Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

25.05.2024

"Jest to świetna, klarownie prowadzona analiza prozy jednego z naj­ciekawszych współczesnych włoskich pisarzy. Problem badawczy - alienacja jednostki w dobie globalizacji - jest ważny z punktu widze­nia społecznego i psychologicznego. Dobrze, że został podjęty w tak interesujący, rzetelny i oryginalny sposób". Z recenzji dr hab. Katarzyny Gadomskiej, prof. UŚ "Ta próba systemowego ujęcia konceptu wyobcowania - które de­terminuje wolność lub odizolowanie jednostki i jej relacje ze sobą or...
Czytaj więcej

21.05.2024

Literatura, kultura i polityka przez wieki stanowiły historyczne przestrzenie w polsko-niemieckim dialogu i wciąż stanowią płaszczyzny dokonujących się w nim spotkań, wymiany i tarć. Niemieckie oświecenie zrodziło w swojej narracji o Polsce krytyczne wyobrażenia, które, mniej lub bardziej potem ewoluując, trwale określiły niemiecki wizerunek Polski i Polaków - często konfrontacyjnie nieprzyjazny - aż po obecne czasy w gruncie rzeczy. Na pewno żywe były one jeszcze w minionym stuleciu. Warunki dl...
Czytaj więcej

20.05.2024

"W polu zainteresowania berlińskiego polonisty znajduje się literatura polska obydwu minionych stuleci, od Mickiewicza i Słowackiego po twórców nam współczesnych, z Tadeuszem Różewiczem na czele. Amerykański filozof i komparatysta Richard Rorty pisząc kiedyś, że jeżeli XXI wiek nie będzie wiekiem tłumaczy, to nie będzie go wcale, miał na myśli nie w pierwszym rzędzie mistrzów sztuki przekładu, lecz pośredników między narodami, przerzucających nad dzielącymi je przepaściami/różnicami pomosty poro...
Czytaj więcej
Tom "Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy" dotyczy głównie twórczości Juliusza Słowackiego, którą German Ritz, szwajcarski slawista, bada z perspektywy europejskiej. Zestawione w pierwszej części rozprawy rozpatrują twórczość Słowackiego w trojakim aspekcie poetologicznym: konstrukcji poetyckiego ja, ironii i frenezji, która ostatecznie wydaje się ośrodkiem wyobraźni polskiego poety. Te przekrojowe spojrzenia przeplatają się z licznymi analizami poszczególnych utworów poety. Druga część p...
Czytaj więcej
Książka ta skupia się na roli filozofii w twórczości Witolda Gombrowicza. Praktyka literacka polskiego pisarza jest tu ujęta z perspektywy myśli neopragmatycznej oraz poststrukturalistycznej, przy czym pisanie literackie jest ujmowane jako swego rodzaju próba performatywnego przerobienia i podważenie określonych koncepcji filozoficznych. Okazuje się, że praktyka literacka Gombrowicza przez przewartościowanie oraz wręcz dekonstrukcję wybranych pojęć filozoficznych dąży do zrealizowania swoistego ...
Czytaj więcej
Antologia gromadząca teksty krytyków, literaturoznawców i pisarzy jest swego rodzaju przewodnikiem po pisarstwie Józefa Mackiewicza. Czytelnik otrzymuje w jednym tomie rozproszone dotychczas recenzje z wszystkich najważniejszych dzieł Autora. W części drugiej zamieszczono omówienie wybranych tematów poruszanych w Jego dziełach. [Wydawnictwo LTW, 2010]
Czytaj więcej

17.05.2024

 • Tytuł: Beckett: Przewodnik
 • Autor: Gontarski Stanley E.
 • Tłumacz: Szymor Piotr
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2024
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Marylek
"Beckett. Przewodnik" Stanleya Gontarskiego to zwięzłe, ale bardzo wnikliwe i cenne wprowadzenie do dramatycznej i teatralnej twórczości jednego z największych pisarzy anglo-irlandzkich. Polski czytelnik sięgając po tę pozycję, może spodziewać się nie tylko szczegółowego omówienia wszystkich dramatów, które prezentowane są w sposób interesujący i zazwyczaj niezwykle oryginalny. Lektura książki amerykańskiego badacza daje również wgląd w materiały archiwalne, notatniki reżyserskie i korespond...
Czytaj więcej

16.05.2024

"Ja i moje książki to jedno. Rozważania o pisarstwie Zofii Kossak" to publikacja niezwykle potrzebna zarówno ze względu na pamięć o pisarce, jak i z powodu oczekiwań czytelników, którzy nierzadko mogą ulegać opiniom fałszującym znaczenie twórczości, a także często poszukują busoli wskazującej punkty orientacyjne dla interpretacji dzieł literackich, oczekują podpowiedzi na temat przydatnych w lekturze kontekstów czy wreszcie liczą na unaocznienie istotnych aspektów i wymiarów czytanych książek. ...
Czytaj więcej

08.05.2024

Czytaj więcej
Czytaj więcej

07.05.2024

Monografia zatytułowana "Powieść graficzna. Wprowadzenie" jest zbiorem artykułów akademickich, który poświęcono fenomenowi graphic novels. Czytelnicy i czytelniczki znajdą tutaj teksty porządkujące sposoby definiowania i badania tej popularnej odmiany komiksu, pogłębione analizy jej gatunków i konwencji oraz praktyk wydawniczych, a także relacje i podsumowania badań związanych z historią i ewolucją wykorzystywanych w powieściach graficznych form narracyjnych. Autorzy i autorki artykułów eksploru...
Czytaj więcej
Nowe, zaktualizowane i uzupełnione wydanie cenionego i nowoczesnego podręcznika akademickiego z dziedziny kultury języka, poświęconego problemom poprawnej wymowy i pisowni. Autor wykorzystał wieloletnie doświadczenie z pracy w Radzie Języka Polskiego oraz w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego do stworzenia aktualnego, praktycznego i jedynego na polskim rynku wydawniczym podręcznika akademickiego o takiej tematyce. Przedmiot "Kultura języka polskiego" służy zapoznaniu studen...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Celem ćwiczeń jest kształtowanie umiejętności poprawnego posługiwania się wszystkimi składnikami systemu współczesnej polszczyzny. Umiejętność ta i jej teoretyczne uzasadnienia potrzebne są przede wszystkim polonistom niezależnie od przewidywanego profilu studiów - zarówno pedagogom, działaczom kultury, dziennikarzom, twórcom tekstów reklamowych, czy haseł promocyjnych, jak i edytorom. [Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2001]
Czytaj więcej

06.05.2024

Książka ukazuje koncepcję powieści Tomasza Manna na szerszym tle jego poglądów na historię, kulturę, filozofię, tradycję i eksperyment. Wyraża ona niepokój o europejską tożsamość, budowaną na pograniczach współistniejących kultur. Komparatystyka nie zamyka się tutaj w immanentnym kręgu literatury, gdyż jej pytania biorą się z zewnątrz: z antropologii filozoficznej i ethosu. Twórczość T. Manna, T. Konwickiego i E. Pedretti świadczy o tym, że również w sytuacji oderwania jednostki od źródeł (pr...
Czytaj więcej
Legenda
 • - książka oceniona przez Ciebie - najedź na ikonę przy książce aby zobaczyć ocenę
 • - do książki dodano opisy lub recenzje
 • - książka dostępna w naszej księgarni
 • - książka dostępna u innych użytkowników (wymiana, kupno)
 • - książka znajduje się w Twoim schowku
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: