Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.09.2005

 • Tytuł: Państwo w przebudowie
 • Autor: Balcerowicz Leszek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): dgszkr
Architekt polskiego cudu gospodarczego, czołowa postać polskiego świata polityki - prof. Leszek Balcerowicz - jest również popularyzatorem ekonomii i komentatorem problemów polityki gospodarczej. W esejach składających się na tę książkę zapoznaje czytelnika m.in. z problemami państwa i polityki, strategii gospodarczej, prywatyzacji i podatków, integracji europejskiej i globalizacji gospodarki. [Wydawnictwo Znak, 1999]
Czytaj więcej
Nowe, poprawione i zaktualizowane wydanie książki patrona polskich przemian gospodarczych po roku 1989. Książka prof. Balcerowicza pozwala czytelnikowi zrozumieć kapitalizm i problemy transformacji ustroju gospodarczego, wykazując (na przykładach wziętych z całego świata) uniwersalny charakter praw ekonomicznych, dowodząc niemożliwości "trzeciej drogi" oraz obalając lewicowy mit, zgodnie z którym ograniczenie wolności gospodarczej może służyć dobru wspólnemu i poprawie losu ubogich. [Wyd...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Co czeka ludzkość w XXI wieku? Autor książki w oparciu o przeszłe i współczesne znaki czasów analizuje przepowiednie Nostradamusa, największego wizjonera w dziejach świata. Z analizy tej, zgodnej z Księgą Apokalipsy i innych mistyków Kościoła, wyłania się dramatyczny obraz przyszłości: - Konflikt zbrojny poprzedzony atakami terrorystycznymi o zasięgu globalnym. - Upadek wielkiego meteorytu (odłamka komety), który spowoduje zatopienie i zniszczenie dużych połaci Europy i Ameryki Północnej. ...
Czytaj więcej
Książka adresowana do wszystkich. Sięgną po nią z pożytkiem małżonkowie, osoby pozostające w wolnych związkach, także dziewczęta i chłopcy wkraczający w świat porywów serca, miłosnych uniesień i fascynacji związkami płci. 777 różnic między kobietą a mężczyzną opisanych przez autora, to oczywiście liczba umowna. Zachęcamy czytelników, aby listę tę wzbogacili o nowe elementy - rezultat własnych obserwacji, przeżyć, doświadczeń, czasem rozczarowań. Lektura "Sekretów płci..." pozwoli poznać gene...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Samoleczenie metodą B.S.M.
 • Autor: Lewandowski Piotr
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moni
Czytaj więcej
 • Tytuł: Randkowanie według Jane Austen
 • Autor: Henderson Lauren
 • Tłumacz: Możdżyńska Aldona
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): aga_p
Poznaj świat współczesnego randkowania, korzystając z mądrości i poczucia humoru Jane Austen. Daj się oczarować "Dumie i uprzedzeniu", "Rozważnej i romantycznej", "Emmie" i innym błyskotliwym powieściom tej autorki. Zainspirowana trafnymi spostrzeżeniami Austen na temat miłosnych wzlotów i upadków, Lauren Henderson napisała poradnik, w którym przeniosła mądrości sprzed lat do świata współczesnego, dodając własne rady. Tak: Wybierz takiego mężczyznę, który uwydatnia twoje zalety Nie: Nie d...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Plutarch (Ploutarchos; ok. 45-ok. 120), filozof i biograf. Pochodził z beockiej Cheronei. Dzieciństwo i młodość Plutarcha przypadły na lata rządów rzymskich cesarzy Klaudiusza i Nerona. W tych czasach studiował w Atenach matematykę, retorykę i filozofię, wiele podróżował. Jeden z jego przyjaciół uzyskał nawet od cesarza Wespazjana rzymskie obywatelstwo dla Cheronejczyka. Po powrocie do rodzinnego miasta służył Cheronei wiernie, piastując rozmaite urzędy. Ożenił się z Timokseną, którą kochał niez...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
To 14 mów wygłoszonych w 44 i 43 r. p.n.e. w senacie i przed ludem przeciw dążącemu (wzorem Cezara) do dyktatury Markowi Antoniuszowi. Namiętne i pełne obelg, to znów patetyczne i nastrojowe, wzywały do ratowania ginącej republiki, ustroju, który Cyceronowi wydawał się jedynym ustrojem, w jakim warto było żyć. Swoje wystąpienia autor przypłacił życiem: odciętą prawą rękę i głowę Cycerona siepacze dostarczyli Antoniuszowi. [Prószyński i S-ka, 2003]
Czytaj więcej
Ammianus Marcellinus (IV w. n.e.), żołnierz i Grek, jak sam siebie określił, jest autorem napisanej po łacinie historii imperium, stanowiącej kontynuację dzieła Tacyta. "Dzieje rzymskie" to jeden z najbardziej oryginalnych pomników historiografii, zarówno pod względem języka, stylu, jak i treści. Zachowana część (księgi XIV-XXXI, obejmujące lata 353-378) ukazuje oprócz wielkich i małych wojen zewnętrznych i domowych życie społeczne we wszelkich jego przejawach duchowych i materialnych (auto...
Czytaj więcej
Pierwsza polska antologia inskrypcji rzymskich, z okresu od III w. przed Chr. do IV w. n.e., zawiera przede wszystkim epitafia, lapidarne napisy nagrobne, mówiące czasem z poetycką zadumą, czasem z ironią lub wzruszającą prostotą o życiu, przemijaniu i śmierci. Uzupełniają je zaklęcia, wróżby, napisy na tynkach domów pompejańskich, pogróżki kierowane do rywali w miłości, przeciwników politycznych i sportowych, wyryte na tabliczkach ołowianych i brązowych, klejnotach i przedmiotach codziennego...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Z historii Tatarów polskich
 • Autor: Tyszkiewicz Jan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): bula
Czytaj więcej
 • Tytuł: Świat tradycji arabskiej
 • Autor: Machut-Mendecka Ewa
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): aga_p
Zróżnicowany kulturowo świat arabski, mimo wszelkich podziałów i konfliktów, zachowuje swoją oryginalną tożsamość. Zgodnie z przedmuzułmańską tradycją, żyją jeszcze plemiona, którymi kierują szajchowie w chustach, używający na co dzień telefonu komórkowego. Ich synowie to często specjaliści od najnowszych technologii, mówiący po angielsku z oksfordzkim czy harwardzkim akcentem. Świat arabski integruje islam, prawo muzułmańskie szari'at, ale także literatura, nauka, język arabski, silne związki z...
Czytaj więcej
"Podbój Peru" Williama Prescotta (1796-1859) to pierwsze wielkie, dziś już klasyczne dzieło (wydane po raz pierwszy w 1847 r.) poświęcone, jak to określa autor, "starożytnościom peruwiańskim", dziejom hiszpańskiej konkwisty, podbicia wielkiego Imperium Inków i bratobójczych walk pomiędzy Zdobywcami. Pisane z pasją stanowi owoc wieloletniej pracy pisarza, znanego już z ogłoszonych wcześniej dwu wielkich dzieł: "Panowania Ferdynanda i Izabeli" i "Podboju Meksyku". Prescott opiera się w znacznej...
Czytaj więcej
Antologia tekstów źródłowych. Wstęp, wybór, tłumaczenie i opracowanie: Ewa Nowicka i Izabella Rusinowa. Ze "Wstępu": "W książce tej zamieszczono teksty traktatów zawieranych między poszczególnymi plemionami a Stanami Zjednoczonymi, mów przywódców indiańskich (...), deklaracji i programów czy wypowiedzi publicystycznych Indian, a także najważniejszych aktów administracji amerykańskiej odnoszących się do ludności tubylczej"*. Pontiac, prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson, Te...
Czytaj więcej
Co łączy islamski fundamentalizm, neoliberalizm gospodarczy, New Age, popularne poradniki, UFO, Enron, rolę religii w polityce G.W. Busha, Fukuyamę i postmodernizm? Odpowiedź Francisa Wheena jest prosta: głupota! Z pasją i szyderczym poczuciem humoru, przypominającym Woltera, śledzi jej objawy we współczesnym świecie, który bynajmniej nie jest najlepszym z możliwych. Jak to się stało, że w Stanach z publicznych pieniędzy finansuje się medycynę alternatywną, choć nikt nie udowodnił jej skutec...
Czytaj więcej

29.09.2005

Czytaj więcej
 • Tytuł: Ameryka przed Kolumbem
 • Autor: Baity Elizabeth Chesley
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): dzony
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wrzesień 1939
 • Autor: Zieliński Ryszard
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1970
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): k44
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Prawdopodobnie sama miłość - jej źródła i siła - pozostaną na zawsze owiane tajemnicą. Jednakże nie jest wielką niewiadomą, dlaczego układ między partnerami ma się dobrze lub źle. Dziewięć zasadniczych sekretów, o których mówi ta książka, to narzędzia, dzięki którym związki nabiorą wigoru, nie zwekslują na boczny tor, lecz będą posuwać się do przodu we właściwym kierunku. Dzięki ich poznaniu i zastosowaniu partnerzy osiągną to, czego wszyscy najbardziej pragną, a więc trwały kochający związe...
Czytaj więcej
Książka powstała w dużym stopniu dzięki Internetowi i internautom, którzy zechcieli wyrazić swoją opinię na temat zdrady, dzieląc się niekiedy bardzo osobistymi doświadczeniami. Przedstawione są różne punkty widzenia, zarówno zdradzanych, jak i zdradzających, kobiet oraz mężczyzn. Padają głosy zdecydowanie potępiające niewierność, ale też nie brak wypowiedzi polemizujących z takim poglądem. Opinie wypowiadających się osób odzwierciedlają różną skalę ich wrażliwości, a także odmiennie pojmowaną o...
Czytaj więcej
To wyjątkowa lektura na naszym rynku. Autor zadedykował ją tym wszystkim, którzy zawsze wiedzieli, że filozofia jest do czegoś potrzebna, ale nigdy nie byli pewni, do czego. Przedstawił problemy, z którymi wszyscy się borykamy – od budowania relacji z ukochaną osobą, poprzez życie w myśl zasad wybranej przez siebie etyki, odnajdywania sensu i celu życia, aż do konieczności zmierzenia się ze śmiercią. Krótko mówiąc, książka proponuje czytelnikowi ten sposób mądrości, który przeszedł próbę czasu. ...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: