Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.03.2013

  • Tytuł: S - jak siarka
  • Autor: Kulik Celina
  • Tłumacz: -
  • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
  • Gatunek: ekonomia
  • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
  • Język oryginalny: polski
  • Serie wydawnicze:
  • Rok pierwszego wydania: 1967
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej

23.03.2013

Jest to kolejna pozy­cja wybit­nego ame­ry­kań­skiego spe­cja­li­sty – praktyka rynku papie­rów war­to­ścio­wych, doradcy inwe­sty­cyj­nego i profe­sora uni­wer­sy­tetu, Marka Sko­usena. Teraz, kiedy już znamy funda­menty szkoły austriac­kiej, możemy spraw­dzić, jak dobra i praktyczna jest to teo­ria. Ta książka nam w tym pomoże. Pośród najwy­bitniej­szych znaw­ców Wall Street, mena­dże­rów fun­du­szy hedgingowych, żadna szkoła eko­no­miczna nie posiada tak wiel­kiej liczby zwo­len­ni­ków, co wł...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: