej

2008-08-25

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2008-08-22

Czytaj więcej

2008-08-21

Czytaj więcej
 • Tytuł: Myślenie po angielsku
 • Autor: Szkutnik Leon Leszek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2001
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): flosculus
"Myślenie po angielsku" to kolejne rozszerzone wydanie "Thinking in English" - podręcznika od dawna sprawdzonego w praktyce w różnych krajach. Jego obszerne fragmenty wykorzystały takie renomowane wydawnictwa jak Penguin, Longman, Klett. Czytanie może być procesem twórczym. Jeżeli tekst jest prosty i zrozumiały, a jego treść zajmująca - może on zmusić nas do myślenia i wzbogacać wewnętrznie. Autor po mistrzowsku wykorzystał ten fakt. Skonstruował podręcznik tak, że - jakby bezwiednie - zacz...
Czytaj więcej

2008-08-20

Czytaj więcej
Czytaj więcej

2008-08-19

Czytaj więcej
Twórczość Adolfa Rudnickiego (1909-1990), jednego z ważnych i nie dość poznanych pisarzy XX wieku, była według jego własnych słów hołdem oddanym "każdemu na miarę jego cierpień". Monografia zawiera ciekawe analizy najcenniejszych utworów na temat Zagłady, wojennego i powojennego losu Żydów, a także wzorcowe - nie tylko dla polonistów! - interpretacje opowiadań, tekstów autotematycznych i filozoficznych paraboli. Józef Wróbel - adiunkt w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aut...
Czytaj więcej
Tematem mojej analityczno-interpretacyjnej książki - którą Czytelnikom polecam z wielką życzliwością, ale też z nadzieją na jej łaskawe przyjęcie - są reakcje najwybitniejszych współczesnych poetów polskich na tragizm wojny, okupacji i "stanów (po)wojennych" (których Krzysztof Kamil Baczyński już nie doczekał), reakcje utrwalone w ich wielkiej, wstrząsającej poezji, która dla pokoleń schodzących ku pograniczu ziemskiej egzystencji jest inspiracją do traumatycznych wspomnień, ale dla młodych powi...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2008-08-17

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2008-08-15

Czytaj więcej

2008-08-14

Czytaj więcej

2008-08-13

Czytaj więcej

2008-08-12

Czytaj więcej

2008-08-10

 • Tytuł: Uwagi o teatrze
 • Autor: Lenz Jakob Michael Reinhold
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1774
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): euthymia
Czytaj więcej

2008-08-07

Czytaj więcej

2008-08-06

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: