Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.07.2006

 • Tytuł: Zapisane w genach
 • Autor: Little Peter
 • Tłumacz: Yamazaki Małgorzata
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): kaskao
– Jaką rolę w naszym życiu odgrywają geny? – Co jest w nich zapisane? – Co można zmienić? – Czego dowiemy się, analizując materiał genetyczny? Peter Little jest profesorem biochemii na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Południowej Walii. Od dwudziestu pięciu lat specjalizuje się w genetyce molekularnej. Jego zainteresowania obejmują problemy leżące na styku trzech dziedzin: genetyki, biologii molekularnej i bioinformatyki; jest autorem około 90 prac naukowych. Uczestniczył w badaniach prowadz...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Oblicze głębin
 • Autor: Szymborski Stanisław, Szymborski Krzysztof
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1978
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Prof. Stanisław Szymborski, ur. w 1906 r. w Warszawie, studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej w latach 1933-1938. Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę jako asystent prof. K. Bartla, dokonując samodzielnego opracowania rzek: Dniestru, Prutu, Czeremoszu i Wisły w ujęciu hydrotechnicznym i dla potrzeb turystyki wodnej. W marcu 1945 r. wyjechał do Trójmiasta, gdzie podjął pracę organizacyjno-administracyjną. Następnie kontynuował pracę naukową na Politechnice Gd...
Czytaj więcej

28.07.2006

 • Tytuł: Powstanie i budowa kontynentów
 • Autor: Balińska-Wuttke Krystyna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1970
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Krystyna Balińska-Wuttke ukończyła studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym. Od lat dwudziestu jest pracownikiem naukowym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała w r. 1958 doktorat i habilitowała się w r. 1964. Praca naukowa Autorki przez studia terenowe geologii w regionach środkowej Polski, jak też przez zapoznanie się z metodami badań sedymentologicznych we Francji i Skandynawii zmierza do określenia parametrów zmienności skał, które są zbiornikami i przewodnikami wo...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ile lat ma Ziemia?
 • Autor: Hurley Patrick Mason
 • Tłumacz: Burchart Jan
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1959
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1964
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Promieniotwórczość nie tylko dostarczyła energii dla wielkich procesów geologicznych. Odmierza ona także czas, jaki upłynął od tych wydarzeń... każde ziarnko piasku, każdy drobniutki kryształek w otaczających nas skałach jest maleńkim zegarem, liczącym lata od swego powstania. Są to prawdziwe chronometry, chociaż nie zawsze łatwo jest odczytać, co wskazują i musimy się posługiwać bardzo skomplikowanymi przyrządami. Zegary te numerują stronice w historii Ziemi. Ale zacznijmy od początku... ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Brzeg morski
 • Autor: Bohdziewicz Leonard
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1970
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Straty materialne spowodowane zniszczeniami brzegów i budowli morskich są w Polsce szacowane średnio na 20 mln zł rocznie. Dlatego zabezpieczenie brzegu jest jednym z ważniejszych problemów technicznych. W programie opracowania odpowiednich metod walki z żywiołem morskim uczestniczą również geologowie. Wyniki ich badań są podstawą wielu rozwiązań hydrotechnicznych. Wśród osób badających zagadnienia geologiczne brzegu Bałtyku znajduje się również doc. dr Leonard Bohdziewicz, pracownik naukowy Pol...
Czytaj więcej

27.07.2006

Czytaj więcej
 • Tytuł: Wszechwiedzące izotopy
 • Autor: Kazimierczuk Zdzisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Książka przeznaczona dla najszerszego kręgu odbiorców jest czymś w rodzaju małej monografii izotopów promieniotwórczych, których rolę w rozwoju współczesnej cywilizacji trudno przecenić. Napisana prostym, a zarazem barwnym i obrazowym językiem wedle zasady "wszystko o...", wyjaśnia podstawowe problemy fizyczne, chemiczne, techniczne, biologiczne i inne, które zostały rozwiązane właśnie dzięki izotopom. Najwięcej miejsca Autor poświęca praktycznym zastosowaniom izotopów promieniotwórczych w różny...
Czytaj więcej

24.07.2006

 • Tytuł: Powstawanie życia: Od atomu do komórki
 • Autor: Rosnay Joël de
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1966
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1969
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Joël de Rosnay urodził się w 1937 r. Pracę doktorską z dziedziny chemii organicznej złożył w Instytucie Pasteura w Paryżu. Obecnie pracuje nad doktoratem wyższego stopnia z dziedziny fizyki. Jest autorem kilku prac z zakresu farmakologii. Interesuje się najbardziej ewolucją układów prabiologicznych. W przyszłości ma zamiar kontynuować badania nad problemem powstania życia, uwzględniając fizykochemiczny aspekt tego zjawiska. Od zarania dziejów ludzkości jedno pytanie nurtowało człowieka - jak ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wulkany na ziemiach polskich
 • Autor: Czekalska Anna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1958
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Czytaj więcej

23.07.2006

 • Tytuł: Teleportacja
 • Autor: Darling David
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): JustynaD
Czytaj więcej
D.S. Parasnis jest fizykiem pracującym w oddziale badań geofizycznych Towarzystwa Górniczego w Boliden w Szwecji. Studiował w Cambridge i w Bombaju. Prowadził wiele prac badawczych; jest autorem licznych artykułów, przeważnie z dziedziny geofizyki. "Magnetyzm" jest jego pierwszą książką. D.S. Parasnis jest członkiem Szwedzkiego Towarzystwa Fizyków i Europejskiego Zrzeszenia Badaczy Geofizyków. Książka daje zwięzły opis zjawisk magnetycznych, poczynając od historii naturalnych magnesów, a końc...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wirusy
 • Autor: Lépine Pierre
 • Tłumacz: Majorkowa Eugenia
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1961
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1964
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Pierre Lépine urodził się 15 sierpnia 1901 r. w Lyonie; tam ukończył szkołę średnią i Wydział Medyczny oraz Matematyczno-Przyrodniczy na miejscowym uniwersytecie. Po uzyskaniu doktoratu poświęcił się pracy naukowej i badawczej przede wszystkim w zakresie wirusologii, immunologii, fizycznych metod badawczych w biologii, szczepienia wścieklizny itp. Jest kierownikiem Zakładu Wścieklizny i Zakładu Wirusów w Instytucie Pasteura w Paryżu, członkiem i przewodniczącym wielu towarzystw naukowych francus...
Czytaj więcej
Prof. dr Wanda Stęślicka, ur. dnia 2 stycznia 1907 r. w Siemianowicach Śl. pod Katowicami, kierownik Katedry i Zakładu Antropologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest z wykształcenia zarówno humanistką (germanistyka i filologia klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w r. 1929), jak przyrodniczką (antropologia na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie w r. 1946). Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i autorką licznych prac i artykułów naukowych, publikowanyc...
Czytaj więcej

22.07.2006

 • Tytuł: Geolog detektywem
 • Autor: Różycki Stefan Zbigniew
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1979
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Jest to pełna uroku opowieść o tym, co geolog może wnieść do badań dziejów kultury materialnej. Dowiadujemy się z niej, jak kolejno odkrywane surowce - dary skorupy ziemskiej - wpływały na rozwój cywilizacji, a w pewnym stopniu również na kształtowanie stosunków społecznych. Autor, wielki erudyta, ogarnia w tej opowieści rozległe obszary geograficzne i okresy - od dnia dzisiejszego po odległe tysiąclecia dziejów człowieka. Książka ta powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców różnych zawodów i...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Rytm ziemskich żywiołów
 • Autor: Bałandin Rudolf
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: rosyjski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1975
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1981
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Rudolf Konstantynowicz Bałandin (ur. 15 sierpnia 1934) jest geologiem, absolwentem moskiewskiego Instytutu Geologii Poszukiwawczej. Prowadził badania w zachodniej Syberii, Azji Środkowej, Kazachstanie, na Zabajkalu, Białorusi, Półwyspie Czukockim, Kaukazie, w rejonie Bajkalsko-Amurskiej Magistrali. Jego zainteresowania nie ograniczają się do ściśle zawodowych - od wielu lat zajmuje się popularyzacją nauki, a także twórczością literacką. Jest autorem 16 książek, m.in. "Głazami gieołoga" 1973, "Su...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Od kropel deszczu do wulkanów
 • Autor: Blanchard Duncan C.
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1966
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1977
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Duncan C. Blanchard, znany amerykański oceanograf, ukończył uniwersytet w Tufts, a dyplom magisterski w dziedzinie fizyki uzyskał na Penn State University; w 1961 roku otrzymał tytuł doktora nauk meteorologicznych w Massachusetts Institute of Technology. Od 1951 r. pracuje w Woods Hole Oceanographic Institution, a z pracą tą związane są liczne wyprawy terenowe, które zawiodły go daleko od Massachussets - na Hawaje, Morze Karaibskie, do Kostaryki i Islandii. "Od kropel deszczu do wulkanów" jest j...
Czytaj więcej

21.07.2006

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Czy można przewidzieć kataklizmy
 • Autor: Roubault Marcel
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1970
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1976
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Czytaj więcej
 • Tytuł: Powstanie życia na Ziemi a świadectwa geologiczne
 • Autor: Rutten Martin G.
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1962
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1966
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Prof. M.G. Rutten, wybitny holenderski uczony, studiował na Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie otrzymał tytuł doktora nauk geologicznych. Przez jakiś czas przebywał na Jawie i Sumatrze jako ekspert od spraw nafty, a po powrocie do Holandii był ekspertem-geologiem Państwowych Kopalń Węgla. Po drugiej wojnie światowej wykładał stratygrafię na Uniwersytecie w Amsterdamie, a od 1951 r. jest profesorem geologii na Uniwersytecie w Utrechcie. W latach 1957-1958 prowadził wykłady na Uniwersytecie w Ann Ar...
Czytaj więcej

20.07.2006

 • Tytuł: Fizyka współczesna
 • Autor: Übelacker Erich
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1991
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Alberick
Czytaj więcej
 • Tytuł: Plazma
 • Autor: Celiński Zdzisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1980
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Plazma, gaz zjonizowany, zwana też "czwartym stanem skupienia materii", jest podstawową formą występowania materii we Wszechświecie. Ponad 99,9% materii w przyrodzie występuje pod postacią plazmy. W warunkach ziemskich stan plazmowy spotyka się stosunkowo rzadko. Żyjemy w jednym z nielicznych zakątków Wszechświata, w którym plazma nie jest podstawowym stanem materii. Stan plazmowy charakteryzuje się specjalnymi właściwościami, które nie tylko są przedmiotem badań, ale są również szeroko wykorzys...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Oceany: Zasoby i ich wykorzystanie
 • Autor: Michajłow Stefan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: rosyjski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1968
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Prof. Stefan Michajłow, laureat Nagrody Państwowej ZSRR, urodził się w 1904 r. Studia na Uniwersytecie Moskiewskim i w Instytucie Oceanografii ukończył w 1934 r. Następnie pracował w różnych placówkach naukowych, w tym w ciągu 12 lat w Akademii Nauk ZSRR. W 1947 r. uczestniczył w wyprawie arktycznej na Spitsbergen. Od 1958 r. jest profesorem oceanologii. Autor licznych prac naukowych poświęconych głównie ekonomice wszechoceanu oraz kompleksowym badaniom jego zasobów. Książka zawiera wszechstr...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ziemia: Planeta, na której żyjemy
 • Autor: Fraser Ronald
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1964
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1968
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Ronald Fraser pracuje w Instytucie Fizyki Wielkiej Brytanii. W latach 1949-1960 był sekretarzem administracyjnym Międzynarodowej Rady Unii Naukowych (International Council of Scientific Unions). Przez trzydzieści lat pracował naukowo w dziedzinie geofizyki: prowadził badania złoża soli w Cheshire i organizował badania górnego płaszcza w Europie zachodniej. Dr Fraser uczestniczył również w pracach przygotowawczych do Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957-1958 oraz Roku Spokojnego Słońca. Cy...
Czytaj więcej

19.07.2006

 • Tytuł: Małpy człekokształtne
 • Autor: Dröscher Vitus B.
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1991
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1993
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): arnika
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wszechocean
 • Autor: Szymborski Stanisław, Szymborski Krzysztof
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1981
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Czytaj więcej
 • Tytuł: Kontynenty w ruchu
 • Autor: Mizerski Włodzimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1986
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Czytaj więcej
 • Tytuł: O krystalografii
 • Autor: Sonin Anatolij S.
 • Tłumacz: Gorzkowski Waldemar
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: rosyjski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1976
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1982
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Krystalografia stanowi teoretyczną podstawę takich nowych dziedzin techniki, jak elektronika półprzewodnikowa, radiofizyka kwantowa i optyka nieliniowa. W książce opisano podstawowe pojęcia krystalofizyki: symetrię przedmiotów, zjawisk fizycznych i wielkości matematycznych - skalarów, wektorów i tensorów. Rozpatrzono podstawowe prawa krystalofizyki i ich zastosowanie do wielu zjawisk fizycznych w kryształach: przejść fazowych, powstawania polaryzacji i namagnesowania, piezoelektryczności itd....
Czytaj więcej

18.07.2006

 • Tytuł: Prapoczątki człowieka
 • Autor: Napier John
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1970
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1975
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): trylo
Książka Johna Napiera, znanego brytyjskiego antropologa, wprowadza czytelnika w problematykę ewolucji gatunku ludzkiego. Autor w popularnej, często wręcz anegdotycznej, formie mówi o najważniejszych czynnikach wpływających na kierunek ewolucji. Omawia wpływ środowiska, lokomocji, sposobu odżywiania, przedstawia rolę w ewolucji takich czynników, jak postawa wyprostowana, stosunkowo duży mózg i precyzyjna ręka w wykształceniu się człowieka spośród naczelnych. Swoje tezy przeprowadza autor po...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: