Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.04.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Niniejsza praca ma na celu skorygowanie kilku błędnych, kluczowych dla pojmowania struktury szlacheckiej Rzeczpospolitej, utrwalonych w potocznej i powszechnej polskiej świadomości stereotypów. Punktem wyjścia, jaki przyjął autor, podejmując pracę nad niniejszym tekstem, była potrzeba uzasadnienia spostrzeżenia negującego udział Rosji w pierwszym rozbiorze Polski. Uzasadnienie to jednak doprowadziło do kolejnych wniosków, negujących potoczne poglądy o strukturze Rzeczpospolitej. Tak więc pub...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Polacy w zaraniu Stanów Zjednoczonych
 • Autor: Pastusiak Longin
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1977
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Praca ta jest zbiorem szkiców o polsko-amerykańskich związkach w zaraniu Stanów Zjednoczonych. Polacy byli świadkami narodzin Stanów Zjednoczonych i przyczynili się do uzyskania wolności przez kolonie angielskie w Ameryce. Wielu Polaków zapłaciło za sprawę niepodległości Stanów Zjednoczonych najwyższą cenę - cenę życia. Autor pisze o wczesnym osadnictwie polskim w Ameryce Północnej, począwszy od przyjazdu pierwszych Polaków do Jamestown w stanie Wirginia w 1608 roku, o udziale Polaków w amery...
Czytaj więcej

29.04.2007

 • Tytuł: Rozważania o historii
 • Autor: Kula Witold
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1958
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Książka niezwykłej urody. Jacek Kowalski, z przekonań Sarmata, z profesji historyk sztuki z zamiłowania pieśniarz i poeta, za pomocą słowa, obrazów, architektury i muzyki zachęca do poznania i pokochania esencji naszej polskiej kultury, czyli Sarmacji - jakże często pogardzanej, a jeszcze częściej zupełnie zapomnianej. Do książki dołączona jest płyta z muzyką sarmacką w wykonaniu Jacka Kowalskiego. [Fundacja Świętego Benedykta, 2007]
Czytaj więcej
Henryk Samsonowicz, historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią średniowieczną Polski i Europy. Jego prace z zakresu historii gospodarczej, społecznej i kultury Polski na tle powszechnodziejowym zajmują trwałe miejsce w historiografii. W swoim dorobku naukowym ma także liczne publikacje popularyzujące wiedzę historyczną. W niniejszej książce Autor skupia się na problematyce miast w Średniowieczu. Dzieje miasta są tu pretekstem do ukazania środowiska kształtu...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.04.2007

Czytaj więcej
 • Tytuł: Historia Bizancjum
 • Autor: Zakrzewski Kazimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1938
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Filip II
Czytaj więcej
Książka dotyczy problemu pozostającego na marginesie zainteresowań historyków i socjologów – asymilowanych i asymilujących się Żydów w II Rzeczypospolitej. Oparta głównie na pamiętnikach i wspomnieniach, usiłuje odtworzyć życie codzienne, obyczaje, wybory życiowe ludzi, którzy znaleźli się pomiędzy dwoma światami, dwiema kulturami, religiami, tradycjami narodowymi. Opisuje, jak radzili sobie z podwójną lub niesprecyzowaną tożsamością narodową w czasach, w których jej określenie było jednym z naj...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
W historii wojen niewiele było konfliktów podobnych do zmagań ZSRR i Finlandii z przełomu lat 1939-1940. Toczyły się one w warunkach podbiegunowej zimy, przy temperaturach, w których nawet ręczna broń odmawiała posłuszeństwa, a sanitariusze chronili przed zamarznięciem przenoszone ampułki z morfiną, wkładając je sobie do ust. Największa potęga lądowa na świecie nie potrafiła odnieść decydującego zwycięstwa w walce z jedną z najmniejszych i najgorzej uzbrojonych armii w ówczesnej Europie. A ut...
Czytaj więcej

27.04.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.04.2007

Czytaj więcej
 • Tytuł: Celtowie
 • Autor: Powell Thomas George Eyre
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1958
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1999
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): slawek.w
Czytaj więcej
Książka przedstawia najciekawsze, a zarazem najważniejsze dla rozwoju archeologii osiągnięcia i odkrycia naukowe, dokonane przez polskich archeologów na terenie naszego kraju. Na podstawie wybranych przykładów badań wykopaliskowych autorzy omawiają podstawowe etapy rozwoju społeczeństwa polskiego, poczynając od najstarszych znanych śladów pobytu człowieka na ziemiach polskich (okres paleolitu), poprzez powstanie dużych zespołów kulturowych - kultur trzcinieckiej i łużyckiej - uważanych przez wię...
Czytaj więcej

25.04.2007

Jean Bérenger, emerytowany profesor paryskiej Sorbony (Université de Paris IV Sorbonie), jest jednym z najwybitniejszych historyków czasów nowożytnych we Francji. Jego badania koncentrują się na problematyce Europy Środkowowschodniej. Interesują go kwestie militarne oraz dyplomatyczne i szerzej rozumiane stosunki międzynarodowe w XVI–XVIII wieku. Opublikował prekursorskie prace z dziejów nowożytnych Węgier. Wielkim sukcesem naukowym i wydawniczym okazała się jego historia monarchii habsburskiej,...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Nazwiska numerów
 • Autor: Lang Hans-Joachim
 • Tłumacz: Lulińska Barbara, Luliński Daniel
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2004
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pandorra
"Nazwiska numerów" to książka wyjątkowa. Trzyma w napięciu od pierwszej strony do ostatniej i nikogo, kto ją przeczyta, nie pozostawi obojętnym. Wśród okropności drugiej wojny światowej ta poraża bezwzględnością i pogardą dla człowieka. Pomysł narodził się w zwyrodniałych umysłach członków Organizacji Naukowej Ahnenerbe (Dziedzictwo Przodków). W 1943 roku w komorze gazowej w KZ Natzweiler-Struthof (Alzacja) zabito 86 wyselekcjonowanych w Auschwitz żydowskich kobiet i mężczyzn. Cel egzekucji: ...
Czytaj więcej

24.04.2007

„Nowy tom Ludwika Stommy »Polskie złudzenia narodowe. Księgi wtóre« powinien według mnie stać się lekturą szkolną, bo jest niezwykle ważny dla naszego światopoglądu, spojrzenia na nas samych. Daje nam to, czego najbardziej brakuje w wykształceniu – oświecenie i racjonalizm”. O. Lipińska, „Przegląd”, 20 stycznia 2008 r. „Zachęcanie do lektury kolejnego zbioru szkiców Ludwika Stommy poświęconych naszej przeszłości nie jest potrzebne. Książki profesora cieszą się uznaniem czytelników od d...
Czytaj więcej

23.04.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

22.04.2007

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: