Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.07.2008

 • Tytuł: Godność kobiety
 • Autor: Wyszyński Stefan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): flosculus
Czytaj więcej
Czytaj więcej
O pojęciach cyrkularnych Anil Gupta: "Pewne cechy przekonań skłaniają do sądu, że są one cyrkularne: przypisywane przekonań nie jest atomistyczne. Nie można przypisywać przekonań pojedynczo, jednego po drugim; przypisać można jedynie system przekonań. Co więcej, pewne przekonania (np. przekonanie Dana, że jest on przekonany, że śnieg jest biały) są oparte na innych przekonaniach". Istnienie a uniwersalne struktury języka Alfred Gawroński: 'Tam gdzie występuje brak jakiegoś słowa, istn...
Czytaj więcej

29.07.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.07.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.07.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Celem rozprawy jest krytyczne rozpatrzenie poglądów czołowych współczesnych przedstawicieli analitycznej filozofii religii, dotyczących wybranych zagadnień filozoficznych i teologicznych, jakie stawia fakt wielości i różnorodności religii. [Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000]
Czytaj więcej

24.07.2008

Książka porusza zagadnienia takie, jak: problem wiary religijnej w aspekcie podmiotowym (akt wiary) oraz przedmiotowym (struktura wierzeń religijnych), kwestia języka religijnego, racjonalności wierzeń religijnych (przegląd głównych teorii dyskutowanych przez analitycznych filozofów religii) oraz problem konfliktu wierzeń religijnych i możliwości jego, przynajmniej częściowego, przezwyciężenia. [Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002]
Czytaj więcej
Czytaj więcej

23.07.2008

Czytaj więcej
 • Tytuł: Resentyment a moralności
 • Autor: Scheler Max
 • Tłumacz: Baran Bogdan
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1912
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1977
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Niemiecki filozof Max Scheler (1874-1928) napisał "Resentyment a moralności" tuż przed I wojną światową (1912) przede wszystkim jako polemikę z oceną chrześcijaństwa sformułowaną ćwierć wieku wcześniej przez Friedricha Nietzschego. Nietzsche wprowadził do terminologii moralnej pojęcie "resentymentu" jako wartości negatywnej. Scheler porównuje różne moralności i broni chrześcijaństwa przed zarzutem, że stanowi ono wykwit "resentymentu", "moralności słabych", którzy siłą swojej masy usiłują obalić...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: O kobiecie która nawiedza myśl
 • Autor: Adamiak Marzena
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): wyciszka
Czytaj więcej

22.07.2008

Zamierzeniem niniejszej pracy jest ukazanie na konkretnym przykładzie pradziejów religii w Polsce zamierzchłej historii ludzkich błądzeń, manowców myśli ludzkiej społeczeństwa pierwotnego, wypaczonego wskutek niewiedzy ludzkiej obrazu świata w ówczesnej świadomości społecznej. Kompendium to nie ma być jednak tylko zaspokajającym ciekawość informatorem o starodawnych bożkach i czarach, o gustach zabobonach, których liczne reminiscencje tkwią dotąd w mentalności współczesnego człowieka jako przeży...
Czytaj więcej

21.07.2008

Człowiek i świat wartości w tradycji filozofii zachodniej. Sokrates przedstawiony jest tu nie tylko jako twórca filozofii wartości, ale także jako założyciel swego rodzaju religii wartości. Jako taki Sokrates daje początek bogatej tradycji filozoficznej. Komplikacje i sprzeczności wyłaniające się w obrębie tej tradycji stanowią przedmiot dociekań książki. W szczególności, proponując oryginalną interpretację tradycji Sokratejskiej filozofii wartości, praca ta próbuje odpowiedzieć na pytanie o jej...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

20.07.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.07.2008

Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Aniołowie
 • Autor: Läpple Alfred
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2003
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2003
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): timido2
Autor, znany teolog biblista niemiecki, jest przekonany, że wstrząsająca duchowa samotność współczesnego człowieka płynie z tego, że zatracił on poczucie więzi z aniołami. Swoje rozważania Lapple rozpoczyna od psychologii i dowodzi, że wiara w anioły nie jest jedynie projekcją umysłu, czysta fantazją. Pisząc o Starym i Nowym Testamencie, a dalej o muzyce, malarstwie, literaturze i wierzeniach ludowych wskazuje, że niezależnie od czasu i miejsca ludzie zawsze doświadczali przyjaznej obecności ani...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wędrówki w krainę filozofów
 • Autor: Tischner Józef
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
"Wędrówki w krainę filozofów" to zapis audycji z udziałem księdza Józefa Tischnera emitowanych pod koniec lat 80 w Programie 3 Polskiego Radia, a następnie w Polskim Radiu Kraków. Nawiązując do poglądów wielkich myślicieli, jak św. Augustyn, Kartezjusz, Ricoeur czy Mistrz Eckhart, ksiądz Tischner mówił o podstawowych kwestiach filozoficznych, a zarazem sprawach ważnych dla każdego człowieka. Każdy z nas bowiem zadał sobie chyba choć raz pytanie, czym jest myślenie, jak odróżnić prawdę od złu...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: