Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

29.12.2015

„Ekotopie” rejestrują moment narodzin technokulturowego paradygmatu nowoczesności, który okazał się fundamentalną zmianą w myśleniu o obopólnych relacjach człowieka wobec otoczenia i jednocześnie głównym filarem pojęciowo-teoretycznym najnowszej humanistyki. Autorka analizuje konsekwencje fenomenów kulturowych, naukowych i technologicznych, takich jak loty kosmiczne, sieci wymiany danych, demokratyzowanie się mediów, ale też projektowanie antropo- i naturotechnik czy nuklearne zagrożenia z okres...
Czytaj więcej
Książka jest pierwszą monografią dzieciobójstwa w literaturze polskiej. Składa się z wybranych prac, które były wygłoszone podczas sesji naukowej pt. "Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej" zorganizowanej przez Instytut Historii UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Akademię Artes Liberales. Dzieciobójstwo jest w niej przedstawione jako zjawisko pojawiające od początków dziejów cywilizacji ludzkiej. Wchodzące w skład książki prace prezentują je w sposób wieloaspektowy, poka...
Czytaj więcej
W książce przedstawiono autorską koncepcję ewolucyjnej genezy tonalności, w której kluczową rolę odgrywa efekt Baldwina, polegający na przejęciu kontroli nad zjawiskami kulturowymi przez dobór naturalny. Praca składa się z części poświęconych kolejno: wielości rozumień pojęcia tonalności w muzykologii, krytyce dotychczasowych stanowisk w kwestii natury i genezy tonalności, specyfice psychologicznej i kulturowej doświadczenia tonalności, hipotezie ewolucyjnej genezy zdolności do rozpoznawania rel...
Czytaj więcej

17.12.2015

"Sztuka aranżacji w muzyce jazzowej i rozrywkowej" Wojciecha Kazimierza Olszewskiego stanowi kontynuację i poszerzenie tematyki zarysowanej w "Podstawach harmonii we współczesnej muzyce jazzowej i rozrywkowej" (PWM 2009). W prezentowanej publikacji Autor wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z aranżacją muzyczną dziedziną artystyczną jednak w dzisiejszym świecie mocno związaną z funkcją usługową. Pokrótce charakteryzuje instrumenty muzyczne, podaje ich skale, proponuje praktyczne sposoby łączenia...
Czytaj więcej

02.12.2015

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: